Reklama

Analizy Online: Czerwiec pod znakiem surowców
środa, 20 czerwca 2012 08:11

Firmy oferujące produkty strukturyzowane, wyraźnie stawiają ostatnio na produkty opierające się o wzrost cen surowców lub wzrost cen akcji spółek, które zajmują się ich wydobyciem. W ofercie dominują struktury bazujące na cenach ropy oraz złota i innych metali. – zauważają eksperci firmy Analizy Online.

Expander, BGŻ i BPH zaoferowały struktury bazujące na wzroście cen ropy Brent, przy 100% gwarancji kapitału w przypadku niespełnienia odpowiednich warunków. Expander wypłaci inwestorom premię odpowiadającą procentowemu wzrostowi ceny ropy, pod warunkiem, iż cena instrumentu bazowego w okresie inwestycji nie wzrośnie o więcej niż 140% ceny początkowej. W tym przypadku premia będzie równa udziałowi 30-40% wzrostu cen ropy. W przypadku Polisy Strukturyzowanej BGŻOptima wysokość premii to 70-100% wzrostu ceny ropy Brent. Wartość końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z 8 kolejnych obserwacji wskaźnika. W produkcie BPH – Baryłka Zysku, wysokość premii zostanie obliczona jako suma zmian ceny ropy Brent w poszczególnych okresach 3-mies., z uwzględnieniem limitów wzrostu i spadku ceny (plus/minus 4%). Maksymalnie oprocentowanie certyfikatów może więc wynieść 16% w skali roku. Jeśli suma kwartalnych zmian cen będzie ujemna, klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności. Pierwsza z inwestycji przewidziana jest na 3 lata, produkt BGŻOptima - 2 lata, a produkt BPH jest roczny.

Nordea TUnŻ zaproponowała 3-letnią inwestycję w oparciu o koszyk 5 spółek działających w sektorze wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. W zależności od wybranego wariantu inwestor otrzyma zwrot 100% bądź 98% zainwestowanego kapitału oraz premię w wysokości 100% uśrednionego wzrostu wartości koszyka, pod warunkiem, że w czasie trwania inwestycji akcje żadnej ze spółek nie przekroczą górnego progu zawartego w przedziale 80-200% (I wariant) lub 80-300% (II wariant).

Warta i ING Bank Śląski przygotowały produkty opierające się o wzrost cen ropy oraz innych surowców, jak miedź, srebro i kukurydza. Warta gwarantuje swoim inwestorom premię w postaci kuponu 12% p.a. wypłacanego każdego roku podczas tej 3-letniej inwestycji, pod warunkiem wzrostu cen wszystkich surowców powyżej wartości początkowej. Mocny Kwartet ING Banku to produkt gwarantujący pewny zysk 5,5% w pierwszym roku inwestycji. W drugim roku klienci otrzymają dodatkową premię 10%, pod warunkiem, iż ceny wszystkich surowców w zakładanym okresie nie spadną.

W ofercie instytucji znajdziemy również kilka produktów opartych na kruszcach. 2-letnia inwestycja „Postaw na złoto” " w ING daje możliwość zyskania wraz ze wzrostem cen złota. Stopa zwrotu będzie równa stopie zwrotu z indeksu GOLDLNPM, ale z góry ograniczono ją do 20%. Alternatywą dla tego produktu jest V edycja Szlachetnego Koszyka Millennium, która łączy w koszyku złoto, srebro i platynę. Zysk inwestora może wynieść 15% (10% p.a.), jeżeli ceny surowców w koszyku nie zmienią się bądź wzrosną. Oba produkty w związku z ich formą prawną zobowiązują do zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Eksperci są zgodni, że rynek surowców w dłuższej perspektywie ma szanse na wzrosty. Zdaniem Olivii Ker, dyrektor w BlackRock Natural Resources Team, złoto stanowić będzie swojego rodzaju zabezpieczenie przez inflacją, a utrzymywanie realnych stóp zwrotu na niskich poziomach w najbliższym czasie powinno wspierać wyceny złota. W przypadku ropy, której cena spada ostatnio, zarządzający z Idea TFI zakładają, iż druga połowa tego roku powinna minąć pod znakiem równowagi, a Keith Wade, główny ekonomista w Schroder Investment Management, uważa, iż koniunktura na rynku surowców wyraźnie się poprawi w 2014 roku.
Autor analizy: Anna Księżak, Analizy Online
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook