Reklama

PKO BP: Powstaje jeden z największych PPE w Polsce
środa, 10 lipca 2013 08:54

5 lipca Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych PPE PKO Banku Polskiego. Będzie to jeden z największych programów emerytalnych w Polsce i jednocześnie jeden z dwóch największych PPE w sektorze finansowym.

Uczestnikiem PPE PKO BP będzie mógł zostać pracownik, którego staż pracy w banku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Składkę przekazywaną do programu (3% wynagrodzenia) finansuje pracodawca. Jednocześnie każdy z uczestników będzie mógł wpłacać do PPE za pośrednictwem pracodawcy dodatkowe środki (co najmniej 50 zł). Zarządzającym środkami PPE będzie PKO TFI – środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne wybrane z oferty towarzystwa.

Składka, którą bank przekazywać będzie co miesiąc na konta uczestników, jest bliska średniej rynkowej. Pod względem całkowitej kwoty składek, a tym samym kosztów, jakie poniesie bank, program należeć będzie do pierwszej piątki PPE w Polsce.

2 opcje inwestowania składek

W ofercie programu będzie można wybrać jeden z dwóch wariantów inwestowania: opcję „otwarta architektura” lub „life cycle”. W pierwszej będzie można budować własny portfel inwestycyjny w oparciu o wybrane subfundusze PKO TFI. Uczestnik wybiera nie więcej niż 5 subfunduszy inwestycyjnych (z 8 proponowanych) i ustala podział procentowy środków lokowanych dla każdego z nich.

W wariancie drugim uczestnik wybiera jeden subfundusz zabezpieczenia emerytalnego (z 5 dostępnych), do którego trafia 100% przekazywanych środków. W tej opcji, aby znaleźć optymalny dla siebie fundusz, a tym samym sposób inwestowania, uczestnik Programu będzie musiał jedynie określić przewidywaną perspektywę inwestowania. W przypadku PPE perspektywa ta powinna być zbieżna z zaplanowanym czasem oszczędzania środków do momentu ich wypłaty (możliwej po ukończeniu 60. roku życia). PKO TFI zaoferowało subfundusze zabezpieczenia emerytalnego przeznaczone dla osób, które planują wypłacić środki, poczynając od 2020 r. aż do 2060 r. Subfundusz, który uczestnik wybiera na podstawie swojego wieku przejścia na emeryturę, dostosowuje samoczynnie ryzyko i strukturę aktywów, w które inwestowane są środki. Oznacza to, że subfundusz z czasem zmienia strukturę inwestycji z bardziej ryzykownych (akcje) w kierunku bezpiecznych (obligacje).

We wszystkich funduszach, które zostaną zaoferowane w ramach PPE opłaty za zarządzanie dla PKO TFI są około trzykrotnie niższe w porównaniu do inwestycji indywidualnych.

Niecałe 3% pracujących objętych PPE

Pracownicze Programy Emerytalne to wciąż jeden z nielicznych rodzajów inwestowania zwolnionych w Polsce z podatku od dochodów kapitałowych. Szacuje się, że w wiodących branżach w Polsce (sektor farmaceutyczny i dóbr szybko zbywalnych) liczba pracodawców zapewniających swoim pracownikom PPE nie przekracza 25-40%. Natomiast liczba banków oferujących programy emerytalne jedynie nieznacznie przekracza średnie wskaźniki dla innych branż.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na koniec ubiegłego roku funkcjonowały 1094 pracownicze programy emerytalne. PPE objętych było 358,1 tys. osób, co stanowiło (według dostępnych danych) 2,29% ogółu liczby osób pracujących. Aktywa zgromadzone w programach osiągnęły poziom 8,3 mld zł (blisko +27% r/r). To oznacza, iż na jednego członka przypadało średnio 23,8 tys. zł – o ponad 4,5 tys. zł więcej niż w 2011 r.

W 2012 r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE 1079,5 mln zł tytułem składki podstawowej, zaś uczestnicy z własnych środków przekazali 34,2 mln zł składek dodatkowych. Średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE wyniosła 3707 zł (wzrost o 61 zł w stosunku do 2011 r.), zaś średnia składka dodatkowa – 1210 zł (wzrost o 91 zł w stosunku do 2011 r.).
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PKO BP, gu.com.pl)

 

Vienna Life: Witold Czechowski członkiem zarządu ds. ryzyka

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Witolda Czechowskiego na stanowisko członka zarządu Vienna...


czytaj dalej

Saltus TUW: Robert Łoś zatwierdzony na stanowisku prezesa

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Łosia na stanowisko prezesa zarządu Saltus...


czytaj dalej

Niemcy: Sabotaż cyfrowy w firmach produkcyjnych

2/3 niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych było obiektem ataków cyberprzestępców, które kosztowały przemysł największej gospodarki europejskiej...


czytaj dalej

Marsh&McLennan: Porozumienie w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson

18 września firma Marsh & McLennan Companies (MMC) ogłosiła osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson Group (JLT),...


czytaj dalej

Santander Aviva: Rodzinne wzorce motywacją do zakupu polisy

Z badania przeprowadzonego przez Santander Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii wynika, że wzory zachowań ukształtowane...


czytaj dalej

Unilink: Podejście turystów do ubezpieczeń na wyjazd

Z sondy na temat ubezpieczeń turystycznych w minionym sezonie wakacyjnym, przeprowadzonej w placówkach multiagencji Unilink, wynika, że polscy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook