Reklama

KNF: ponad 8 mld zł aktywów PPE w 2012 r.
piątek, 21 czerwca 2013 08:07

W 2012 roku nastąpił znaczący przyrost wartości aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Z danych zgromadzonych przez KNF wynika, iż na koniec ubiegłego roku funkcjonowały 1.094 pracownicze programy emerytalne. PPE objętych było 358,1 tys. osób, co stanowiło (według dostępnych danych) 2,29% ogółu liczby osób pracujących. Największą grupę PPE – 758 – stanowiły programy realizowane w formie umowy z zakładem ubezpieczeń. 301 PPE było realizowanych w formie umowy z funduszami inwestycyjnymi, a 35 - z pracowniczym funduszem emerytalnym. Aktywa zgromadzone w programach osiągnęły poziom 8,3 mld zł (blisko +27% r/r). To oznacza, iż na jednego członka przypadało średnio 23,8 tys. zł - o ponad 4,5 tys. zł więcej niż w 2011 r.

Komisja podała, iż w 2012 r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE 1.079,5 mln zł tytułem składki podstawowej, zaś uczestnicy z własnych środków przekazali 34,2 mln zł składek dodatkowych. Średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE wyniosła 3 707 zł (wzrost o 61 zł w stosunku do 2011 r.), zaś średnia składka dodatkowa – 1 210 zł (wzrost o 91 zł w stosunku do 2011 r.). W ubiegłym roku wypłacono z programów 204,1 mln zł. To oznacza, iż średnia wartość wypłaty wyniosła 24,5 tys. zł. Blisko 11 tys. uczestników przekazało w ub.r. środki zgromadzone w PPE do innego programu lub
na IKE, zaś łączna wartość wypłat transferowych wyniosła 214,9 mln zł.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

UFG: 75% przypadków braku OC wykrytych bez udziału kierowcy

Przez 3 kwartały tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wystawił ponad 68 tysięcy wezwań o zapłacenie kary za brak OC posiadaczy...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Generalnie o likwidacji

Opublikowany 13 listopada 41. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” poświęcony był najnowszym wdrożeniom w obszarze likwidacji szkód w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook