Reklama

Trigon DM: Prognozowana wielkość dywidendy PZU
poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:55

„Puls Biznesu” wskazuje, że KNF może nie wyrazić zgody na zaliczenie planowanej emisji obligacji PZU jako kapitału podporządkowanego. Oznaczałoby to brak wypłaty zapowiedzianej ekstra dywidendy w wysokości 3 mld zł w ciągu 3 lat. O takim ryzyku pisaliśmy już przy szacowaniu poziomu dywidendy, jednak podtrzymujemy nasz bazowy scenariusz, zakładający że zarówno emisja obligacji, jak i kwalifikacja tych środków jako kapitał podporządkowany zakończy się powodzeniem – pisze Hanna Kędziora z Trigon Domu Maklerskiego*.

Wskazują też na to wypowiedzi wiceprezesa spółki, który mówi, że konstrukcja emisji obligacji spełnia ustawowe wymogi i grupa zakłada, że zakończy się powodzeniem. Nie oznacza to, że pozyskany kapitał zostanie przez KNF zakwalifikowany jako podporządkowany, ale biorąc pod uwagę że nadzór nie chce wymuszać na PZU utrzymywania nadwyżkowego kapitału, wydaje się, że również te rozmowy mają duże szanse zakończyć się sukcesem.

Zgodnie z naszą prognozą PZU zakończy rok 2013 zyskiem netto w wysokości 3,4 mld zł, a w kolejnych latach zysk netto ukształtuje się na poziomie 2,8-2,9 mld zł. Zakładamy stopę wypłaty dywidendy z zysku na poziomie około 90% za 2013 rok oraz 95% w latach kolejnych. Z wyniku za 2013 rok ubezpieczyciel wypłacił już zaliczkę w wysokości 20 zł na akcję. Zakładając stopę dywidendy na poziomie 90% zysku grupy, do wypłaty pozostaje więc jeszcze około 15,7 zł (łącznie dywidenda z zysku 35,7 zł). Z wyników za lata 2014-2015 dywidenda z zysku wyniesie około 31 zł na 1 akcję PZU.

Oprócz dywidendy z zysku ubezpieczyciel zdecydował o wypłacie w trzech częściach (lata 2013-2015) dywidendy z kapitałów nadwyżkowych, łącznie 3 mld zł. Jest to dodatkowa dywidenda niezwiązana z wypracowywanym przez grupę wynikiem netto, ale uwarunkowana wspomnianym wyżej pozyskaniem przez PZU 3 mld zł obligacji, które zostaną przez KNF zakwalifikowane jako kapitał podporządkowany.

Powodzenie emisji obligacji i uzyskanie zgody KNF na kwalifikację tych środków jako kapitału podporządkowanego, sprawi, że już wypłacona zaliczka z zysku za 2013 roku technicznie będzie wypłatą z kapitałów nadwyżkowych, pozostawiając bez zmian kwotę dywidendy z zysku za 2013 rok płatną w roku 2014 (zakładane 35,7 zł). Dodatkowo dywidenda z zysku w latach 2014-2015 zostanie powiększona o dalsze blisko 1,3 mld zł przeznaczonych do wypłaty kapitałów nadwyżkowych.
Autor: Hanna Kędziora, Trigon Dom Maklerski
*Więcej:
http://www.trigon.pl/...
(AM, źródło: Trigon DM).

 

Generali Investments TFI: Grzegorz Piwowar nowym prezesem

Rada nadzorcza Generali Investments TFI powołała Grzegorza Piwowara na stanowisko prezesa zarządu. Objął on tę funkcję z dniem 16 września....


czytaj dalej

Grupa PZU: Arkadiusz Bruliński dołączył do biura komunikacji korporacyjnej

Zespół komunikacji Grupy PZU został wzmocniony przez Arkadiusza Brulińskiego. Od połowy września kieruje on zespołem PR i nowych mediów. Będzie...


czytaj dalej

Hyperion: Howden Broking Group i RKH Specialty połączą się w jeden podmiot

Hyperion połączy Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH) pod wspólną marką Howden. Brokerską grupą zarządzać będzie José Manuel...


czytaj dalej

Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

Generali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została...


czytaj dalej

UFG: Nowy trend w wypłatach

W 2018 roku łączne wypłaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wyniosły ponad 97 mln zł, o...


czytaj dalej

KNF: Jacek Jastrzębski o odpowiedzialności zakładów za oferowane „uefki”

16 września w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook