Reklama

Procesy prosto z automatu
wtorek, 30 czerwca 2015 13:33

Rozmowa z Miguelem Zubizarretą, dyrektorem ds. technologii w Hyland Software. Rozmawiamy m.in. o problemach, które klienci Hyland Software rozwiązują za pomocą platformy OnBase, o standaryzacji i automatyzacji procesów, o zgeneralizowanej obsłudze procesów nietypowych, a także o samodzielnym rozwijaniu możliwości funkcjonalnych OnBase, bez konieczności tworzenia kastomizowanego programowania.

Aleksandra E. Wysocka: – Hyland Software jest twórcą systemu OnBase, którego używają tysiące firm na całym świecie. W jakich obszarach jest on wykorzystywany?

Miguel Zubizarreta: – OnBase to system klasy ECM – zarządza procesami biznesowymi, dokumentami oraz informacją, jakąkolwiek formę by przyjęła.

Chodzi mi nie tyle o definicję, ile o powody wdrożeń. Jakie konkretne problemy rozwiązujecie Państwo u klientów w branży ubezpieczeniowej?

– Ubezpieczenia to dziedzina, w której informacja żyje w bardzo wielu systemach i aplikacjach, często słabo lub w ogóle ze sobą niepowiązanych, a także poza jakimikolwiek systemami. OnBase tworzy logiczne repozytorium dokumentów, danych, notatek, obrazów, maili, nagrań audio i wielu innych form informacji. Dzięki naszym rozwiązaniom informacje są ze sobą powiązane kontekstem biznesowym. Dla osoby pracującej z konkretnym klientem czy sprawą ważne jest to, by mieć dostęp do wszystkich ważnych informacji w kontekście danego klienta czy sprawy. To jest sedno koncepcji „360 stopni” – wiedzieć wszystko, co tylko możliwe, w określonym kontekście i czasie. Nie jest natomiast ważne, gdzie te informacje są zlokalizowane ani jaki jest ich format.

Czyli dokumenty nie muszą być przechowywane w jednym miejscu albo kopiowane do jednego, centralnego systemu?

– Mogą, ale nie muszą. Współczesne platformy ECM są uzupełnieniem istniejących systemów dziedzinowych. Indeksują zawartość ich baz danych czy zbiorów plików, ale nie muszą tych informacji kopiować do własnego repozytorium. Mogą co najwyżej utrzymywać podręczne kopie dokumentów, po które często sięga wielu użytkowników, z zapewnieniem tego, że jeśli dokument źródłowy ulegnie zmianie, nastąpi automatyczna aktualizacja jego lokalnej kopii.

Wspomniał Pan o procesach. W jaki sposób OnBase wspiera zarządzanie procesami w ubezpieczeniach?

– Procesy składają się z interakcji z danymi, informacjami, systemami informatycznymi i ludźmi. Aby do takich interakcji doszło, np. w formie podjęcia decyzji czy uruchomienia procedury, dane muszą być szybko i łatwo dostępne. Inaczej proces jest zaburzony, przebiega zbyt długo lub wręcz jest wstrzymany. OnBase stwarza możliwość takiej organizacji procesów w firmach ubezpieczeniowych, aby przebiegały sprawnie, a więc np. aby każda osoba na ścieżce realizacji procesu mogła sięgnąć po niezbędne informacje oraz współdzielić je z innymi jego uczestnikami. To się przekłada na jakość obsługi klientów, czas realizacji zadań, produktywność pracowników, efektywność modelu kosztowego towarzystwa oraz wiele innych obszarów. Wysoka efektywność i krótki czas realizacji procedur to także efekt automatyzacji procesów, która jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności w ubezpieczeniach.

A tak konkretnie?

– Na automatyzację procesów można patrzeć z różnych perspektyw. Z punktu widzenia zarządzania operacyjnego, automatyzacja polega na eliminowaniu zbędnych lub kosztownych czynności. Efektem jest przewaga operacyjna, uzyskana poprzez optymalizację procesów biznesowych, a zwykle także uzyskana jednocześnie redukcja kosztów. Z naszych doświadczeń wynika, że automatyzacja obszaru operacyjnego pozwala skrócić czas przebiegu typowych procesów biznesowych nawet o 50%, a równolegle zmniejszyć koszty ich funkcjonowania o co najmniej 15–20%.

Co to są, według Pana, typowe procesy biznesowe?

– Mówiąc o typowych procesach biznesowych, mam na myśli najważniejsze procesy ubezpieczeniowe i ich typowe przebiegi. Oszczędności pojawiają się tam, gdzie jest powtarzalność, podobieństwo procesów, przypadków, danych, a więc również i decyzji. Pomagamy firmom ubezpieczeniowym projektować i realizować procesy w taki sposób, aby procesy typowe wyraźnie oddzielić od tych, które typowe nie są. Dzięki temu typowe procesy ubezpieczeniowe można zautomatyzować prawie w 100%, a ludziom przekazać do rozpatrzenia procesy czy też przypadki, w których decyzji nie da się podjąć automatycznie. Automatyzując procesy typowe, osiągamy największy ostateczny efekt biznesowy.

A co z wyjątkami? Nigdy nie wiadomo z góry, czy proces będzie typowy czy też nie…

– Wyjątki mogą być zbiorczo obsługiwane oddzielnym procesem, zdefiniowanym luźno. Wyjątki to tak naprawdę indywidualne przypadki, więc wymyślanie dla nich dodatkowych, złożonych przebiegów nie ma większego sensu. Można co najwyżej przewidzieć ścieżki powrotu przypadku nietypowego na ścieżkę typową, jeśli znikną powody takiej, a nie innej klasyfikacji. W innym razie mamy do czynienia z klasycznym zarządzaniem przypadkami indywidualnymi, czyli zarządzaniem sprawą (case management). Większość z nich będzie obsłużona poza jakimkolwiek systemem automatyzacji procesów, dobrze więc byłoby mieć jakąkolwiek dokumentację z ich realizacji. To jedna z tych domen, w których OnBase czuje się jak ryba w wodzie.

Jak szeroki jest zakres funkcji OnBase dla sektora ubezpieczeń?

– Działamy przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Mamy gotowe rozwiązania do zarządzania likwidacją szkód, które automatycznie, bez żadnego kodowania, integrują się z renomowanymi systemami likwidacyjnymi, m.in. Guidewire Claim Center czy Accenture DuckCreek. Mamy gotowe systemy do zarządzania siecią sprzedaży, mobilne rozwiązania do sprzedaży ubezpieczeń oraz likwidacji szkód, rozwiązania automatyzujące rozliczenia między ubezpieczycielem i agentami, a także dedykowane rozwiązanie do przetwarzania nowych wniosków o ubezpieczenie. To tylko wierzchołek góry lodowej – jest tego znacznie więcej.

Ale z tego, co wiem, OnBase jest także platformą do tworzenia aplikacji…

– Tak, to jest platforma do tworzenia aplikacji. Tworzy się je naprawdę bardzo szybko, bo nie trzeba w tym celu pisać kodu. Aplikacje buduje się z „klocków”, które trzeba odpowiednio skonfigurować, połączyć i opisać, i których możliwe interakcje należy przewidzieć. W ten sposób w ciągu kilku godzin można stworzyć działający prototyp nowego systemu, a w ciągu najdalej kilku tygodni wdrożyć go do produkcji.

To bardzo krótko. Szczerze mówiąc, brzmi to jak obietnice bez pokrycia.

– Być może tak to brzmi, ale zapewniam, że tak właśnie wyglądają nasze wdrożenia. Wielu klientów zdecydowało się na OnBase dlatego, że cenią sobie samodzielne rozwijanie funkcji i testowanie pomysłów przez własne zespoły analityków biznesowych. Wielu doceniło fakt, że jest w nim bardzo wiele nieszablonowych koncepcji, a także to, że stale się rozwija. Nawet jeśli systemy budują partnerzy Hyland Software, projekty trwają relatywnie krótko i kończą się sukcesem. Prostota tworzenia nowych funkcji i modyfikowania istniejących znakomicie obniżają ryzyko projektowe i informatyczne. To także pozwala szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku produktów ubezpieczeniowych – wielu naszych klientów wykorzystuje OnBase w obszarze rozwoju produktów oraz zarządzania zmianą.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Emilia Wysocka


 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook