Reklama

Ubezpieczenia osobowe: NNW dla turystów udających się w Tatry
wtorek, 12 sierpnia 2014 08:23

Od 9 do 17 sierpnia potrwa pilotażowa akcja dobrowolnego ubezpieczenia NNW PZU SA dla turystów udających się w Tatry. Polisę można nabyć podczas zakupu biletu wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ochroną ubezpieczeniową w ramach NNW będą objęte w szczególności: turystyka piesza, rowerowa, narciarska, taternictwo powierzchniowe i jaskiniowe. Osobami uprawnionymi do objęcia ochroną są osoby kupujące bilet wstępu na teren TPN, bez względu na wiek.

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia przez osobę uprawnioną następuje poprzez ustne wyrażenie woli przy zakupie biletu wstępu na teren TPN i opłaceniu składki ubezpieczeniowej. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest certyfikat ubezpieczenia wydany podczas zakupu biletu wstępu do TPN wraz z biletem.

Zakres terytorialny ubezpieczenia to tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP. Czas ochrony ubezpieczeniowej to okres od zakupu biletu i wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego do opuszczenia terenu TPN (również terenu słowackiego TANAP) jednak nie dłużej niż 7 dni.

Sumy ubezpieczenia z tytułu ryzyk objętych polisą (dotyczą 1 ubezpieczonej osoby)

  • świadczenie z tytułu śmierci – suma ubezpieczenia (SU) 10 tys. zł (wypłata świadczenia z tytułu śmierci równe 100% sumy ubezpieczenia)
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 20 tys. zł (świadczenie w takim procencie SU, w jakim doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, do wysokości sumy ubezpieczenia)
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 tys. zł
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 tys. zł
  • świadczenie za leczenie uciążliwe – 1% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 1 tys. zł
  • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP – pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna.


Warunki szczególne:

  • wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca lub krwotoków śródczaszkowych – 8 tys. zł
  • włączenie do zakresu sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportu (w tym m.in. wspinaczka górska, kolarstwo górskie, downhill, jazda na nartach i snowboardzie)
  • zwrot kosztów leczenia – limit 20 tys. zł – w ramach SU dla kosztów leczenia
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej z następstwem nieszczęśliwego wypadku i akcją po stronie słowackiej (śmigłowiec, pierwsza pomoc, transport do placówki medycznej) – pokrycie kosztów akcji niezwiązanych z NNW – w wyniku „braku siły” na wejście/zejście ze szczytów z franszyzą redukcyjną 30%

Składka za ubezpieczenie wynosi 0,50 zł /1 osobę.
(AM, źródło: TPN)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook