Reklama

OFE: Ryszard Petru za uwłaszczeniem ubezpieczonych na składkach
środa, 07 sierpnia 2013 11:34

Jak nie my to oni. To jeden z argumentów za przejęciem aktywów OFE przez ZUS. Kwota 280 miliardów złotych zarówno dziś, jak i w przyszłości na niejednym polityku będzie robiła wrażenie. Co bardziej gorliwi grożą nawet podwyższeniem VAT-u, jeśli państwo tych pieniędzy nie przejmie. To trochę jak gorączka złota, jak się raz te góry złota zobaczy, to już oczu oderwać nie można. – pisze na swoim blogu ekonomista Ryszard Petru.

Z badań opinii publicznej wynika jednak, że ponad połowa Polaków uważa, że składki wpłacane do otwartych funduszy emerytalnych to ich własność. De facto podobne zdanie ma też Eurostat, zaliczając kapitałową część systemu w Polsce do sektora prywatnego. Co więcej, w niektórych firmach prywatnych posiadanie oszczędności w OFE i jednoczesna współpraca z akcjonariuszem funduszu są postrzegane jako konflikt interesów. Z drugiej strony, Sąd Najwyższy nie podziela tej opinii, uznając że składki są daniną publiczną i jako taka nie mogą być zaliczane do środków prywatnych. Jak widać kwestia ta jest dalece niejednoznaczna. A tak długo, jak z punktu widzenia polskiego prawa składki przekazywane przez Polaków do funduszy emerytalnych nie będą ich własnością, politycy zawsze będą mieli zakusy aby oszczędności te przejąć i wydać na bieżące potrzeby.

Dlatego też niezbędny jest zapis ustawowy, który uwłaszczy ludzi na składkach. Innymi słowy składki emerytalne wpłacane do II filara stałyby się prywatną własnością ubezpieczonych i od momentu wejścia w życie tych przepisów powstałyby prawa nabyte, blokując tym samym politykom dostęp do składek emerytalnych Polaków. Każda próba zamachu na nasze oszczędności musiałaby się spotkać z reakcją Trybunału Konstytucyjnego. No, chyba że zmieniono by zasady działania Trybunału, tak jak to się stało na Węgrzech, gdzie po zdobyciu większości konstytucyjnej przez FIDESZ ograniczono kompetencje Trybunału wyłącznie do spraw proceduralnych. Pozostaje mieć nadzieję, że w Warszawie Budapesztu nigdy nie będzie.

Zapytają niektórzy, co to za uwłaszczanie, jak i tak obywatele do środków tych nie będą mieli dostępu. Tyle, że w programach emerytalnych z definicji nikt pieniędzmi gromadzonymi na emeryturę nie może dysponować, również w przypadku dobrowolnych systemów. Tym różni się program emerytalny od normalnego oszczędzania, że korzystając z ulg podatkowych (składka bowiem odprowadzana jest zwykle przed opodatkowaniem, opodatkowana jest dopiero emerytura) odkłada się systematycznie pewną część swego dochodu, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Do tego czasu oszczędzający nie ma dostępu do tych środków i nie może ich wycofać. Cóż to byłby za system emerytalny, gdyby przed emeryturą można było całe oszczędności wydać na bieżące potrzeby?

Innym obszarem sporu będzie zapewne sprzeciw wobec ustawowego podzielenia składek pomiędzy I i II filarem oraz określania jako prywatnych tych drugich, co byłoby niejako zaprzeczeniem filozofii reformy z 1999 roku. Tyle, że wtedy nikt się nie spodziewał, że pewnego dnia politycy będą chcieli przejąć zgromadzone przez obywateli środki na ich kontach emerytalnych. Niestety premier Węgier Victor Orban pokazał, że tak zrobić można. Stąd też, ucząc się na błędach innych, należy już dziś zabezpieczyć oszczędności emerytalne Polaków przed tego typu pokusami polityków.

Mam nadzieję, że rządząca koalicja pójdzie po rozsądek do głowy i nie zlikwiduje części kapitałowej systemu. Musi jednak w końcu określić sposób wypłaty emerytur z II filara. Dobrze byłoby po tych zmianach raz na zawsze zamknąć tą dyskusję i nie kusić kolejnych parlamentów łatwym pieniądzem. A uwłaszczenie ludzi na składkach mogłoby się stać sukcesem politycznym rządu.

Ryszard Petru, ekonomista, doradca finansowy, partner w PWC i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomistów.
(AM, źródło: ryszardpetru.blog.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook