Reklama

Ekonomiści grupy Nordea: prognoza gospodarcza dla Polski PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2006 23:43
Zagrożone członkostwo w Europejskiej Unii Monetarnej, niższa inflacja w pierwszej połowie roku oraz  niewielka aprecjacja złotego –  wynika z prognozy gospodarczej dla Polski, przygotowanej przez ekonomistów Nordea.W 2006 r. PKB wzrośnie o 4,7 proc. (nominalny PKB osiągnie 1023 mld zł). Stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 17,1 proc., zaś ceny konsumpcyjne wzrosną o 1,8 proc. - szacują szwedzcy eksperci.

Eksperci Nordei  wskazują na dobre perspektywy dla Polski na 2006 rok. Wzrośnie większość wskaźników aktywności gospodarczej – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Okresem silnego wzrostu będzie - w ich opinii - zwłaszcza pierwsza połowa 2006 r. W drugiej połowie roku oraz na początku roku 2007 impuls pochodzący z rynków międzynarodowych prawdopodobnie osłabnie, co jednak doprowadzi jedynie do umiarkowanego spowolnienia tempa rozwoju gospodarki.
Ekonomiści spodziewają się umiarkowanego wzrostu inwestycji - na na polską gospodarkę w 2006 roku mogą nadal oddziaływać zarówno niepewna sytuacja polityczna, jak i  słabe wykorzystanie funduszy unijnych.  Jednak sprawozdania banków pokazują rosnący popyt na kredyty dla firm na cele inwestycyjne, a badania oczekiwań przedsiębiorstw także nie dają powodu do pesymizmu.
Na początku br.  oczekiwany jest także wzrost konsumpcji indywidualnej, spowodowany głównie stałą poprawą sytuacji na rynku pracy i wzrostem zaufania konsumentów. Nie należy jednak spodziewać się, że wzrost będzie miał gwałtowny charakter.

Zdaniem szwedzkich ekspertów, polskie przedsiębiorstwa dobrze radzą sobie z umacnianiem się złotego. Oczekiwania umiarkowanej aprecjacji złotego oraz wyraźnego wzrostu na głównych rynkach zagranicznych dają podstawę do prognozowania na ten rok przyspieszenia eksportu.

Według autorów prognozy, jesienny wynik wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce zmienił perspektywy związane z członkostwem naszego kraju w Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). Plan konwergencji, obejmujący bardziej restrykcyjną politykę fiskalną, wygląda ich zdaniem optymistycznie, przy czym pierwszym rzeczywistym testem ma być ustawa budżetowa (w momencie powstawania niniejszej prognozy jeszcze nieuchwalona). Polski rząd nie ustalił terminu członkostwa w EMU, a jedyną pewną rzeczą jest nie przeprowadzenie referendum na ten temat w okresie bieżącej kadencji (która kończy się w 2009 r.).  Dopóki jednak rząd planuje osiągnięcie celów wyznaczonych w planie konwergencji, nie powinno to stanowić problemu. Gdyby jednak Polska zboczyła z drogi wiodącej do członkostwa w EMU, miałoby to poważny wpływ na długookresowy potencjał gospodarczy. Szwedzcy eksperci przyjmują,  że Polska mimo wszystko przystąpi do wspólnej waluty europejskiej do roku 2010.
Na koniec 2005 roku inflacja w Polsce wyniosła 0,7 proc., czyli była znacząco niższa niż cel inflacyjny banku centralnego. Inflacja netto (z wyłączeniem cen żywności i paliw) prawdopodobnie spadnie w perspektywie krótkookresowej, a w perspektywie średniookresowej wykaże powolny wzrost - szacują eksperci. W ich opinii, w  krótkim okresie najistotniejsze jest ryzyko związane  z cenami żywności – znaczący wzrost globalnych cen żywności prawdopodobnie przełoży się w nadchodzących miesiącach na ceny krajowe.  
Przy niewielkiej presji wzrostowej na ceny ze strony krajowej gospodarki, Narodowy Bank Polski może skłaniać się ku dalszej obniżce stóp procentowych. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko zwiększenia inflacji, niepewność polityczną oraz pozytywne perspektywy gospodarki, szwedzcy ekonomiści uważają, że większość członków Rady Polityki Pieniężnej będzie raczej niechętna takim posunięciom. Według nich, w krótkim okresie „gołębie skrzydło” RPP może jednak przeforsować jedną lub dwie obniżki.
 
Umacnianie się złotego nie stanowi dla ekspertów Nordea niespodzianki.  Niepewna sytuacja polityczna ma zwykle jedynie krótkookresowy wpływ na rynek walutowy, a wiele czynników nadal działa na korzyść złotego – m.in. różnice poziomu stóp procentowych oraz znaczny średnio- i długookresowy potencjał wzrostu.  Ponadto, od pewnego czasu waluty dające wysoki zwrot są postrzegane bardzo pozytywnie i prawdopodobnie zmiana tej stacji wymagałby znaczącego zaostrzenia polityki monetarnej w krajach G3. W związku z tym Szwedzi nadal oczekują umiarkowanej aprecjacji złotego wobec euro.

Poprawiony: wtorek, 31 stycznia 2006 00:56
 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook