Reklama

Compensa: Warto skorzystać z ubezpieczenia NNW?
poniedziałek, 06 lipca 2015 08:36

Ekspert Compensy, Andrzej Paduszyński, radzi, jak najlepiej dopasować zakres ubezpieczenia NNW, tak by zyskać maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa np. podczas wakacji.

Ubezpieczenie NNW jest polisą dobrowolną i uzupełniającą. Powinien mieć ją każdy, gdyż jej zakres nie sprowadza się wyłącznie do zabezpieczenia w razie doznanego urazu. Polisa stanowi także ochronę dla osób najbliższych. Jeśli ubezpieczony dozna nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego będzie potrzebował stałej opieki, wówczas może otrzymać świadczenie pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji. Natomiast w przypadku śmierci poszkodowanego, wykupiona polisa zabezpieczy przyszłość najbliższych. W tragicznym wypadku na placu budowy, w którym zginął pracownik, jego rodzina otrzymała świadczenie w wysokości 200 tys. zł. Wystarczyło ono na spłatę kredytu mieszkaniowego, a dzieci mogły dokończyć edukację. NNW to konieczne zabezpieczenie dla wszystkich – dla osób pracujących w domu czy w biurze. Jednak przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą różnego rodzaju przedsięwzięcia –  od e-biznesu po zarządzanie firmami budowlanymi.

Istotną kwestią przy wyborze ubezpieczenia NNW jest oferowany zakres ochrony. Warto upewnić się, czy można go kształtować wedle własnych potrzeb. Należy dowiedzieć się także, jakie sumy ubezpieczenia gwarantuje towarzystwo. Warto również zorientować się, jakie wyłączenia odpowiedzialności zawarte są w umowie – na przykład jeśli ubezpieczony prowadzi aktywny tryb życia, powinien upewnić się, czy towarzystwo obejmuje ochroną sporty amatorskie, które być może wymagają dodatkowej opłaty. To samo dotyczy sportu wyczynowego. Zazwyczaj nie jest on objęty ochroną, ale można go włączyć do zakresu polisy, opłacając dodatkową składkę. Warto również sprawdzić, jak kształtuje się wysokość świadczenia gwarantowanego przez ubezpieczyciela.

Zakres polisy kształtowany jest zazwyczaj zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Można ubezpieczyć się zarówno od trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak również od śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ponadto klient ma do wyboru szereg dodatkowych opcji, do których zalicza się między innymi zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, nabycia środków specjalnych, takich jak wózek inwalidzki czy kule. Istotnym rozszerzeniem, które warto dokupić zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, jest ubezpieczenie od kradzieży bagażu lub jego zaginięcia (pod warunkiem, że został powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi). Zdarzają się również oferty zawierające klauzulę polegającą na dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby, która w wyniku wypadku doznała trwałego inwalidztwa. Należy jednak pamiętać, że na każde rozszerzenie kształtowana jest odrębna suma ubezpieczenia.

Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, jak na przykład okres ubezpieczenia, zakres ochrony, czy rodzaj wykonywanej pracy. Zdefiniowane są trzy klasy ryzyka zawodowego – do pierwszej zalicza się prace umysłowe i biurowe. Druga klasa to prace lekko fizyczne typu fryzjer, kelner czy kucharz. Trzecia natomiast obejmuje zawody niebezpieczne, wymagające dużego wysiłku fizycznego, jak na przykład praca w kopalni czy przy wycince drzew. Wykonywanie zawodu przynależnego do trzeciej grupy ma największy wpływ na wysokość składki. Zależna jest ona także od sumy ubezpieczenia na poszczególne ryzyka oraz klauzule, a także ewentualne dodatkowe rozszerzenia. Nie bez znaczenia jest też wiek klienta.
(AM, źródło: Compensa TU)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook