Reklama

Open Life: Dwie nowe polisy z UFK
poniedziałek, 09 marca 2015 09:35

Open Life wprowadziło na rynek nowe indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK: „Premium I” oraz „Premium II”, oferowane we współpracy z wybranymi partnerami. UFK dostępne w ramach ubezpieczeń umożliwiają inwestycję na rynku funduszy inwestycyjnych z oferty Noble Funds TFI oraz Open Finance TFI.

- Open Life podąża za zapotrzebowaniem rynku i wprowadza nowy produkt ubezpieczeniowy, chroniący w pewnym zakresie przed spadkiem inwestycji oraz umożliwiający klientowi wycofanie się w każdym momencie bez dodatkowych kosztów – podkreśla Izabela Śliwowska, wiceprezes zarządu Open Life – Uznaliśmy, że na dzisiejszym rynku charakteryzującym się dużą zmiennością to, co może się przydać klientom, to mechanizm łagodzący skutki ewentualnych strat związanych z inwestycją – dodaje.

Zastosowany w „Premium I” oraz „Premium II” mechanizm pozwala na przyznanie dodatkowych udziałów jednostkowych do rachunku udziałów Ubezpieczającego po zakończeniu wybranego przez ubezpieczającego okresu premiowego (wynoszącego w zależności od wybranej opcji od 1 do 5 lat polisowych).Gdyby klient potrzebował wcześniej wycofać środki to ma możliwość złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu. Gdy klient całkowicie wycofa się inwestycji, otrzyma 100% wartości rachunku udziałów. W przypadku chęci częściowego wycofania się z inwestycji klient otrzyma częściową wartość wykupu, która stanowić będzie równowartość udziałów jednostkowych umarzanych z funduszu źródłowego również bez dodatkowych potrąceń.
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook