Reklama

Prawo: prezydent chce znowelizowania ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
piątek, 16 listopada 2007 13:36
Prezydent Lech Kaczyński wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - poinformowało w czwartek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Projekt zakłada przesunięcie terminu przeniesienia nadzoru bankowego z NBP do Komisji Nadzoru Finansowego z 1 stycznia 2008 r. na 1 stycznia 2013 r.

Projekt prezydencki zakłada podobne przesunięcie terminu przeniesienia nadzoru bankowego, jak wniesiony przez rząd pod koniec sierpnia br. do Sejmu projekt nowelizacji. Sejm nie uchwalił tego projektu w związku ze skróceniem kadencji.

Zgodnie z obowiązującą od 2006 r. ustawą, od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy miał zostać dołączony do KNF.

"Istnieje pilna potrzeba uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektóre inne ustawy - w zakresie opracowanym w ww. projekcie rządowym, wynikająca z konieczności przesunięcia w czasie drugiego etapu budowy zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym, który to zgodnie z harmonogramem zawartym w obecnie obowiązującej ustawie miałby być zakończony do dnia 1 stycznia 2008 r. (ustawowy termin zniesienia Komisji Nadzoru Bankowego i likwidacji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego), co mogłoby skutkować istotnymi zakłóceniami w stabilnym i ostrożnym sprawowaniu nadzoru nad rynkiem bankowym" - napisano w uzasadnieniu do prezydenckiego projektu nowelizacji.

"Za niezbędne należy także uznać stworzenie podstaw instytucjonalnych dla powołania Komitetu Stabilności Finansowej oraz wprowadzenia zmian w składach organów nadzoru w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności wykonywania czynności nadzorczych, które to postulaty również znalazły się we wspominanym wyżej rządowym projekcie ustawy" - czytamy w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu podkreślono, że w lipcu 2005 r. Polska podpisała porozumienie zakładające współpracę na wypadek wystąpienia kryzysu finansowego pomiędzy bankami centralnymi, nadzorami bankowymi i ministrami finansów, zarówno na poziomie międzynarodowym w UE, jak również w poszczególnych krajach.

Ze strony Polski dokument ten został podpisany przez ministra finansów, przewodniczącego KNB oraz prezesa NBP. Wiodącą rolę w organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego przypisuje się bankom centralnym, a w każdym kraju UE mają powstać rozwiązania chroniące przed destabilizacją rynku finansowego.

"W obecnej sytuacji to NBP odgrywa wiodącą rolę w sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Rola ta może być prawidłowo i efektywnie realizowana wówczas, gdy bank centralny posiada skuteczne narzędzia wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie powstania sytuacji zagrożenia oraz ma możliwość oceny skali ewentualnego kryzysu. Po wydzieleniu ze struktur banku centralnego nadzoru bankowego, Narodowy Bank Polski będzie miał ograniczony dostęp do informacji w zakresie nadzoru nad bankami" - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie nowelizacji uznano też, że w związku z wdrażaniem rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej, określającej m.in. metody lepszego zarządzania ryzykiem w bankach, bezpieczniejsze byłoby pozostawienie nadzoru w NBP do zakończenia tego procesu.

"W chwili obecnej, zgodnie z informacjami NBP, masowo składane są deklaracje rezygnacji, przed końcem 2007 r., z pracy w GINB. W efekcie część pracowników, w szczególności wysokiej klasy specjalistów, którzy bez problemu mogą znaleźć zatrudnienie na rynku, podejmuje decyzje o rezygnacji z pracy w GINB. Prowadzi to w konsekwencji do nieodwracalnej utraty profesjonalnej kadry przez instytucje publiczne na rzecz podmiotów komercyjnych" - napisano w uzasadnieniu.

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook