Reklama

Analizy Online: Spośród IKZE w TFI najlepsze konto oferuje ING TFI
wtorek, 02 lipca 2013 08:52

Analizy Online przeanalizowały wszystkie IKZE z oferty TFI, wykorzystując w tym celu swoje comiesięczne rankingi opierające się o wskaźnik information ratio, łączący zysk i ryzyko. AO wzięły pod uwagę roczne i 3-letnie oceny z ostatniego rankingu, dotyczące jednostek podstawowych funduszy, które działają co najmniej rok. Analitycy przyznali większą wagę nocie krótkoterminowej (0,6), przez co ma ona większy wpływ na ostateczną ocenę.

Liderem zastawienia zostało IKZE oferowane przez ING TFI, ze średnią ocen na poziomie 4,4. W ramach rozwiązania klienci mają do wyboru 5 klasycznych funduszy oraz 6 funduszy target date funds, czyli z datą docelową inwestycji (one nie były oceniane). Najwyższe oceny w ostatnim rankingu otrzymały fundusze mieszane, ING Stabilnego Wzrostu oraz ING Zrózwnoważony. Oba otrzymały oceny po 5a w obu horyzontach czasowych. Rozwiązania te docenili także analitycy AO, przyznając im po 4 gwiazdki w ratingach. Wysoka ocena jakościowa funduszy to zasługa zmiany procesu inwestycyjnego jeszcze w 2009 r. Przebudowano portfele funduszy, pojawiły się nowe pomysły inwestycyjne również spoza Polski, w efekcie poprawiły się parametry ryzyka oraz same wyniki.

Drugie miejsce zajęło KBC-IKZE z oceną 3,7. Na 7 ocenianych funduszy aż 4 posiadały wysokie oceny rankingowe. KBC Stabilny oraz KBC Zmiennej Alokacji otrzymały 5a w okresie rocznym, a w 3-letnim horyzoncie najwyższą ocenę otrzymał fundusz stabilnego wzrostu. KBC Akcyjny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Aktywny, KBC Stabilny to także rozwiązania wysoko oceniane przez Analizy Online pod względem jakości (otrzymały po 4 gwiazdki w ratingach). Jakość funduszy ma swoje podłoże w zespołowym trybie podejmowania decyzji, gdzie istotną rolę odgrywa komitet inwestycyjny, którego szerokie uprawnienia przekładają się na kształt portfeli funduszy.

Jako ostatnie na podium uplasowało się konto Skarbiec TFI, oferowane w ramach Programu Emerytalnego. Klienci mogą wybierać spośród 8 klasycznych funduszy, z czego 4 w majowym rankingu otrzymały najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym: Skarbiec Akcja, Skarbiec III Filar, Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Waga Zrównoważony. Trzy ostatnie rozwiązania doceniły także Analizy Online, podwyższając im ocenę do 4 gwiazdek. Analitycy upatrują źródła poprawy wyników w dobrze zorganizowanym procesie inwestycyjnym, który w ostatnim czasie przeszedł sporą metamorfozę.

W ramach oferowanych w TFI rachunków klienci mogą wybrać także te, które w części (ING –ING TFI IKZE) lub całości (PKO IKZE) oparte są o fundusze cyklu życia, czyli tzw. target date funds. Koncepcja zaproponowana przez ING i PKO (5 funduszy w ramach konta) opiera się na inwestycji w konkretny fundusz o odgórnie zdefiniowanej dacie docelowej. Klient wybiera odpowiednie rozwiązanie, a w miarę upływu czasu, w każdym z funduszy środki są alokowane w coraz bezpieczniejsze aktywa, tak by poziom ryzyka zmniejszył się do minimum na koniec inwestycji.

IKZE funkcjonują na naszym rynku od 2012 r. Według danych KNF na koniec ubiegłego roku otwarto 504 tys. nowych rachunków, w tym nieco ponad 5 tys. w TFI.
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Vienna Life: Witold Czechowski członkiem zarządu ds. ryzyka

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Witolda Czechowskiego na stanowisko członka zarządu Vienna...


czytaj dalej

Saltus TUW: Robert Łoś zatwierdzony na stanowisku prezesa

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Łosia na stanowisko prezesa zarządu Saltus...


czytaj dalej

Niemcy: Sabotaż cyfrowy w firmach produkcyjnych

2/3 niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych było obiektem ataków cyberprzestępców, które kosztowały przemysł największej gospodarki europejskiej...


czytaj dalej

Marsh&McLennan: Porozumienie w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson

18 września firma Marsh & McLennan Companies (MMC) ogłosiła osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson Group (JLT),...


czytaj dalej

Santander Aviva: Rodzinne wzorce motywacją do zakupu polisy

Z badania przeprowadzonego przez Santander Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii wynika, że wzory zachowań ukształtowane...


czytaj dalej

Unilink: Podejście turystów do ubezpieczeń na wyjazd

Z sondy na temat ubezpieczeń turystycznych w minionym sezonie wakacyjnym, przeprowadzonej w placówkach multiagencji Unilink, wynika, że polscy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook