Reklama

Generali PPF Invest: Propozycja dla polskich inwestorów
piątek, 13 lipca 2012 08:10

Spółka inwestycyjna Generali PPF Invest plc, będąca częścią Generali PPF Holding, joint venture pomiędzy Generali Group i PPF Group, wprowadza dla polskich inwestorów nowe możliwości zwiększenia swoich oszczędności. Polscy inwestorzy będą mogli inwestować w szeroką gamę produktów obejmujących niemal wszystkie sektory i regiony świata – zarówno w euro, jak i w polskich złotych. Inwestycje uczestników funduszu pozostaną cały czas pod kontrolą dzięki interaktywnemu interfejsowi sieciowemu.

- W dziedzinie oszczędności i inwestycji widzimy na polskim rynku, w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej, wielką przestrzeń. Podczas gdy w krajach UE 27 inwestycje w fundusze inwestycyjne przedstawiają się na poziomie 53% PKB, w Polsce wynoszą one jedynie 7% PKB. Wierzymy, że nasza strategia biznesowa oraz oferta funduszy przekona i tych klientów, którzy o oszczędzaniu i inwestowaniu do tej pory tylko myśleli - wnioskuje główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest, Michal Valentík.

Spółka inwestycyjna Generali PPF Invest rozpoczyna na polskim rynku sprzedaż portfela zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych. Spółka zgłosiła zamiar oferowania swoich funduszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, która następnie dokonała wpisu do rejestru funduszy zagranicznych. Przedstawicielem funduszu zagranicznego w Polsce jest spółka ČP INVEST investiční společnost, a. s., oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach. Agentem płatniczym w Polsce jest Raiffeisen Bank Polska.

- Pomyślnie zakończyliśmy postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego i uzyskaliśmy zezwolenie na sprzedaż naszych funduszy inwestycyjnych. Obecnie finalizujemy ustawienia systemowe i proceduralne, aby usługi oferowane polskim klientom były najwyższej jakości, do której przyzwyczaili się już uczestnicy funduszu w Republice Czeskiej i na Słowacji - mówi członek zarządu spółki Generali PPF Invest, Alexandra Hájková. - Nasze produkty będziemy oferować za pomocą standardowych kanałów dystrybucyjnych. W wejściu na rynek pomogą nam partnerzy, z którymi już współpracujemy w Republice Czeskiej i na Słowacji. W pierwszej fazie to przede wszystkim współpraca ze spółką niezależnego doradztwa finansowego Partners, która również rozpoczęła działalność na rynku polskim. W dalszej perspektywie możliwość współpracy z ubezpieczeniowymi spółkami Grupy Generali w Polsce, podmiotu zależnego Generali PPF Holding - dodaje.

Oprócz bezpośrednich inwestycji w osiem funduszy inwestycyjnych, Generali PPF Invest plc oferuje również cztery programy inwestycyjne oraz dwa produkty „cyklu życia” - Partner Invest i Baby Invest - które cieszą się popularnością wśród czeskich i słowackich klientów. We wszystkie produkty można inwestować w euro oraz w polskich złotych. Fundusze denominowane w PLN są walutowo zabezpieczone przeciw wahaniom wartości polskiego złotego w stosunku do innych walut.

Zarządzanie aktywami funduszu jest w gestii zespołu Generali PPF Asset Management.

Portfolio produktowe

Fundusze
•    Generali PPF Fundusz Konserwatywny
•    Generali PPF Fundusz Obligacji Korporacyjnych
•    Generali PPF Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych
•    Generali PPF Fundusz Marek Globalnych
•    Generali PPF Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego
•    Generali PPF Fundusz Gospodarek Wschodzących
•    Generali PPF Fundusz Surowców
•    Generali PPF Wschodzących Rynków Europejskich

Programy inwestycyjne
•    Generali PPF Konserwatywny Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Zrównoważony Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Dynamiczny Program Inwestycyjny
•    Generali PPF Indywidualny Program Inwestycyjny

Produkty regularnego inwestowania
•    Program cyklu życia Partner Invest
•    Dziecięce konto inwestycyjne Baby Invest
(AM, źródło: Serwis Informacji Zleconych PAP)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook