Reklama

Nordea PTE: Nieoszczędzającego na emeryturę portret własny
piątek, 28 listopada 2014 09:37

Według najnowszej odsłony badania Barometr Nordea, najczęściej o swojej emeryturze nie myślą osoby z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi, wykonujący profesję rolnika i robotnika.

Z przeprowadzonego w czerwcu tego roku Barometru Nordea wynika, że na emeryturę nie odkłada 92% badanych. Kwestię odkładania pieniędzy na starość częściej bagatelizują kobiety (53%) niż mężczyźni (47%). Najrzadziej o zabezpieczeniu swojej przyszłości myślą osoby w przedziale wiekowym 30-50 lat. 45% badanych z tej grupy przyznało, że nie odkłada na ten cel. Niewiele lepsza sytuacja jest w grupie 18-30 lat, gdzie do nieoszczędzania przyznało się 35% respondentów. Z kolei wśród osób po 50. roku życia tylko 19% nie gromadzi środków na starość.

Im lepsze wykształcenie, tym mniej nieoszczędzających.

Wśród badanych z wykształceniem policealnym i licencjackim odsetek nieoszczędzających wynosi 8%, a wśród respondentów z wykształceniem wyższym – 13%. Z kolei 35% badanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym nie odkłada z myślą o emeryturze, a wśród osób z wykształceniem średnim – 42%.

Im większy ośrodek, tym więcej oszczędzających

Nieoszczędzający najczęściej mieszkają poza dużymi miastami. Najliczniejsza grupa to mieszkańcy wsi – 35%. Wśród mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców do postawy „nie odkładam na starość” przyznaje się 25% badanych. Najlepiej jest w miastach liczących 20-100 tys. mieszkańców (8%), 100-500 tys. (16%) i powyżej 500 tys. (11%).

Najrzadziej o oszczędzaniu myślą rolnicy i robotnicy – 38% nie odkłada dodatkowych środków. Nie lepiej jest również wśród pracowników umysłowych i administracji (23%). O wiele częściej o emeryturze myślą bezrobotni prowadzący gospodarstwo domowe (17%). Dużą świadomością wykazują się również studenci i uczniowie (8%) oraz tradycyjnie przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, specjaliści i uprawiający wolny zawód (7%).

63% nieoszczędzających najczęściej ocenia swoją sytuację materialną jako średnią. W tej grupie 14% twierdzi, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła. Jako dobrą i bardzo dobrą swoją sytuację oceniło z kolei 23%.

Ile przeznaczyć na emeryturę?

Autorzy Barometru Nordea zapytali badanych o wysokość miesięcznej składki, jaką byliby w stanie odkładać z myślą o emeryturze, gdyby to oczywiście robili. W grupie „nieodkładających” najczęściej (po 18%) padała deklaracja dotycząca przedziałów: do 50 zł i 50-100 zł. Z kolei 15% badanych gotowych byłoby odkładać co miesiąc od 100 do 200 zł. Im propozycja składki wyższa, tym wynik był bardziej śladowy, składki: 201-300 zł wskazało 6%, 301-400 zł zadeklarowało 2%, 401-500 zł – 4% badanych, a powyżej 500 zł – tylko 2%.

Nieoszczędzający nie są również przekonani do odkładania części swoich dochodów. Pokazują to odpowiedzi na pytanie o procent miesięcznego wynagrodzenia, jaki mogliby odkładać z myślą o emeryturze. Zaledwie 1% badanych wskazało, że mogłoby odkładać 16–20% pensji lub powyżej tej ostatniej wartości. Najczęściej (36% wskazań) deklarowano odkładanie 0–2%. Z kolei 22% pytanych deklarowało możliwość odkładania 2-5%, zaś 11% wskazało na możliwość oszczędzania 6-10% w skali miesiąca. Natomiast deklaracje w przedziale 11-15% stanowiły tylko 11% wskazań.

Jakie kwoty zgromadzić?

60% nieoszczędzających trudno było określić, jaką kwotą chcieliby dysponować po zakończeniu życia zawodowego. Pozostali nie mają zbyt wygórowanych wymagań. 14% zadowoliłyby oszczędności do 5 tys. zł, 2% chciałoby dysponować gotówką w przedziale 5-10 tys. zł, a jedynie 1% marzy o kapitale rzędu 10-20 tys. zł. Z kolei 2% chciałoby uzbierać 20-50 tys. zł, natomiast 6% – powyżej 50 tys. zł.

Ankieterzy zapytali również o wysokość dodatkowych dochodów, jakie chcieliby uzyskiwać przepytywani. W tej grupie najczęściej padała odpowiedź „nie wiem” (51%). Jednocześnie nieoszczędzający mają dość wygórowane oczekiwania: 12% chciałoby otrzymywać oprócz emerytury ponad 1 tys. zł miesięcznie. Z kolei 10% zadowoliłoby się kwotą rzędu 751-1 tys. zł, 2%. liczy na dodatkowe środki w wysokości 501-750 zł. Natomiast kwotą 301-500 zł zadowoliłoby się 9%, a do 300 zł usatysfakcjonowałoby 7% pytanych.

Z badania wynika, że nieoszczędzający mogliby średnio miesięcznie odkładać z myślą o emeryturze około 196 zł. Z Barometru Nordea wynika też, że ci, którzy już oszczędzają, deklarują otwartość na zwiększenie comiesięcznej kwoty przeznaczanej na emeryturę. Większość z nich jest skłonna odkładać dodatkowo od 51 do 200 zł. Dla 1/3 badanych dodatkowe oszczędności na emeryturę mogłyby stanowić do 5% miesięcznych dochodów.

O badaniu

„Barometr Nordea” to cykliczne badanie opinii społecznej, którego celem jest weryfikacja wiedzy i poznanie potrzeb informacyjnych Polaków w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego (II i III filaru). Badanie „Zachowania finansowe Polaków dotyczące oszczędzania na emeryturę” zostało zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Nordea PTE w ramach badania Omnibus. Badanie przeprowadzano w dniach 6-11 czerwca 2014 r. na reprezentatywnej próbie Polaków. Wielkość próby obejmuje 1000 osób w wieku 15+.

Informacje na temat oszczędzających uczestników badania można znaleźć pod adresem:
http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Nordea)

 

Digital Care: Piotr Kuszewski nowym członkiem zarządu

Z dniem 2 października do zarządu Digital Care dołączył Piotr Kuszewski. Rozszerzenie składu organu jest związane z ekspansją spółki na rynki...


czytaj dalej

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Oliver Wyman: Firmy, które ignorują kobiety, tracą zarobki

Zdominowana przez mężczyzn branża usług finansowych przegapia ponad 700 mld dol. przychodów rocznie, ponieważ nie słucha kobiet albo nie...


czytaj dalej

Niemcy: Zmiany w kierownictwie spółek Allianz

Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) i Allianz Deutschland AG ogłosiły zmiany w kierownictwie, które wejdą w życie 1 grudnia 2019 r.


czytaj dalej

Rankomat: Zmiany cen OC ppm. na przestrzeni dwóch lat

Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się warunki cenowe w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.)...
czytaj dalej

InterRisk wspiera w nauce programowania i robotyki

4 listopada ruszyła druga edycja akcji zbierania ubrań w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracownicy, klienci,...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook