Reklama

Komisja Petycji PE: działania ZUS zgodne z unijnymi zasadami
wtorek, 22 maja 2007 09:50
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego uznała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwie ocenia firmy delegujące pracowników za granicę i jego postępowanie jest zgodne z unijnym prawem. W myśl swojego orzeczenia odrzuciła skargę Izby Pracodawców Polskich, której przedstawiciele skarżyli ZUS za uniemożliwianie polskim przedsiębiorcom opłacania w kraju składek za pracowników delegowanych do pracy za granicę.

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami, firma wysyłająca swojego pracownika do pracy za granicą (w innym państwie członkowskim) może opłacać za niego składki na ubezpieczenia społeczne według prawa kraju, w którym firma ta ma swoją siedzibę. Oznacza to, że polska firma delegująca pracowników np. do pracy w Niemczech może opłacać za nich składki w Polsce i na polskich zasadach, pod warunkiem jednak, że okres wykonywania pracy za granicą nie przekracza 12 miesięcy (jeśli praca przedłuża się z powodu wystąpienia nieprzewidzianych przyczyn, okres ten można wydłużyć o kolejne 12 miesięcy).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej możliwości powinni uzyskać w ZUS zaświadczenia E101 dla każdego z delegowanych za granicę pracowników. Zakład wydaje te zaświadczenia wyłącznie firmom spełniającym wymogi określone w decyzji nr 181 z dnia 13 grudnia 2000 r. Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących oraz opracowanym przez nią "Praktycznym przewodniku dotyczącym delegowania pracowników w państwach członkowskich UE, EOG i Szwajcarii". Firma starająca się o zaświadczenie E 101 przede wszystkim powinna udowodnić, że prowadzi na terenie Polski znaczącą działalność, tzn. uzyskuje tu ok. 25 proc. przychodów. Jeżeli firma nie spełnia tego kryterium to brane są pod uwagę łącznie wszystkie pozostałe kryteria określone w ww. przepisach.

Zdaniem Izby Pracodawców Polskich, wyrażonym w skardze do Parlamentu Europejskiego, ZUS odmawiał wystawienia zaświadczeń E101. Skarżący nie potrafili jednak podać konkretnych przypadków takiego działania Zakładu. Po zbadaniu sprawy Komisja Petycji PE stwierdziła, że praktyki stosowane przez ZUS są zgodne z wytycznymi prawa europejskiego i odmówiła przyjęcia skargi.

( źródło: Bankier.pl )

 

 
 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook