Reklama

Trigon DM: Prognozowana wielkość dywidendy PZU
poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:55

„Puls Biznesu” wskazuje, że KNF może nie wyrazić zgody na zaliczenie planowanej emisji obligacji PZU jako kapitału podporządkowanego. Oznaczałoby to brak wypłaty zapowiedzianej ekstra dywidendy w wysokości 3 mld zł w ciągu 3 lat. O takim ryzyku pisaliśmy już przy szacowaniu poziomu dywidendy, jednak podtrzymujemy nasz bazowy scenariusz, zakładający że zarówno emisja obligacji, jak i kwalifikacja tych środków jako kapitał podporządkowany zakończy się powodzeniem – pisze Hanna Kędziora z Trigon Domu Maklerskiego*.

Wskazują też na to wypowiedzi wiceprezesa spółki, który mówi, że konstrukcja emisji obligacji spełnia ustawowe wymogi i grupa zakłada, że zakończy się powodzeniem. Nie oznacza to, że pozyskany kapitał zostanie przez KNF zakwalifikowany jako podporządkowany, ale biorąc pod uwagę że nadzór nie chce wymuszać na PZU utrzymywania nadwyżkowego kapitału, wydaje się, że również te rozmowy mają duże szanse zakończyć się sukcesem.

Zgodnie z naszą prognozą PZU zakończy rok 2013 zyskiem netto w wysokości 3,4 mld zł, a w kolejnych latach zysk netto ukształtuje się na poziomie 2,8-2,9 mld zł. Zakładamy stopę wypłaty dywidendy z zysku na poziomie około 90% za 2013 rok oraz 95% w latach kolejnych. Z wyniku za 2013 rok ubezpieczyciel wypłacił już zaliczkę w wysokości 20 zł na akcję. Zakładając stopę dywidendy na poziomie 90% zysku grupy, do wypłaty pozostaje więc jeszcze około 15,7 zł (łącznie dywidenda z zysku 35,7 zł). Z wyników za lata 2014-2015 dywidenda z zysku wyniesie około 31 zł na 1 akcję PZU.

Oprócz dywidendy z zysku ubezpieczyciel zdecydował o wypłacie w trzech częściach (lata 2013-2015) dywidendy z kapitałów nadwyżkowych, łącznie 3 mld zł. Jest to dodatkowa dywidenda niezwiązana z wypracowywanym przez grupę wynikiem netto, ale uwarunkowana wspomnianym wyżej pozyskaniem przez PZU 3 mld zł obligacji, które zostaną przez KNF zakwalifikowane jako kapitał podporządkowany.

Powodzenie emisji obligacji i uzyskanie zgody KNF na kwalifikację tych środków jako kapitału podporządkowanego, sprawi, że już wypłacona zaliczka z zysku za 2013 roku technicznie będzie wypłatą z kapitałów nadwyżkowych, pozostawiając bez zmian kwotę dywidendy z zysku za 2013 rok płatną w roku 2014 (zakładane 35,7 zł). Dodatkowo dywidenda z zysku w latach 2014-2015 zostanie powiększona o dalsze blisko 1,3 mld zł przeznaczonych do wypłaty kapitałów nadwyżkowych.
Autor: Hanna Kędziora, Trigon Dom Maklerski
*Więcej:
http://www.trigon.pl/...
(AM, źródło: Trigon DM).

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook