Konferencja poświecona cybercrime
środa, 21 stycznia 2015 09:35

17 lutego w warszawskim Mercure Grand Hotel odbędzie się konferencja zatytułowana „Cyberryzyko w finansach – problem banków i zakładów ubezpieczeń”. Organizatorami wydarzenia są V Financial Conferences i TG-Doradztwo i Zarządzanie. Patronem medialnym konferencji jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas konferencji jej uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytania o poziom świadomości istnienia cyberryzyka i zabezpieczenia przed nim strategicznych obszarów firmy. Prelegenci omówią zagrożenia, skutki i sposoby zabezpieczania się przed atakami z sieci. Podczas spotkania omówione zostaną takie kwestie jak: trendy w cybercrime – cyberzagrożenia w roku 2015, karnoprawne aspekty cyberprzestępczości (m.in. czy można wyodrębnić przestępstwa komputerowe, penalizacja cyberprzestępczości w kodeksie karnym, czy obowiązujące przepisy pozwalają na skuteczne ukaranie sprawców naruszeń?), wymogi regulacyjne i organizacyjne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT w zakładach ubezpieczeń i bankach (Rekomendacja D i wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, wymogi organizacyjne odnośnie obszaru IT przewidziane w założeniach do ustawy o działalności ubezpieczeniowej), zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ERM jako odpowiedź na cyberzagrożenia, bezpieczeństwo aplikacji – jak chronić dane finansowe klientów, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, systemy wykrywania włamań IDS i systemy zapobiegania włamaniom IPS.

W konferencji udział wezmą wybitni eksperci-praktycy rynku finansowego i branży zarządzania ryzykiem. W ich gronie znajdą się m.in. Teresa Grabowska, prezes firmy konsultingowej TG-Doradztwo i Zarządzanie, Wioleta Domurad-Szczubełek , dyrektor w V Financial Conferences, Grzegorz Idzikowski, manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY oraz członek Zespołu Informatyków Śledczych, Michał Kurek, dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w firmie EY, dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, counsel w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej DLA PIPER Wiater sp. k., Jerzy Podlewski, wiceprezes Polrisk, Karol Wiktor Stanisławski, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny współpracujący z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi i ReSolutions, Sławomir Brzeziński, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Operacyjnego IT, Bank Zachodni WBK

Kontakt dla zainteresowanych udziałem w konferencji:
Teresa Grabowska, TG-Doradztwo i Zarządzanie
e-mail: biuro.tg.doradztwo@gmail.com
telefon: 604 17 17 71 22 845 58 19
Wioleta Domurad-Szczubełek, V Financial Conferences
e-mail: wdomurad@vfconferences.pl
telefon: 791 404 321
(AM, źródło: TG-Doradztwo i Zarządzanie)

 

AXA: Artur Maliszewski zatwierdzony na stanowisku prezesa

21 listopada na trzysta siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura...


czytaj dalej

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...


czytaj dalej

Euler Hermes: Turcja – silny wzrost gospodarczy w 2017 r.

Analitycy Euler Hermes oczekują, że tegoroczny wzrost PKB w Turcji podskoczy do 5,2% dzięki wysokim wydatkom publicznym i inwestycjom oraz odbiciu...
czytaj dalej

Wellmo: Cyfrowe usługi zdrowotne

Fińska mobilna platforma opieki zdrowotnej Wellmo zapowiedziała, że pomoże niemieckiemu dostawcy usług telemedycznych Sanvartis w opracowaniu dla...
czytaj dalej

UKNF: Propozycje Forum Zadośćuczynień

Tabela wartości zadośćuczynień dla poszczególnych uprawnionych i ustawowe ograniczenie ich kręgu – to najważniejsze efekty prac nad uregulowaniem...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: „Tak” dla zniżek zależnych od punktów karnych

Z drugiej edycji badania „Polacy o ubezpieczeniach”, przeprowadzonego na zlecenie multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że polscy kierowcy chcą...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy