Reklama

Nationale-Nederlanden: „Ochrona Jutra” w nowej wersji
czwartek, 05 listopada 2015 09:29

Nationale-Nederlanden dokonało istotnych zmian w konstrukcji jednego ze swoich flagowych produktów chroniących życie i zdrowie ubezpieczonego oraz umożliwiających mu gromadzenie kapitału na przyszłość – „Ochrona Jutra”. Obecnie polisę można dopasować do aktualnej sytuacji życiowej i zmienić lub rozszerzyć w takich momentach, jak np. zawarcie związku małżeńskiego czy narodziny dziecka.

Największa zmiana w konstrukcji ubezpieczenia „Ochrona Jutra” i warunków zawartej umowy dotyczy dobrowolności i elastyczności związanej z inwestowaniem środków finansowych. Klienci mogą dobrowolnie alokować nadwyżki finansowe w ramach funduszy inwestycyjnych. W części inwestycyjnej produkt nie zawiera również opłat likwidacyjnych, a jedynie koszt wstępny (100 zł) oraz należności zwyczajowo pobierane przez zarządzających funduszami.

– Nationale-Nederlanden zgodnie ze swoją strategią chce skupiać się na zachęcaniu klientów do korzystania z ochronnej funkcji oferowanych produktów. Wielu z nich poszukuje jednak szansy inwestowania środków finansowych w ramach umowy na życie. Ubezpieczenie „Ochrona Jutra” daje taką sposobność, włącznie z pełną swobodą odnośnie wyboru momentu wejścia i wyjścia z inwestycji, bez jakichkolwiek opłat z tytułu rezygnacji z tej części polisy – komentuje Bogusława Szyszka-Orłowska, kierownik ds. Produktów w Nationale-Nederlanden.

W nowej odsłonie produktu można dostosować zakres ochronny do zmian w życiu, np. wybierając pojedyncze rozwiązania spośród 12 dodatkowych umów ochronnych. Klient może także dobrać poszczególne elementy, które dla jego wygody zostały skompletowane w pakiety według głównych potrzeb – zdrowotne, wypadkowe i  zabezpieczenia dzieci. Nabywając umowy dodatkowe w pakietach, ubezpieczony otrzymuje także assistance medyczny, obejmujący m.in. pomoc domową, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala, opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkającymi z ubezpieczonym i wiele innych.

W czasie trwania umowy można też zmienić m.in. częstotliwość opłacania składki oraz jej wysokość, z zachowaniem minimalnych limitów. Co więcej, istnieje również możliwość rozszerzenia liczby osób ubezpieczonych do nawet 10 członków rodziny. Ponadto posiadacz polisy ma sposobność dowolnie regulować jej zakres – zmieniać w trakcie obowiązywania umowy dodatkowe, w tym dodać umowę inwestycyjną, IKE lub IKZE. Wprowadzono także możliwość przemodelowania sposobu płacenia składki w umowie inwestycyjnej, IKE oraz IKZE – z regularnego na nieregularny.
(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook