Grupa Concordia: oferta Agro - Casco
poniedziałek, 18 czerwca 2007 13:17
Każdy właściciel maszyny rolniczej ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje wypłatę osobom trzecim odszkodowania za wyrządzone szkody. Sprawa się może skomplikować, kiedy rolnik sam poniesie stratę. Kto mu za nią zapłaci? Odpowiednio dobrana polisa może pomóc gospodarzowi spłacić zaciągnięty na zakup maszyny kredyt lub zapewnić środki finansowe na jej remont.

Agro – Casco dla przezornych

Ciągniki i przyczepy - to tylko początek listy z maszynami, wykorzystywanymi w gospodarstwie rolnym. Podczas wykonywania prac polowych często dochodzi do zaprószenia ognia. Sam przejazd z pola do domu i na odwrót oraz użytkowanie maszyn do transportu, zwiększa ryzyko wypadku, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę stan polskich dróg. Już nawet samo włączanie się do ruchu ciężkich, zajmujących dużo miejsca i powolnych maszyn, może sprowokować wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze. Warto pomyśleć zawczasu, co zrobimy kiedy nasza maszyna zostanie uszkodzona i nie będzie nadawała się do użytku.

Wystarczy OC ?

Wszystkie pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny zbożowe będące własnością rolników indywidualnych, objęte są ochroną w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Innego rodzaju pojazdy, np. ciągniki rolnicze i przyczepy należy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.
- Doskonale znamy potrzeby rolników, dlatego wiemy że ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych chociaż bardzo ważne, jednak nie zapewnia rolnikowi pełnego zabezpieczenia maszyny przed zdarzeniami losowymi. Dlatego w naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie Agro Casco, taki odpowiednik dobrze znanego Auto Casco jednak przeznaczony dla maszyn rolniczych – wyjaśnia Katarzyna Kasztelan – Przybylska dyrektor biura sprzedaży i wsparcia sprzedaży Grupy Concordia.

Więcej niż OC

Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem lub utratą maszyny rolniczej.
- Wystarczy plastycznie wyobrazić sobie jak spłacamy zaciągnięty na zakup maszyny kredyt, podczas gdy ta w wyniku zdarzenia losowego nie nadaje się już do użytku, by przekonać się co do konieczności posiadania Agro – Casco – żartuje Bernard Mycielski z-ca dyrektora biura ubezpieczeń rolnych ds. likwidacji szkód Concordia Polska TUW.

Niezależnie od tego, czy zdarzenie losowe miało miejsce podczas prac w polu, przejazdu, czy  na posesji – ochroną zostaną objęte zdarzenia takie jak: wypadek, pożar, wybuch, klęski żywiołowe, a nawet mało prawdopodobny upadek statku powietrznego. Ryzyko kradzieży maszyny jest objęte ochroną podczas przechowywania maszyny w gospodarstwie rolnika. W przypadku wystąpienia szkody polegającej na utracie, ubytku wartości z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia Towarzystwo wypłaci odszkodowanie. Wszystkie maszyny pracujące w gospodarstwie rolnym i służące do celów rolnych można objąć ochroną ubezpieczeniową na okres 12 m-cy, lub w dowolnym momencie na okres krótkoterminowy, np. tylko na okres żniw.

 

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

Liberty Specialty Markets rozwija ochronę budów i dzieł sztuki

Liberty Specialty Markets, część Liberty Mutual Insurance, zamierza poszerzyć zakres linii produktowych obsługiwanych we Francji i zwiększyć...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zakłady komentują zmiany terminów IDD

14 lutego Rada UE podjęła decyzję o przesunięciu terminu transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Więcej czasu na przygotowania

Siedem i pół miesiąca – tyle czasu otrzymała dodatkowo polska branża ubezpieczeniowa na adaptację do nowych wymogów w zakresie dystrybucji...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy