Reklama

SIGNAL IDUNA: plany sprzedaży i innowacje w 2007 r.
czwartek, 24 maja 2007 09:49
{mosimage}Po czterech pierwszych miesiącach 2007 r. SIGNAL IDUNA ponad dwukrotnie przekroczyła plany zakładane na ten okres w sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Tym samym liczba klientów objętych tym ubezpieczeniem zwiększyła się do ponad 50 tys.

W 2006 roku SIGNAL IDUNA wprowadziła pierwsze – i jak dotąd jedyne w Polsce- prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zapewniające komfortowe warunki pobytu w szpitalu oraz organizację i finansowanie leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego. W momencie wprowadzania stanowiło niewielki procent portfela usług ubezpieczyciela. Po roku produkt ten zajmuje istotne miejsce w ofercie spółki SIGNAL IDUNA Polska, gdzie pod względem sprzedaży zajmuje drugie ( po ofercie turystycznej ) miejsce. Dowodem na to są wyniki sprzedaży w pierwszych czterech miesiącach 2007 r. kiedy to towarzystwo odnotowało przyrost klientów o ponad 45 tys w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych.

Strategia SIGNAL IDUNA na 2007 rok zakłada wzrost udziału ubezpieczeń zdrowotnych w portfelu firmy do 21%. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, oraz unikalność produktu na rynku ubezpieczeń w Polsce osiągnięcie takiego wyniku jest realne.

Ubezpieczenie Zdrowotne SIGNAL IDUNA

Ubezpieczenie zdrowotne SIGNAL IDUNA to unikalny produkt na rynku. Ubezpieczony klient otrzymuje gwarancję, iż w przypadku konieczności pobytu w szpitalu będzie miał do dyspozycji komfortowy, jedno - lub dwuosobowy pokój, stałą opiekę pielęgniarską i możliwość wyboru lekarza prowadzącego. Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie którejś z 220 operacji objętych Ubezpieczeniem, SIGNAL IDUNA zatroszczy się o wszelkie kwestie organizacyjne i sfinansuje całość leczenia – bez żadnych limitów kosztów. Katalog operacji rozpoczyna się od tak prostych jak wycięcie wyrostka robaczkowego, a kończy na wymianie stawów czy wszczepieniu by-passów, a następnie procesie rehabilitacji i dochodzenia do zdrowia po operacji.

Leczenie odbywa się w renomowanych placówkach szpitalnych i ambulatoryjnych należących do sieci SIGNAL IDUNA na terenie całego kraju, w których Ubezpieczyciel zarządza jakością świadczonych usług i obsługi klienta. W chwili obecnej sieć placówek, z którymi współpracuje SIGNAL IDUNA obejmuje 56 szpitali i 360 placówek ambulatoryjnych.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego oferowanych jest 27 pakietów ubezpieczeniowych do wyboru. Klient może sam skomponować swój pakiet świadczeń. W ramach leczenia ambulatoryjnego ma do wyboru usługi od podstawowego zakresu po pakiet bardzo szeroki, obejmujący cały zakres leczenia. W ramach swojej oferty Ubezpieczyciel gwarantuje komfortowe warunki pobytu w szpitalu i katalog 25 grup procedur medycznych, obejmujących po rozwinięciu ponad 200 operacji.

Ubezpieczenie zdrowotne SIGNAL IDUNA otrzymało nagrodę redakcji Twojego Stylu - Alicja 2006 a przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka uznane zostało za najlepszy produkt. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Business Centre Club wyróżniły Ubezpieczenie w marcu tego roku Medalem Europejskim, a w maju ubezpieczenie otrzymało Godło Teraz Polska w XVII edycji konkursu.

SIGNAL IDUNA zajmuje również wiodącą pozycję na rynku ubezpieczeń turystycznych. Dzięki współpracy ponad 1500 biur podróży na terenie całego kraju, ubezpieczyciel co roku obejmuje ochroną ponad dwa miliony Polaków wyjeżdżających za granicę na wakacje i w celach służbowych.

Innowacja na rynku ubezpieczeń - spółka MEDIQA

SIGNAL IDUNA rozszerza działalność poza ubezpieczenia powołując spółkę MEDIQA. Działalność spółki, tym razem skierowana do rynku medycznego, stanowi dopełnienie usług dotychczas oferowanych przez towarzystwo w ramach oferty ubezpieczeń zdrowotnych, i podobnie jak w ich przypadku, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Celem powstania spółki MEDIQA jest uzupełnienie oferty ubezpieczeń zdrowotnych w obszarach, które wykraczają poza kompetencje firm ubezpieczeniowych. Do jej podstawowych zadań należy zarządzanie siecią wyselekcjonowanych dostawców usług ambulatoryjnych i szpitalnych obsługujących klientów SIGNAL IDUNA. W chwili obecnej sieć owa obejmuje 360 placówek ambulatoryjnych  i 56 szpitali na terenie całej Polski. MEDIQA odpowiada za utrzymanie tej sieci w gotowości do przyjęcia klientów posiadających ubezpieczenia zdrowotne w SIGNAL IDUNA oraz czuwa nad jakością oferowanych usług.

Pozostałe obszary działalności nowej spółki to zarządzanie infolinią medyczną SIGNAL IDUNA w formie specjalistycznego, medycznego call center oraz usługi z zakresu medycyny pracy czyli m.in. prowadzenie przyzakładowych przychodni w obrębie dużych firm.

W najbliższych planach firmy MEDIQA jest wprowadzenie konsultacji z zakresu usług prozdrowotnych i doradztwa w określeniu stanu zdrowia pracowników firmy. W przyszłości spółka zamierza także skierować swoje usługi w zakresie zarządzania placówkami medycznymi i call center również do innych, niż SIGNAL IDUNA, podmiotów.

Potencjał spółki MEDIQA to nie tylko jej możliwości operacyjne ale także doświadczenie jej pracowników. Członkami zarządu są Jurgen Reimann, nowy wiceprezes spółek SIGNAL IDUNA oraz Marcin Ajewski, dyrektor departamentu ubezpieczeń i świadczeń zdrowotnych  w SIGNAL IDUNA Polska. Spółka obecnie zatrudnia ponad 30 osób.

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook