Generali PPF Invest: Propozycja dla polskich inwestorów
piątek, 13 lipca 2012 08:10

Spółka inwestycyjna Generali PPF Invest plc, będąca częścią Generali PPF Holding, joint venture pomiędzy Generali Group i PPF Group, wprowadza dla polskich inwestorów nowe możliwości zwiększenia swoich oszczędności. Polscy inwestorzy będą mogli inwestować w szeroką gamę produktów obejmujących niemal wszystkie sektory i regiony świata – zarówno w euro, jak i w polskich złotych. Inwestycje uczestników funduszu pozostaną cały czas pod kontrolą dzięki interaktywnemu interfejsowi sieciowemu.

- W dziedzinie oszczędności i inwestycji widzimy na polskim rynku, w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej, wielką przestrzeń. Podczas gdy w krajach UE 27 inwestycje w fundusze inwestycyjne przedstawiają się na poziomie 53% PKB, w Polsce wynoszą one jedynie 7% PKB. Wierzymy, że nasza strategia biznesowa oraz oferta funduszy przekona i tych klientów, którzy o oszczędzaniu i inwestowaniu do tej pory tylko myśleli - wnioskuje główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest, Michal Valentík.

Spółka inwestycyjna Generali PPF Invest rozpoczyna na polskim rynku sprzedaż portfela zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych. Spółka zgłosiła zamiar oferowania swoich funduszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, która następnie dokonała wpisu do rejestru funduszy zagranicznych. Przedstawicielem funduszu zagranicznego w Polsce jest spółka ČP INVEST investiční společnost, a. s., oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach. Agentem płatniczym w Polsce jest Raiffeisen Bank Polska.

- Pomyślnie zakończyliśmy postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego i uzyskaliśmy zezwolenie na sprzedaż naszych funduszy inwestycyjnych. Obecnie finalizujemy ustawienia systemowe i proceduralne, aby usługi oferowane polskim klientom były najwyższej jakości, do której przyzwyczaili się już uczestnicy funduszu w Republice Czeskiej i na Słowacji - mówi członek zarządu spółki Generali PPF Invest, Alexandra Hájková. - Nasze produkty będziemy oferować za pomocą standardowych kanałów dystrybucyjnych. W wejściu na rynek pomogą nam partnerzy, z którymi już współpracujemy w Republice Czeskiej i na Słowacji. W pierwszej fazie to przede wszystkim współpraca ze spółką niezależnego doradztwa finansowego Partners, która również rozpoczęła działalność na rynku polskim. W dalszej perspektywie możliwość współpracy z ubezpieczeniowymi spółkami Grupy Generali w Polsce, podmiotu zależnego Generali PPF Holding - dodaje.

Oprócz bezpośrednich inwestycji w osiem funduszy inwestycyjnych, Generali PPF Invest plc oferuje również cztery programy inwestycyjne oraz dwa produkty „cyklu życia” - Partner Invest i Baby Invest - które cieszą się popularnością wśród czeskich i słowackich klientów. We wszystkie produkty można inwestować w euro oraz w polskich złotych. Fundusze denominowane w PLN są walutowo zabezpieczone przeciw wahaniom wartości polskiego złotego w stosunku do innych walut.

Zarządzanie aktywami funduszu jest w gestii zespołu Generali PPF Asset Management.

Portfolio produktowe

Fundusze
•    Generali PPF Fundusz Konserwatywny
•    Generali PPF Fundusz Obligacji Korporacyjnych
•    Generali PPF Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych
•    Generali PPF Fundusz Marek Globalnych
•    Generali PPF Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego
•    Generali PPF Fundusz Gospodarek Wschodzących
•    Generali PPF Fundusz Surowców
•    Generali PPF Wschodzących Rynków Europejskich

Programy inwestycyjne
•    Generali PPF Konserwatywny Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Zrównoważony Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Dynamiczny Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Indywidualny Program Inwestycyjny

Produkty regularnego inwestowania
•    Program cyklu życia Partner Invest
•    Dziecięce konto inwestycyjne Baby Invest
(AM, źródło: Serwis Informacji Zleconych PAP)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy