Co powinieneś wiedzieć o szkodach komunikacyjnych?
środa, 12 września 2012 00:42

Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce autorstwa Tomasza Hryniewicza to nowość wydawnicza, po którą powinni sięgnąć ci, którzy z różnych względów zawodowo zajmują się ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Napisana w formie poradnika prawniczego, w przystępny sposób omawia aktualne problemy likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ubezpieczeń majątkowych. Korzystając z własnego, bogatego doświadczenia praktycznego, przybliża czytelnikom cały proces dochodzenia należnego odszkodowania, kompleksowo omawiając zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie. To pozycja obowiązkowa dla każdego pracownika działu likwidacji szkód zakładu ubezpieczeń, osób reprezentujących poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, sędziów, radców prawnych i adwokatów. Publikacja zawiera także duży zbiór często nigdzie wcześniej niepublikowanych orzeczeń sądów oraz wybór aktów prawnych.

Tomasz Hryniewicz pisze we wstępie: „Zamiarem piszącego te słowa było zebranie aktualnych doświadczeń z obszaru likwidacji szkód, z uwzględnieniem praktyki likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń, stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, orzecznictwa sądów, w tym także często niesłusznie pomijanych, aczkolwiek interesujących orzeczeń sądów powszechnych. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że z uwagi na zakreśloną kognicję Sądu Najwyższego na jego wokandę trafia niewielki odsetek ciekawych spraw. Jednym słowem publikacja niniejsza ma przedstawić tzw. law in action. Nie znajdzie się tu analiza porównawcza różnych systemów prawa, rys historyczny czy propozycje de lege ferenda, chyba że jest to w konkretnym przypadku uzasadnione w ocenie samego autora. [...]

Niniejsze opracowanie jest też pewną próbą zebrania dotychczasowych doświadczeń i krytycznego spojrzenia na obecne praktyki istniejące na rynku ubezpieczeniowym. W swym założeniu ma to być połączenie poradnika i komentarza, niezbędnego dla każdego, kto na co dzień od strony praktycznej zajmuje się problematyką likwidacji szkód z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (w publikacji przyjęto skróconą nazwę OC komunikacyjne). Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego powinna z kolei znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, które pojawiają się bezpośrednio po kolizji drogowej oraz później, w trakcie procedury odszkodowawczej”.

Zapraszamy do lektury, tym bardziej że Tomasz Hryniewicz jest od wielu lat naszym autorem, a jego artykuły, pomimo złożonej prawniczej problematyki, spotykają się z życzliwym odbiorem czytelników.


Tomasz Hryniewicz, Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce, Wydawnictwo Cycero.pl, Toruń 2012, 360 str., cena 40 zł.

Książkę można kupić tutaj: http://cycero.net/pl/tomasz-hryniewicz-likwidacja-szkod-komunikacyjnych-w-praktyce.html


Tomasz Hryniewicz – radca prawny, specjalizuje się w prawie ubezpieczeń majątkowych, zajmując się od kilkunastu lat pomocą prawną w ramach własnej kancelarii, świadczy obsługę prawną dla jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, autor publikacji w ogólnopolskiej prasie i periodykach prawniczych (radca prawny, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Gazeta Ubezpieczeniowa”), wieloletni wykładowca prawa ubezpieczeń majątkowych na potrzeby szkoleń agentów ubezpieczeniowych, aplikantów radcowskich i radców prawnych.

 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy