Adversum: Ubezpieczenie krzyżowe udziałowców spółek
piątek, 16 stycznia 2015 09:37

Śmierć wspólnika często może oznaczać koniec dobrze prosperującej spółki. Dlatego też zdaniem brokerów ubezpieczeniowych z Adversum warto rozważyć sięgnięcie po ubezpieczenia krzyżowe wspólników.

Właściciele firm, decydując się na ubezpieczenie różnych ryzyk, biorą pod uwagę wiele czynników wpływających na prowadzenie działalności. Często zapominają jednak o potencjalnej śmierci jednego ze współudziałowców. W takim przypadku jego udziały przechodzą na spadkobierców. Ci zaś mogą zostać udziałowcami lub żyjący wspólnik może ich spłacić (w pewnych przypadkach spółka może nawet ulec rozwiązaniu). Często występuje wówczas wiele komplikacji, np. rozdrobnienie udziałów, niemożność ustalenia spadkobiercy i sukcesora czy konieczność szybkiej spłaty osób dziedziczących. Każdy z tych przypadków wiąże się z innymi problemami, które mogą zablokować decyzyjność w prowadzeniu biznesu.

Według Adversum, rozwiązaniem mogą być ubezpieczenia krzyżowe wspólników. Co prawda polskie prawo ubezpieczeniowe nie wyróżnia takiego pojęcia, jednak zwyczajowo nazwę „ubezpieczenia wspólników” stosuje się dla umowy, która ma na celu zabezpieczenie współudziałowców i polega na krzyżowym ubezpieczeniu na życie. Wystawiane są wówczas dwie lub więcej polis, które swoją ochroną obejmują wzajemnie wspólników. Ci zaś w sposób krzyżowy stają się ubezpieczonymi i uposażonymi. Dokładne reguły zależą tu zarówno od rodzaju spółki, jak i wyboru wspólników. Poprzez to uposażeni mogą być nie tylko wspólnicy, ale również sama spółka. Ponadto oprócz zawarcia odpowiednich polis wymagane są zmiany w umowie spółki regulujące spłatę spadkobierców poprzez wypłatę świadczenia z polisy.

- Przy konstruowaniu oferty musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości udziałów wspólnika w spółce, przez co w przypadku konieczności pokryć powstałe po śmierci wspólnika roszczenia spadkobierców – radzi Jacek Wrzosek, prezes Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum. Taka sytuacja pozwoli na zachowanie płynności finansowej spółki, a przez to uchroni ją przed upadkiem lub rozwiązaniem. Gdy polisa zostanie odpowiednio skonstruowana, w przyszłości może zapewnić nam to terminową i całościową spłatę spadkobierców, jak również wierzycieli zmarłego wspólnika. – Krzyżowe ubezpieczenie na ogół obejmuje śmierć ubezpieczonego, ale wedle życzeń klienta może być rozszerzone o dodatkowe ryzyka, takie jak inwalidztwo czy zgon ubezpieczonego w wypadku, pobyt w szpitalu i operacje ubezpieczonego, jak również wystąpienie poważnego zachorowania – dodaje Jacek Wrzosek. Ponadto dodatkowymi korzyściami opisywanego ubezpieczenia mogą być m.in. zastosowanie jako zabezpieczenia kredytu oraz zwolnienie odszkodowania z podatku.
(AM, źródło: Adversum)

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook