Reklama

Prawo: wątpliwości ekspertów w sprawie odszkodowań z OC sprawców dla policji
poniedziałek, 14 kwietnia 2008 10:30
{mosimage}Jak pisze „Gazeta Prawna”, eksperci mają wątpliwości, czy ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien wypłacać z OC komunikacyjnego równowartość wynagrodzenia dla policjantów poszkodowanych w wypadku. Gazeta informuje, że kwestia stała się przedmiotem dyskusji eksperckiej ze względu na  wyrok, jaki wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Zadecydował on, że TUiR Warta ma zwrócić ubezpieczonemu u niej sprawcy wypadku pieniądze wypłacone przez niego policji. „Gazeta Prawna” pisze, że ta ostatnia wystąpiła do sprawcy z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, które wypłaciła poszkodowanym funkcjonariuszom w okresie ich niezdolności do pracy.

Gazeta informuje że Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 34/07 stwierdził, że policja może domagać się zwrotu uposażenia należnego w okresie rekonwalescencji. SN powołał się na ustawę z 1972 roku o odszkodowaniach w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej. Małgorzata Więcko z biura Rzecznika Ubezpieczonych mówi, że sądy stosowały konstrukcję odpowiedzialności solidarnej, a w szczególności art. 441 par. 3 kodeksu cywilnego. „Gazeta Prawna” przypomina, że uznawały one, iż Komenda Policji ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

Gazeta zwraca uwagę na wątpliwości środowiska ubezpieczeniowego odnośnie sprawy pokrywania takich roszczeń z polis OC przez ubezpieczycieli. Jako przykład podaje Wartę i PZU SA.  To pierwsze towarzystwo nie uznaje swojej odpowiedzialności, z kolei drugie – jak najbardziej
Grzegorz Drewnowski z biura likwidacji szkód w PZU SA mówi, że zgodna z rozstrzygnięciem sądu w Częstochowie praktyka towarzystwa jest utrwalona już od dziesięciu lat. Marcin Orlicki, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówi, że fakt dobrowolnego zaspokojenia przez sprawcę szkody roszczenia policji nie determinuje odpowiedzialności ubezpieczyciela.

„Gazeta Prawna” przypomina”, że zgodnie z art. 21 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zaspokojenie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym OC roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem ubezpieczyciela. Marcin Orlicki mówi, że chcąc odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela, sprawca szkody musi wykazać, że zapłacił policji odszkodowanie. Według jego opinii, sztuka ta udała się sprawcy szkody tylko w jednej instancji.

„Gazeta Prawna” zaznacza, że nie jest to jednak pewne, bo tak samo rozbieżne jak stanowiska towarzystw są orzeczenia sądów.

Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych mówi, że urząd analizuje możliwość wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie, czego przykładem jest wyrok częstochowskiego sądu.

„Gazeta Prawna” informuje, że wątpliwości nie dotyczą przypadków, gdy ofiarą wypadku jest pracownik, któremu pracodawca wypłaca z własnej kieszeni wynagrodzenie przez 33 dni.

Marcin Orlicki mówi, że tak jak nie ma podstaw do regresu NFZ w stosunku do ubezpieczyciela OC o pokrycie kosztów leczenia ofiary wypadku, tak nie ma podstaw, by pracodawca żądał od sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego. Ekspert dodaje, że stan niemożności zgłaszania stosownych regresów jest niewłaściwy, ale póki co taka jest rzeczywistość.

Bartłomiej Krupa z kancelarii odszkodowawczej Votum mówi, że jednak zgodnie z linią orzeczniczą żądanie pokrycia szkód na osobie oraz zwrotu poniesionych kosztów przysługuje tylko poszkodowanemu. Krupa wskazuje, że osoba trzecia, nawet jeśli takie koszty poniosła, nie ma legitymacji czynnej w roszczeniu o ich zwrot.
( za: Marcin Jaworski, „Gazeta Prawna” z 14.04.2008 r. )

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook