Reklama

STBU: dobrowolne polisy lekiem na zbyt niskie limity OC w ruchu drogowym
wtorek, 03 czerwca 2008 11:45
Ustawowe limity odpowiedzialności cywilnej uczestników ruchu drogowego nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony przed skutkami ryzyk komunikacyjnych. Dopiero zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego pozwoli za atrakcyjną cenę znacząco podnieść jakość i poziom bezpieczeństwa.

Wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa powoduje rosnącą liczbę i kwoty roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz wysokości zasądzanych w procesach cywilnych świadczeń.

Aktualne obowiązkowe sumy gwarancyjne OC posiadaczy pojazdów wynoszą 1.500.000 euro dla szkód na osobie i 300.000 euro dla szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Zdarzenia związane z ruchem pojazdów oraz należne odszkodowania mogą jednak łatwo przekroczyć ustawowe kwoty i tym samym obciążać finansowo firmę wieloletnim obowiązkiem wypłaty świadczeń rentowych. Stanie się tak, gdy w wypadku wystąpi wiele ofiar lub zniszczone zostaną np. obiekty inżynieryjne. Limit obowiązkowej polisy może okazać się także nieadekwatny przy wypadku poza granicami kraju. Istotne są zresztą nie tylko limity - obowiązkowe polisy OC nie obejmują szkód związanych z zanieczyszczeniem, czy skażeniem środowiska.

- Obowiązujące limity często okazują się nieadekwatne dla zapewnienia realnego bezpieczeństwa i właściwego transferu ryzyk w przedsiębiorstwie. Zakup dobrowolnych polis zapewni pokrycie wszystkich zdarzeń przy niewielkim poziomie składek. Na rynku dostępne są produkty z limitem aż 20 mln euro, kosztujące mniej niż 180 zł dla samochodu osobowego i 270 zł dla ciężarowego. Przykład ten pokazuje korzystną relację ceny nabywanego ubezpieczenia do skali potencjalnych zagrożeń.– mówi Adam Lewandowski, członek zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.
 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook