Reklama

Prezes zrezygnował
wtorek, 25 kwietnia 2000 13:14
Wojciech Kwiatkowski, prezes Pocztowo-Bankowego, złożył rezygnację z dotychczas piastowanego stanowiska. Jest zainteresowany objęciem funkcji członka zarządu PKO BP, na którego czele stanie wkrótce Henryka Pieronkiewicz, dotychczasowy prezes BPH w Krakowie.

Do OFE Pocztylion zapisało się 397 tys. klientów. W wyniku losowania fundusz pozyskał dodatkowo 1696 osób. Migracja klientów jest na wyrównanym poziomie. Liczba osób odchodzących pokrywa się bowiem z liczbą osób przychodzących.

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu 31 marca br. wynosiła 12,68 zł, zaś aktywa netto 57 829 366,38 zł. W okresie od 31 maja 1999 do 31 marca 2000  r. jednostka rozrachunkowa OFE Pocztylion wzrosła o 26,67%.

Patrząc w najdłuższym rozsądnym horyzoncie inwestycyjnym, tj. od ostatniego dnia kwartału, gdy większość funduszy rozpoczęła działanie (jest to moment, od którego rozpoczyna się ustawowe porównywanie wyników), znajdujemy się w czołówce, porównując dynamikę wzrostu jednostki. Pokazuje to, że konsekwentnie stosowana strategia inwestycyjna i kontrola ryzyka nawet przy tak dużym zaangażowaniu w akcje są właściwe dla OFE i przynoszą widoczne zyski – uważa Klaudiusz Wolny, wiceprezes ds. inwestycji.

Przekazywanie pieniędzy z ZUS odbywa się nie tylko nieregularnie, ale ciągle w niepełnej wysokości. W związku z tym zakup instrumentów przez większość funduszy następuje w tym samym czasie, co powoduje kupowanie instrumentów po cenach mniej opłacalnych. Nieznajomość terminu i wysokość wpływów z ZUS utrudnia zarządzanie portfelem, co odbija się na efektywności wyników.

Artur Negri
 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

UE: Koniec prania na zielono

Ministrowie finansów Unii Europejskiej są gotowi przyjąć nowe zasady wymagające od zarządzających aktywami, ubezpieczycieli i funduszy...
czytaj dalej

Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU przyjrzy się AXA i mBankowi

Grupa PZU rozważy możliwość przejęcia aktywów AXA, które ewentualnie zostałyby wystawione na sprzedaż, oraz mBanku. Zakład nie myśli o sprzedaży...


czytaj dalej

UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook