Co powinieneś wiedzieć o szkodach komunikacyjnych?
środa, 12 września 2012 00:42

Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce autorstwa Tomasza Hryniewicza to nowość wydawnicza, po którą powinni sięgnąć ci, którzy z różnych względów zawodowo zajmują się ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Napisana w formie poradnika prawniczego, w przystępny sposób omawia aktualne problemy likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ubezpieczeń majątkowych. Korzystając z własnego, bogatego doświadczenia praktycznego, przybliża czytelnikom cały proces dochodzenia należnego odszkodowania, kompleksowo omawiając zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie. To pozycja obowiązkowa dla każdego pracownika działu likwidacji szkód zakładu ubezpieczeń, osób reprezentujących poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, sędziów, radców prawnych i adwokatów. Publikacja zawiera także duży zbiór często nigdzie wcześniej niepublikowanych orzeczeń sądów oraz wybór aktów prawnych.

Tomasz Hryniewicz pisze we wstępie: „Zamiarem piszącego te słowa było zebranie aktualnych doświadczeń z obszaru likwidacji szkód, z uwzględnieniem praktyki likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń, stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, orzecznictwa sądów, w tym także często niesłusznie pomijanych, aczkolwiek interesujących orzeczeń sądów powszechnych. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że z uwagi na zakreśloną kognicję Sądu Najwyższego na jego wokandę trafia niewielki odsetek ciekawych spraw. Jednym słowem publikacja niniejsza ma przedstawić tzw. law in action. Nie znajdzie się tu analiza porównawcza różnych systemów prawa, rys historyczny czy propozycje de lege ferenda, chyba że jest to w konkretnym przypadku uzasadnione w ocenie samego autora. [...]

Niniejsze opracowanie jest też pewną próbą zebrania dotychczasowych doświadczeń i krytycznego spojrzenia na obecne praktyki istniejące na rynku ubezpieczeniowym. W swym założeniu ma to być połączenie poradnika i komentarza, niezbędnego dla każdego, kto na co dzień od strony praktycznej zajmuje się problematyką likwidacji szkód z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (w publikacji przyjęto skróconą nazwę OC komunikacyjne). Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego powinna z kolei znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, które pojawiają się bezpośrednio po kolizji drogowej oraz później, w trakcie procedury odszkodowawczej”.

Zapraszamy do lektury, tym bardziej że Tomasz Hryniewicz jest od wielu lat naszym autorem, a jego artykuły, pomimo złożonej prawniczej problematyki, spotykają się z życzliwym odbiorem czytelników.


Tomasz Hryniewicz, Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce, Wydawnictwo Cycero.pl, Toruń 2012, 360 str., cena 40 zł.

Książkę można kupić tutaj: http://cycero.net/pl/tomasz-hryniewicz-likwidacja-szkod-komunikacyjnych-w-praktyce.html


Tomasz Hryniewicz – radca prawny, specjalizuje się w prawie ubezpieczeń majątkowych, zajmując się od kilkunastu lat pomocą prawną w ramach własnej kancelarii, świadczy obsługę prawną dla jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, autor publikacji w ogólnopolskiej prasie i periodykach prawniczych (radca prawny, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Gazeta Ubezpieczeniowa”), wieloletni wykładowca prawa ubezpieczeń majątkowych na potrzeby szkoleń agentów ubezpieczeniowych, aplikantów radcowskich i radców prawnych.

 

Aviva: Andrzej Oślizło odchodzi

Z dniem 13 października Andrzej Oślizło, od 2015 roku wiceprezes Avivy ds. rozwoju biznesu, opuści grupę. Jego obowiązki przejmą pozostali...


czytaj dalej

VIG Polska: Prof. Marek Belka w radach nadzorczych Compensy i InterRisk

5 września profesor Marek Belka, były prezes Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego, dołączył do rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

JLT Re: Insurtech a tradycyjni reasekuratorzy

Start-upy z sektora insurtech wchodzą na rynek ubezpieczeń i reasekuracji, ale niekoniecznie jest to zjawisko groźne – taki wniosek płynie z...


czytaj dalej

Euler Hermes i Allianz: Niemiecka gospodarka wrzuca wyższy bieg

W pierwszym półroczu tego roku niemiecka gospodarka zdecydowanie przyspieszyła. W ujęciu rocznym wzrost PKB Niemiec wyniósł 2,7%, co stanowi wynik...


czytaj dalej

UOKiK ostrzega konsumentów przed Goldberg & Sons

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie konsumenckie, w którym przestrzegł przed działalnością firmy pośrednictwa...


czytaj dalej

Nationale-Nederlanden: Nowa kampania „Oczami matki”

22 września startuje nowa kampania marketingowa Nationale-Nederlanden „Oczami matki”. W ramach akcji prezentowana będzie oferta dla rodziców...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy