Reklama

Dzięki nam agenci lepiej edukują swoich klientów
wtorek, 04 lutego 2014 09:33

Rozmowa z Jakubem Rosiakiem, wiceprezesem Centrum Likwidacji Szkód Consensus Sp. z o.o.

„Gazeta Ubezpieczeniowa”: – Firmy odszkodowawcze nie zawsze cieszą się dobrą opinią na rynku ubezpieczeniowym.
Jakub Rosiak: – W każdej branży zdarzają się nieuczciwe podmioty. Trzeba jednak pamiętać, że kancelarie odszkodowawcze odgrywają ważną rolę w szerzeniu wiedzy na temat praw przysługujących poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Co najczęściej zarzuca się kancelariom?
– Najczęściej pojawiającymi się problemami jest sposób pozyskiwania klientów przez przedstawicieli tych firm. Oczywiście, jak w każdej branży, mogą zdarzyć się firmy lub, znacznie częściej, pojedynczy agenci, którzy starają się dotrzeć do klienta za wszelką cenę, nie szanując ani obowiązujących przepisów prawa, ani też zwykłych norm etycznych, jakimi powinna kierować się osoba zajmującą się sprzedażą. Najprostszą drogą do eliminowania tych nagannych praktyk jest edukacja klientów, którzy powinni mieć wiedzę na temat przysługujących im praw, w tym także prawa do ochrony danych osobowych. Ogromnym ryzykiem jest podejmowanie współpracy z firmą czy kancelarią odszkodowawczą, której przedstawiciel kontaktuje się z poszkodowanym bezpośrednio po zdarzeniu, znając szczegóły wypadku, jego skutki, adres czy telefon poszkodowanych. W praktyce może to oznaczać, że dane te zostały pozyskane w sposób nielegalny.

Od jak dawna działa Centrum Likwidacji Szkód Consensus?
– Działamy od 2005 r., starając się skutecznie pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom w dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. W 2011 r. podjęliśmy decyzję o stworzeniu nowego innowacyjnego podmiotu na rynku odszkodowań – CLS Consensus Sp. z o.o. Zdobyta wiedza, doświadczenie, znajomość zmieniających się uregulowań prawnych oraz trendów rynkowych pozwoliły wyeliminować błędy popełniane przez inne podmioty tego typu. Jednocześnie funkcjonujący w CLS Consensus zespół ekspertów z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego jest gwarancją rzetelnej obsługi prawnej naszych klientów.

Czym chcecie się wyróżnić na tle konkurencji?
– Wyróżnia nas innowacyjny sposób pozyskiwania klientów, do tej pory niepraktykowany przez żadną znaną nam firmę odszkodowawczą. Nisza, która została przez nas odkryta w tym zakresie, czyni naszą ofertę bezkonkurencyjną.

Na czym to dokładnie polega?
– Klienci wybierają CLS Consensus, gdyż są wyedukowani i świadomi przysługujących im praw. Umowa podpisywana z naszymi klientami nie zawiera żadnych kruczków, ukrytych opłat, kar umownych czy zapisów niedozwolonych. Firmy odszkodowawcze rzadko posiadają własne kancelarie radców prawnych czy adwokatów. Obserwacja rynku oraz chęć zapewnienia najwyższej jakości obsługi doprowadziły do powstania naszej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński, która funkcjonuje przy CLS Consensus Sp. z o.o.

Dlaczego chcecie współpracować z agentami ubezpieczeniowymi?
– Naszym zdaniem sukces agenta ubezpieczeniowego polega na stworzeniu stabilnego i ciągle rosnącego portfela lojalnych klientów, darzących go zaufaniem i szacunkiem. Agent czy pośrednik ubezpieczeniowy, oferując ubezpieczenia swojemu klientowi, „sprzedaje spokój” i życzy mu, aby nigdy z danego ubezpieczenia nie musiał korzystać – bo to oznaczało szkodę klienta. Wiemy także, że nie byłoby etycznie sprzedawać ubezpieczenia bez powiadomienia klienta, w jakim zakresie go ono chroni. Z drugiej strony wierzymy, jako klienci firm ubezpieczeniowych, że gdyby jednak zdarzyło nam się zdarzenie objęte ochroną, to kupione przez nas ubezpieczenie pozwoli nam zrekompensować poniesione straty i uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Agent czy pośrednik ubezpieczeniowy, doradzając zakup danego ubezpieczenia, również jest przekonany, że w przypadku szkody klienta towarzystwo ubezpieczeń wywiąże się ze swoich obietnic i stanie na wysokości zadania, a klient w konsekwencji będzie zadowolony. Agent dzięki profesjonalnej likwidacji szkód utrzymuje swoich klientów, podnosi swój prestiż i renomę, a dzięki temu wie, że klient wróci, aby kontynuować ochronę ubezpieczeniową lub też objąć nią kolejne ryzyka.

Co konkretnie oferujecie pośrednikom?
– Nasza oferta współpracy skierowana do agentów i pośredników ubezpieczeniowych polega na rozszerzeniu własnej oferty ubezpieczeniowej o pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach nie z własnej winy. Pomoc ta jednak nie ma polegać na zawieraniu umów o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z osobami poszkodowanymi w wypadkach lub z rodzinami, które w wyniku wypadku straciły osobę bliską, czy ich wyszukiwaniu. Rozszerzenie oferty agenta ubezpieczeniowego ma polegać na swoistym doradztwie oraz oferowaniu klientom dodatkowej opieki prawnej, i to całkowicie bezpłatnie. Wspomniane przez nas doradztwo u współpracujących z CLS Consensus agentami i pośrednikami ubezpieczeniowymi ma miejsce już przy zawieraniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i polega na poinformowaniu, w jakim zakresie OC chroni osoby trzecie oraz na co może liczyć sam zawierający ubezpieczenie w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku nie z jego winy. W przypadku powstania szkody klient agenta ubezpieczeniowego współpracującego z CLS Consensus jest już doskonale zorientowany, jak postępować w razie wypadku i zaraz po nim.
Współpraca agentów ubezpieczeniowych z CLS Consensus niesie wiele korzyści. Przede wszystkim współpraca z nami buduje pozytywny wizerunek agenta ubezpieczeniowego jako osoby, która nie tylko sprzedaje ubezpieczenia, ale również osoby, do której w razie wypadku możemy się zwrócić o pomoc. Możliwość oferowania swoim klientom opieki prawnej staje się wartością dodaną zawodu agenta ubezpieczeniowego.
Współpraca z nami to ciągłe pogłębianie wiedzy i rozwój osobisty. Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu prawa cywilnego, sprzedaży, biznesu, spotkania i konferencje. Agent, pośrednik ubezpieczeniowy oferujący pomoc swoim klientom, którzy mieli wypadek lub w wyniku wypadku stracili osobę bliską, jest przez nas godziwie wynagradzany. A pośrednikom ubezpieczeniowym chcącym zaangażować się w rozwój naszej kancelarii oferujemy skuteczny i sprawdzony system partnerski z jasnym planem kariery.

Czy współpraca agenta ubezpieczeniowego z kancelariami odszkodowawczymi nie jest działaniem na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych? Mamy tu jednak pewien konflikt interesów…
– Centrum Likwidacji Szkód Consensus nie zajmuje się wyłudzaniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. CLS Consensus prowadzi działalność polegającą na obiektywnym szacowaniu poniesionych strat oraz dochodzeniu pokrycia tych strat w drodze negocjacji, postępowaniu ugodowym i sądowym. Suma gwarancyjna przyjęta przez ustawodawcę w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej narzuca na towarzystwa ubezpieczeniowe trwanie w gotowości jej wypłacenia w przypadku zdarzenia, w którym osoba lub osoby poniosły takie straty. Przez swoją działalność krzewimy wiedzę z zakresu praw, jakie przysługują osobom poszkodowanym, podnosimy poziom wiedzy ubezpieczeniowej społeczeństwa, co znacznie wpływa na kształtowanie się świadomości występujących w życiu ryzyk. Klient świadomy możliwości powstania szkody chętniej się zabezpiecza, korzystając z oferty firm ubezpieczeniowych. Nasza kancelaria nie uważa towarzystw ubezpieczeniowych za wrogów czy przeciwników. Nie bez przyczyny nazwa naszej firmy to CLS Consensus. Jedno ze znaczeń słowa Consensus to proces dochodzenia do zgody przy jednoczesnym poważnym traktowaniu i szacunku dla zdania partnera. Natomiast odmienne zdanie partnera w rozmowie nie oznacza konfliktu, lecz jedynie dyskusję, która w konsekwencji może doprowadzić do porozumienia.

 

Generali Investments TFI: Grzegorz Piwowar nowym prezesem

Rada nadzorcza Generali Investments TFI powołała Grzegorza Piwowara na stanowisko prezesa zarządu. Objął on tę funkcję z dniem 16 września....


czytaj dalej

Grupa PZU: Arkadiusz Bruliński dołączył do biura komunikacji korporacyjnej

Zespół komunikacji Grupy PZU został wzmocniony przez Arkadiusza Brulińskiego. Od połowy września kieruje on zespołem PR i nowych mediów. Będzie...


czytaj dalej

Hyperion: Howden Broking Group i RKH Specialty połączą się w jeden podmiot

Hyperion połączy Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH) pod wspólną marką Howden. Brokerską grupą zarządzać będzie José Manuel...


czytaj dalej

Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

Generali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została...


czytaj dalej

UFG: Nowy trend w wypłatach

W 2018 roku łączne wypłaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wyniosły ponad 97 mln zł, o...


czytaj dalej

KNF: Jacek Jastrzębski o odpowiedzialności zakładów za oferowane „uefki”

16 września w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook