Reklama

Expander Advisors: Dwie nowe odsłony Precyzyjnej Strategii w ofercie
środa, 18 listopada 2015 09:22

„Precyzyjna Strategia III” oraz „Precyzyjna Strategia IV” to nowe edycje produktu strukturyzowanego, oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ Warta.

„Precyzyjna Strategia III” oraz „Precyzyjna Strategia IV” to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z premią. Premia z obu produktów powiązana jest z luksemburskim funduszem absolutnej stopy zwrotu Ethna–AKTIV (A), którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów przy wzmożonej ochronie kapitału. Cel ten realizowany jest poprzez aktywne zarządzanie i dostosowywanie portfela do aktualnych oraz prognozowanych warunków rynkowych. Na przestrzeni lat fundusz udowodnił swoją skuteczność i stabilność.

Konstrukcja produktów jest prosta – klient partycypuje w wynikach osiąganych przez fundusz Ethna-AKTIV (A). Premia jest obliczana w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia i jest równa wynikowi, jaki osiągnął fundusz w okresie ubezpieczenia, pomnożonemu przez poziom partycypacji. Wysokość partycypacji zależy natomiast od wariantu, który wybrał klient. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia, będącej procentem składki alokacyjnej podlegającej ochronie.

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna (100, 95 i 90%), w zależności od wybranego produktu i wariantu, i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej, tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktów zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 9 listopada do 18 grudnia. Minimalna kwota inwestycji wynosi 4,9 tys. zł.
(AM, źródło: Expander Advisors)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook