Reklama

AEGON TU na Życie S.A.: wyniki za I kwartał 2007.
czwartek, 10 maja 2007 13:52
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA podał do publicznej wiadomości swoje wyniki za I kwartał 2007 r. ( po audycie ). Poniżej publikujemy ich szczegółowe zestawienie.
Dział I
 
 
Nazwa towarzystwa:
2006-03-31
2007-03-31
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Dane w tys. zł
Dane w tys. zł
 
(do dwóch miejsc po przecinku)
Suma bilansowa
2 633 283
5 260 511
Bieżąca wartość portfela (Embedded value) - na koniec okresu
 
 
Aktywa
 
 
Lokaty, w tym:
88 927
250 516
I. Nieruchomości
0
0
II. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
0
0
III. Inne lokaty finansowe, w tym:
88 927
250 516
1. Akcje, udziały, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych
6076
127999
2. Dłużne papiery wartościowe i inne p.w. o stałej kwocie dochodu
0
36 822
3. Lokaty terminowe w instytucjach finansowych
76979
82 745
Środki pieniężne
10 543
644
Lokaty fund. ub. na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego, w tym
2 381 387
4 740 746
Nieruchomości
 
 
Akcje, udziały, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie…
 
 
Dłużne papiery wartościowe i inne p.w. o stałej kwocie dochodu…
 
 
Lokaty terminowe w instytucjach finansowych
 
 
Pasywa
 
 
Kapitały własne, w tym:
138 341
254 321
Kapitał podstawowy
233 000
333 000
Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego
0
0
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, w tym:
2 417 123
4 952 908
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezp. (łącznie)
201
360
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego brutto
24623
6446
Rezerwa ubezpieczeń na życie brutto
7 400
199 764
Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto
3 713
5 881
RT-U dla ubezp. na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający brutto
2 381 387
4 740 746
Rachunek wyników (techniczny i ogólny)
 
 
Składki przypisane brutto
391 100
708 116
Udział reasekuratorów w składce
163
173
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
21 729
64 230
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach
1
47
Koszty działalności ubezpieczeniowej w tym:
13 197
26 051
Koszty akwizycji
6 769
19 830
Koszty administracyjne
6 438
6 225
Otrzymane prowizje  i udziały w zyskach reasekuratorów
10
4
Przychody z lokat
89923
223 409
Koszty działalności lokacyjnej
244
1519
Wynik techniczny
8 835
15 927
Wynik finansowy brutto
9 503
16 890
Wynik finansowy netto
6 307
10 384
Inne
 
 
Aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
2 519 335
5 181 559
Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami
104,00%
105,00%
Margines wypłacalności
24 836
60 943
Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności
136 683
250 555
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi
550%
411%
Współczynnik reasekuracyjny
 
 
Bank współpracujący:
Bank Handlowy SA
Audytor:
Ernst & Young
 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Ubea.pl: ceny polis OC ppm wciąż idą w dół

Czerwcowy barometr Ubea.pl powstał po przeanalizowaniu średnich składek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanych online przez dziewięć...


czytaj dalej

Kierowcy mobilnie porównują polisy

53 procent użytkowników porównywarki Porówneo.pl poszukuje ofert ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance za pośrednictwem urządzeń mobilnych....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook