Reklama

Grupa Concordia: oferta Agro - Casco
poniedziałek, 18 czerwca 2007 13:17
Każdy właściciel maszyny rolniczej ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje wypłatę osobom trzecim odszkodowania za wyrządzone szkody. Sprawa się może skomplikować, kiedy rolnik sam poniesie stratę. Kto mu za nią zapłaci? Odpowiednio dobrana polisa może pomóc gospodarzowi spłacić zaciągnięty na zakup maszyny kredyt lub zapewnić środki finansowe na jej remont.

Agro – Casco dla przezornych

Ciągniki i przyczepy - to tylko początek listy z maszynami, wykorzystywanymi w gospodarstwie rolnym. Podczas wykonywania prac polowych często dochodzi do zaprószenia ognia. Sam przejazd z pola do domu i na odwrót oraz użytkowanie maszyn do transportu, zwiększa ryzyko wypadku, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę stan polskich dróg. Już nawet samo włączanie się do ruchu ciężkich, zajmujących dużo miejsca i powolnych maszyn, może sprowokować wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze. Warto pomyśleć zawczasu, co zrobimy kiedy nasza maszyna zostanie uszkodzona i nie będzie nadawała się do użytku.

Wystarczy OC ?

Wszystkie pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny zbożowe będące własnością rolników indywidualnych, objęte są ochroną w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Innego rodzaju pojazdy, np. ciągniki rolnicze i przyczepy należy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.
- Doskonale znamy potrzeby rolników, dlatego wiemy że ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych chociaż bardzo ważne, jednak nie zapewnia rolnikowi pełnego zabezpieczenia maszyny przed zdarzeniami losowymi. Dlatego w naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie Agro Casco, taki odpowiednik dobrze znanego Auto Casco jednak przeznaczony dla maszyn rolniczych – wyjaśnia Katarzyna Kasztelan – Przybylska dyrektor biura sprzedaży i wsparcia sprzedaży Grupy Concordia.

Więcej niż OC

Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem lub utratą maszyny rolniczej.
- Wystarczy plastycznie wyobrazić sobie jak spłacamy zaciągnięty na zakup maszyny kredyt, podczas gdy ta w wyniku zdarzenia losowego nie nadaje się już do użytku, by przekonać się co do konieczności posiadania Agro – Casco – żartuje Bernard Mycielski z-ca dyrektora biura ubezpieczeń rolnych ds. likwidacji szkód Concordia Polska TUW.

Niezależnie od tego, czy zdarzenie losowe miało miejsce podczas prac w polu, przejazdu, czy  na posesji – ochroną zostaną objęte zdarzenia takie jak: wypadek, pożar, wybuch, klęski żywiołowe, a nawet mało prawdopodobny upadek statku powietrznego. Ryzyko kradzieży maszyny jest objęte ochroną podczas przechowywania maszyny w gospodarstwie rolnika. W przypadku wystąpienia szkody polegającej na utracie, ubytku wartości z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia Towarzystwo wypłaci odszkodowanie. Wszystkie maszyny pracujące w gospodarstwie rolnym i służące do celów rolnych można objąć ochroną ubezpieczeniową na okres 12 m-cy, lub w dowolnym momencie na okres krótkoterminowy, np. tylko na okres żniw.

 

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

TU Zdrowie: Sławomir Koszewski nowym członkiem zarządu

2 listopada rada nadzorcza TU Zdrowie powołała Sławomira Koszewskiego na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za Pion Ubezpieczeń.

...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

Insurtech: Coraz więcej patentów

Inwestycje w insurtech nadal rosną w szybkim tempie, o czym świadczy liczba wniosków patentowych dotyczących rozwiązań odnoszących się do...


czytaj dalej

PIU: Prestiżowa nominacja dla kampanii #dziękiubezpieczeniom

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) znalazła się wśród nominowanych do prestiżowej nagrody European Excellence Awards 2018 w kategorii Issues &...


czytaj dalej

Generali: Odejście od węgla

9 listopada Grupa Generali ogłosiła przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz dla...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook