Reklama

PKO BP: Powstaje jeden z największych PPE w Polsce
środa, 10 lipca 2013 08:54

5 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych PPE PKO Banku Polskiego. Będzie to jeden z największych programów emerytalnych w Polsce i jednocześnie jeden z dwóch największych PPE w sektorze finansowym.

Uczestnikiem PPE PKO BP będzie mógł zostać pracownik, którego staż pracy w banku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Składkę przekazywaną do programu (3% wynagrodzenia) finansuje pracodawca. Jednocześnie każdy z uczestników będzie mógł wpłacać do PPE za pośrednictwem pracodawcy dodatkowe środki (co najmniej 50 zł). Zarządzającym środkami PPE będzie PKO TFI – środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne wybrane z oferty towarzystwa.

Składka, którą bank przekazywać będzie co miesiąc na konta uczestników, jest bliska średniej rynkowej. Pod względem całkowitej kwoty składek, a tym samym kosztów, jakie poniesie bank, program należeć będzie do pierwszej piątki PPE w Polsce.

2 opcje inwestowania składek

W ofercie programu będzie można wybrać jeden z dwóch wariantów inwestowania: opcję „otwarta architektura” lub „life cycle”. W pierwszej będzie można budować własny portfel inwestycyjny w oparciu o wybrane subfundusze PKO TFI. Uczestnik wybiera nie więcej niż 5 subfunduszy inwestycyjnych (z 8 proponowanych) i ustala podział procentowy środków lokowanych dla każdego z nich.

W wariancie drugim uczestnik wybiera jeden subfundusz zabezpieczenia emerytalnego (z 5 dostępnych), do którego trafia 100% przekazywanych środków. W tej opcji, aby znaleźć optymalny dla siebie fundusz, a tym samym sposób inwestowania, uczestnik Programu będzie musiał jedynie określić przewidywaną perspektywę inwestowania. W przypadku PPE perspektywa ta powinna być zbieżna z zaplanowanym czasem oszczędzania środków do momentu ich wypłaty (możliwej po ukończeniu 60. roku życia). PKO TFI zaoferowało subfundusze zabezpieczenia emerytalnego przeznaczone dla osób, które planują wypłacić środki, poczynając od 2020 r. aż do 2060 r. Subfundusz, który uczestnik wybiera na podstawie swojego wieku przejścia na emeryturę, dostosowuje samoczynnie ryzyko i strukturę aktywów, w które inwestowane są środki. Oznacza to, że subfundusz z czasem zmienia strukturę inwestycji z bardziej ryzykownych (akcje) w kierunku bezpiecznych (obligacje).

We wszystkich funduszach, które zostaną zaoferowane w ramach PPE opłaty za zarządzanie dla PKO TFI są około trzykrotnie niższe w porównaniu do inwestycji indywidualnych.

Niecałe 3% pracujących objętych PPE

Pracownicze Programy Emerytalne to wciąż jeden z nielicznych rodzajów inwestowania zwolnionych w Polsce z podatku od dochodów kapitałowych. Szacuje się, że w wiodących branżach w Polsce (sektor farmaceutyczny i dóbr szybko zbywalnych) liczba pracodawców zapewniających swoim pracownikom PPE nie przekracza 25-40%. Natomiast liczba banków oferujących programy emerytalne jedynie nieznacznie przekracza średnie wskaźniki dla innych branż.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na koniec ubiegłego roku funkcjonowały 1094 pracownicze programy emerytalne. PPE objętych było 358,1 tys. osób, co stanowiło (według dostępnych danych) 2,29% ogółu liczby osób pracujących. Aktywa zgromadzone w programach osiągnęły poziom 8,3 mld zł (blisko +27% r/r). To oznacza, iż na jednego członka przypadało średnio 23,8 tys. zł – o ponad 4,5 tys. zł więcej niż w 2011 r.

W 2012 r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE 1079,5 mln zł tytułem składki podstawowej, zaś uczestnicy z własnych środków przekazali 34,2 mln zł składek dodatkowych. Średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE wyniosła 3707 zł (wzrost o 61 zł w stosunku do 2011 r.), zaś średnia składka dodatkowa – 1210 zł (wzrost o 91 zł w stosunku do 2011 r.).
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PKO BP, gu.com.pl)

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

UFG: 75% przypadków braku OC wykrytych bez udziału kierowcy

Przez 3 kwartały tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wystawił ponad 68 tysięcy wezwań o zapłacenie kary za brak OC posiadaczy...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Generalnie o likwidacji

Opublikowany 13 listopada 41. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” poświęcony był najnowszym wdrożeniom w obszarze likwidacji szkód w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook