Reklama

Sejm: pierwsze czytanie projektu ustawy o finansach publicznych
wtorek, 10 lipca 2007 11:02
{mosimage}W dniu dzisiejszym ( 10 lipca ) odbędzie się ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Sejmu, podczas którego w porządku obrad znalazło się pierwsze czytanie projektu ustawy o finansach publicznych. Przewiduje on likwidację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Jeśli nowe przepisy zyskają aprobatę posłów oszczędności budżetu mają wynieść nawet 10 mld zł. Projektowane przez rząd zmiany przewidują również reformę ZUS i KRUS.

Przedstawienia założeń projektu ustawy o finansach publicznych ma dokonać wracająca do pracy po pobycie w szpitalu wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska. Zdaniem resortu finansów proponowane rozwiązania spowodują, że finanse publiczne staną się bardziej przejrzyste, co ułatwi ich kontrolę, ukróci marnotrawstwo i zapobiegnie korupcji. Dzięki ustawie oszczędności w latach 2008-2009  mają wynieść 1% PKB, czyli ok. 10 mld zł.

Projekt zakłada likwidację zakładów budżetowych: ośrodków szkoleniowych (w sumie ponad 3 tys.) oraz gospodarstw pomocniczych takich, jak kasyna wojskowe, ośrodki wypoczynkowe (prawie 1 tys.). Ich zadania przejmą jednostki budżetowe lub spółki. Założono także likwidację wszystkich lokalnych i wojewódzkich funduszy celowych

W myśl planów Ministerstwa Finansów agencje państwowe (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego) zostaną przekształcone w tzw. agencje wykonawcze, mające osobowość prawną. Posiadać będą ograniczoną samodzielność w zakresie zaciągania zobowiązań, których poziom nie może przekroczyć 30 proc. planowanych na dany rok przychodów.

Z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Jednostki Doradztwa Rolniczego (JDR) przyjmą postać państwowych jednostek budżetowych, finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa, zaś uzyskiwane dochody zasilą finanse państwowe.

Według projektu ustawy zaostrzeniu ulegną również procedury oszczędnościowe i sanacyjne w przypadku znacznego przekroczenia deficytu zadłużenia państwowego, i tak  w sytuacji, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55%, procedury oszczędnościowe rozszerzono m.in. o wstrzymanie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wstrzymanie nowych inwestycji finansowanych z budżetu państwa, zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa oraz dokonanie przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych i programów wieloletnich.

Jeżeli zaś relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie równa lub przekroczy 60% to dodatkowo: Rada Ministrów (RM) ma obowiązek przedstawienia programu sanacyjnego, w którym zawarte zostaną propozycje rozwiązań legislacyjnych obniżających poziom wydatków i rozchodów w sektorze finansów publicznych, a budżety jednostek samorządu terytorialnego muszą zostać zrównoważone.

( źródło: Bankier.pl )

 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

UE: Koniec prania na zielono

Ministrowie finansów Unii Europejskiej są gotowi przyjąć nowe zasady wymagające od zarządzających aktywami, ubezpieczycieli i funduszy...
czytaj dalej

Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU przyjrzy się AXA i mBankowi

Grupa PZU rozważy możliwość przejęcia aktywów AXA, które ewentualnie zostałyby wystawione na sprzedaż, oraz mBanku. Zakład nie myśli o sprzedaży...


czytaj dalej

UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook