Reklama

Ubezpieczenia osobowe: Gothaer o NNW dzieci i młodzieży szkolnej
czwartek, 28 sierpnia 2014 08:27

Eksperci Gothaer radzą, aby przy wyborze szkolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie traktować go jako zbędnego dodatku czy kolejnej składki do zapłacenia.

NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest umową dobrowolną – ale ubezpieczenie zawarte w sposób przemyślany może wesprzeć ucznia oraz jego rodzinę w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

- Z naszych obserwacji wynika, iż Klienci, wybierając ubezpieczenie szkolne, coraz częściej kierują się nie tylko ceną, ale także zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to według nas z rosnącej świadomości ubezpieczeniowej rodziców, którzy chcą mieć pewność, że ich dziecko posiada odpowiednią ochronę zarówno w szkole, jak i poza nią – powiedział Piotr Nowakowski, menedżer Produktu w Gothaer TU.

Podstawowy zakres ochrony powinien obejmować przede wszystkim następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące śmierć ubezpieczonego oraz trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu (np. wstrząśnienie mózgu lub oparzenia). Może on też obejmować m.in. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy, świadczenie z tytułu korepetycji czy jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady.

Istnieje też możliwość wyboru dodatkowej ochrony obejmującej np. koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmują np. zalecone przez lekarza wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, operacje, zakup lekarstw, środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, czy bardzo przydatne po poważniejszych urazach leczenie usprawniające, do której zaliczamy także rehabilitację. Na rynku dostępne są też umowy dodatkowe, których wykupienie zapewnia np. świadczenie szpitalne, wypłacane w związku z pobytem w szpitalu (tzw. zasiłek dzienny), świadczenie progresywne – czyli wypłata dodatkowego świadczenia w kwocie zależnej od wysokości stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu czy zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Bardzo często rodzice, wybierając ofertę ubezpieczenia, zwracają uwagę, na to, aby ochrona obejmowała także świadczenia związane z wystąpieniem u ich pociech poważnego zachorowania czy też operacji chirurgicznych.

- Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 (stan na 30.09.2013 r.) ilość wypadków w szkołach przekroczyła 71 tys. Można szacować, że co 70 uczeń jest zagrożony szkodą powstała na terenie samej szkoły, gdyż dane dotyczą tylko wypadków, do których doszło na terenie placówek oświatowych – dodał Piotr Nowakowski.
(AM, źródło: Gothaer)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook