Analizy Online: Czerwiec pod znakiem surowców
środa, 20 czerwca 2012 08:11

Firmy oferujące produkty strukturyzowane, wyraźnie stawiają ostatnio na produkty opierające się o wzrost cen surowców lub wzrost cen akcji spółek, które zajmują się ich wydobyciem. W ofercie dominują struktury bazujące na cenach ropy oraz złota i innych metali. – zauważają eksperci firmy Analizy Online.

Expander, BGŻ i BPH zaoferowały struktury bazujące na wzroście cen ropy Brent, przy 100% gwarancji kapitału w przypadku niespełnienia odpowiednich warunków. Expander wypłaci inwestorom premię odpowiadającą procentowemu wzrostowi ceny ropy, pod warunkiem, iż cena instrumentu bazowego w okresie inwestycji nie wzrośnie o więcej niż 140% ceny początkowej. W tym przypadku premia będzie równa udziałowi 30-40% wzrostu cen ropy. W przypadku Polisy Strukturyzowanej BGŻOptima wysokość premii to 70-100% wzrostu ceny ropy Brent. Wartość końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z 8 kolejnych obserwacji wskaźnika. W produkcie BPH – Baryłka Zysku, wysokość premii zostanie obliczona jako suma zmian ceny ropy Brent w poszczególnych okresach 3-mies., z uwzględnieniem limitów wzrostu i spadku ceny (plus/minus 4%). Maksymalnie oprocentowanie certyfikatów może więc wynieść 16% w skali roku. Jeśli suma kwartalnych zmian cen będzie ujemna, klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności. Pierwsza z inwestycji przewidziana jest na 3 lata, produkt BGŻOptima - 2 lata, a produkt BPH jest roczny.

Nordea TUnŻ zaproponowała 3-letnią inwestycję w oparciu o koszyk 5 spółek działających w sektorze wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. W zależności od wybranego wariantu inwestor otrzyma zwrot 100% bądź 98% zainwestowanego kapitału oraz premię w wysokości 100% uśrednionego wzrostu wartości koszyka, pod warunkiem, że w czasie trwania inwestycji akcje żadnej ze spółek nie przekroczą górnego progu zawartego w przedziale 80-200% (I wariant) lub 80-300% (II wariant).

Warta i ING Bank Śląski przygotowały produkty opierające się o wzrost cen ropy oraz innych surowców, jak miedź, srebro i kukurydza. Warta gwarantuje swoim inwestorom premię w postaci kuponu 12% p.a. wypłacanego każdego roku podczas tej 3-letniej inwestycji, pod warunkiem wzrostu cen wszystkich surowców powyżej wartości początkowej. Mocny Kwartet ING Banku to produkt gwarantujący pewny zysk 5,5% w pierwszym roku inwestycji. W drugim roku klienci otrzymają dodatkową premię 10%, pod warunkiem, iż ceny wszystkich surowców w zakładanym okresie nie spadną.

W ofercie instytucji znajdziemy również kilka produktów opartych na kruszcach. 2-letnia inwestycja „Postaw na złoto” " w ING daje możliwość zyskania wraz ze wzrostem cen złota. Stopa zwrotu będzie równa stopie zwrotu z indeksu GOLDLNPM, ale z góry ograniczono ją do 20%. Alternatywą dla tego produktu jest V edycja Szlachetnego Koszyka Millennium, która łączy w koszyku złoto, srebro i platynę. Zysk inwestora może wynieść 15% (10% p.a.), jeżeli ceny surowców w koszyku nie zmienią się bądź wzrosną. Oba produkty w związku z ich formą prawną zobowiązują do zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Eksperci są zgodni, że rynek surowców w dłuższej perspektywie ma szanse na wzrosty. Zdaniem Olivii Ker, dyrektor w BlackRock Natural Resources Team, złoto stanowić będzie swojego rodzaju zabezpieczenie przez inflacją, a utrzymywanie realnych stóp zwrotu na niskich poziomach w najbliższym czasie powinno wspierać wyceny złota. W przypadku ropy, której cena spada ostatnio, zarządzający z Idea TFI zakładają, iż druga połowa tego roku powinna minąć pod znakiem równowagi, a Keith Wade, główny ekonomista w Schroder Investment Management, uważa, iż koniunktura na rynku surowców wyraźnie się poprawi w 2014 roku.
Autor analizy: Anna Księżak, Analizy Online
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy