Reklama

Analizy Online: Spośród IKZE w TFI najlepsze konto oferuje ING TFI
wtorek, 02 lipca 2013 08:52

Analizy Online przeanalizowały wszystkie IKZE z oferty TFI, wykorzystując w tym celu swoje comiesięczne rankingi opierające się o wskaźnik information ratio, łączący zysk i ryzyko. AO wzięły pod uwagę roczne i 3-letnie oceny z ostatniego rankingu, dotyczące jednostek podstawowych funduszy, które działają co najmniej rok. Analitycy przyznali większą wagę nocie krótkoterminowej (0,6), przez co ma ona większy wpływ na ostateczną ocenę.

Liderem zastawienia zostało IKZE oferowane przez ING TFI, ze średnią ocen na poziomie 4,4. W ramach rozwiązania klienci mają do wyboru 5 klasycznych funduszy oraz 6 funduszy target date funds, czyli z datą docelową inwestycji (one nie były oceniane). Najwyższe oceny w ostatnim rankingu otrzymały fundusze mieszane, ING Stabilnego Wzrostu oraz ING Zrózwnoważony. Oba otrzymały oceny po 5a w obu horyzontach czasowych. Rozwiązania te docenili także analitycy AO, przyznając im po 4 gwiazdki w ratingach. Wysoka ocena jakościowa funduszy to zasługa zmiany procesu inwestycyjnego jeszcze w 2009 r. Przebudowano portfele funduszy, pojawiły się nowe pomysły inwestycyjne również spoza Polski, w efekcie poprawiły się parametry ryzyka oraz same wyniki.

Drugie miejsce zajęło KBC-IKZE z oceną 3,7. Na 7 ocenianych funduszy aż 4 posiadały wysokie oceny rankingowe. KBC Stabilny oraz KBC Zmiennej Alokacji otrzymały 5a w okresie rocznym, a w 3-letnim horyzoncie najwyższą ocenę otrzymał fundusz stabilnego wzrostu. KBC Akcyjny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Aktywny, KBC Stabilny to także rozwiązania wysoko oceniane przez Analizy Online pod względem jakości (otrzymały po 4 gwiazdki w ratingach). Jakość funduszy ma swoje podłoże w zespołowym trybie podejmowania decyzji, gdzie istotną rolę odgrywa komitet inwestycyjny, którego szerokie uprawnienia przekładają się na kształt portfeli funduszy.

Jako ostatnie na podium uplasowało się konto Skarbiec TFI, oferowane w ramach Programu Emerytalnego. Klienci mogą wybierać spośród 8 klasycznych funduszy, z czego 4 w majowym rankingu otrzymały najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym: Skarbiec Akcja, Skarbiec III Filar, Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Waga Zrównoważony. Trzy ostatnie rozwiązania doceniły także Analizy Online, podwyższając im ocenę do 4 gwiazdek. Analitycy upatrują źródła poprawy wyników w dobrze zorganizowanym procesie inwestycyjnym, który w ostatnim czasie przeszedł sporą metamorfozę.

W ramach oferowanych w TFI rachunków klienci mogą wybrać także te, które w części (ING –ING TFI IKZE) lub całości (PKO IKZE) oparte są o fundusze cyklu życia, czyli tzw. target date funds. Koncepcja zaproponowana przez ING i PKO (5 funduszy w ramach konta) opiera się na inwestycji w konkretny fundusz o odgórnie zdefiniowanej dacie docelowej. Klient wybiera odpowiednie rozwiązanie, a w miarę upływu czasu, w każdym z funduszy środki są alokowane w coraz bezpieczniejsze aktywa, tak by poziom ryzyka zmniejszył się do minimum na koniec inwestycji.

IKZE funkcjonują na naszym rynku od 2012 r. Według danych KNF na koniec ubiegłego roku otwarto 504 tys. nowych rachunków, w tym nieco ponad 5 tys. w TFI.
(AM, źródło: Analizy Online)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook