Reklama

Lewiatan: Rządowa rekomendacja doprowadzi do likwidacji II filara
piątek, 06 września 2013 08:52

Zaprezentowane przez premiera Donalda Tuska rekomendacje rządu dotyczące zmian w kapitałowym filarze systemu emerytalnego zmierzają do de facto likwidacji II filara systemu emerytalnego – przestrzega Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

„Przesunięcie części obligacyjnej do ZUS spowoduje ograniczenie zgromadzonych w tym filarze oszczędności o ok. 50%. Wprowadzenie 10-letniego okresu przenoszenia środków z systemu kapitałowego do ZUS to obniżenie wartości tych środków o kolejne ok. 20-25%. Dodatkowo wprowadzenie dobrowolności także wpłynie na zmniejszenie środków przekazywanych do II filara. W efekcie – wraz z upływem czasu i przekazywaniem kolejnych transz środków do ZUS – coraz mniej środków będzie pozostawało w zarządzaniu. Docelowo II filar systemu emerytalnego zniknie” – głosi komunikat organizacji.

Konfederacja zapewnia, iż rozumie względy, które wymagają od rządu utrzymywania dyscypliny finansów publicznych, jak ryzyko przekroczenia 2. progu ostrożnościowego, czy posiadanie wkładu krajowego, finansowanego także z budżetów publicznych, niezbędnego do wykorzystania pieniędzy z UE w nowej perspektywie finansowej. Lewiatan zwraca jednak uwagę na fakt, iż o rosnących problemach z deficytem i długiem publicznym rząd wiedział już od dawna, a mimo to nie podjął większej liczby przedsięwzięć pozwalających na istotne zwiększenie efektywności wydatków publicznych, a w konsekwencji ich dostosowanie do możliwości budżetowych, jak np. stworzenie powszechnego systemu emerytalnego. Teraz zaś znalazł „szybkie” źródło rozwiązania problemu – jednorazowe przewłaszczenie 51,5% aktywów zgromadzonych w II filarze, oraz stałe źródło zmniejszenia wydatków z budżetu państwa w każdym kolejnym roku przez zastosowanie tzw. suwaka (sukcesywne przenoszenie kapitału zgromadzonego w OFE przez przyszłych emerytów na 10 lat przed ich ustawowym przejściem na emeryturę) oraz przez wykorzystanie tzw. dobrowolności. A to, zdaniem organizacji, będzie miało określone, negatywne konsekwencje.

„Umorzenie obligacji, stopniowe przekazywanie środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych oraz dobrowolność w podjęciu decyzji o wyborze miejsca oszczędzania na  emeryturę oznaczają de facto likwidację II filara systemu emerytalnego. Decyzja rządu oznacza także nacjonalizację środków gromadzonych przez Polaków w II filarze. Wg opinii prawnych, którymi dysponuje Konfederacja Lewiatan i które zostały przedstawione rządowi w czasie konsultacji społecznych (do których to opinii rząd nie odniósł się negatywnie), przeniesienie obligacji z OFE do ZUS i ich umorzenie narusza bardzo silne prawo ochrony własności zagwarantowane w Konstytucji RP, zastępując je słabszym prawem do świadczenia socjalnego gwarantowanego przez państwo. Obligacje skarbu państwa, czyli papiery wartościowe zostają zamienione na zobowiązanie ustawowe państwa wobec przyszłych emerytów. Oznacza to, że to, jak waloryzowany będzie nasz kapitał, który zamiast trafiać do II filara, trafi do ZUS, zależeć będzie od decyzji politycznych. Ustawy zawsze bowiem można zmieniać – np. inaczej definiując sposób waloryzacji naszego kapitału emerytalnego zgromadzonego na subkoncie w ZUS” – głosi komunikat Konfederacji.

Lewiatan podkreśla, że według opinii prawnych, którymi dysponuje (zostały przedstawione rządowi w czasie konsultacji społecznych), do czasu przejścia ubezpieczonych na emeryturę środki w II filarze stanowią własność funduszy, które są zobowiązane do ich inwestowania, w taki sposób, by dbać o  interes osoby ubezpieczonej. Relacja członka funduszu emerytalnego (przyszłego emeryta) z funduszem oparta jest na prywatno-prawnej umowie wzajemnej, która jest podstawą wzajemnych stosunków między tymi stronami. „Środki gromadzone przez przyszłych emerytów w otwartych funduszach w wyniku decyzji rządu opuszczają sferę własności prywatnej i stają się własnością państwową i zostają przez państwo skonsumowane. Naruszone zostanie więc nie tylko ich prawo własności, ale także ich prawa nabyte do środków zgromadzonych w OFE (art. 2 Konstytucji RP)” – napisano komunikacie.

Ponadto organizacja zwraca uwagę, że zaproponowane rozwiązania mogą również naruszyć umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji ze względu na to, że narażają potencjalnie Skarb Państwa na spory z firmami zarządzającymi otwartymi funduszami emerytalnymi.

„Należy uznać, że decyzja rządu spowoduje w krótkiej perspektywie poprawę sytuacji finansów publicznych i radykalne ograniczenie długu publicznego. Jednorazowo dług publiczny, wynoszący obecnie ok. 800 mld zł, zmniejszy się o ok. 130 mld zł, czyli o ok. 15%, a dług publiczny w stosunku do PKB o ok. 8%. Zmniejszą się dzięki temu także koszty obsługi tego długu. Niestety rząd nie potwierdził, że o te 8% zostaną równocześnie obniżone ustawowe progi ostrożnościowe. Gdyby zostały obniżone, wtedy rząd przeszedłby test wiarygodności, bo środki te nie zostałyby dzięki temu „przejedzone” i wpłynęłyby na rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych. W długiej perspektywie dług publiczny wzrośnie. Państwo będzie bowiem zobowiązane do pokrycia wydatków w systemie emerytalnym w przyszłości. A potrzeby tego systemu ze względu na zachodzące w Polsce przemiany demograficzne będą o wiele większe niż obecnie. Oznacza to, że proponowane zmiany są bardzo niekorzystne dla osób młodych, bo zwiększając zobowiązania ZUS, podwyższają ryzyko destabilizacji systemu i zmniejszają szanse jego wypłacalności za 20 i więcej lat. Istnieje ogromne ryzyko, że dzisiejsi 25-, 30-, 40-latkowie będą w przyszłości płacić wyższe podatki, a gdy przejdą na emeryturę, jej wysokość będzie znacznie niższa niż osób dzisiaj przechodzących na emeryturę”– głosi stanowisko Lewiatana.
(AM, źródło: PKPP Lewiatan)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook