Analiz Online: Grudniowe spadki na rynku OFE
piątek, 08 stycznia 2016 09:47

W grudniu 2015 roku średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych znów znalazła się „pod kreską”. Po raz kolejny spadła też wartość środków zgromadzonych w OFE – wynika z danych Analiz Online.  

Według AO grudniowa średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniosła -1,85%. Wyniki wszystkich OFE były ujemne. Najmniejszą stratę odnotował najgorszy w listopadzie (!) Aegon OFE, ze stopą zwrotu -1,48%. Za jego plecami uplasował się Allianz Polska OFE, z wynikiem na poziomie -1,52%. Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast Aviva OFE oraz Pekao OFE, których miesięczna strata przekroczyła -2,15%.

„W skali roku wyniki są o wiele słabsze. Średnia stopa zwrotu wynosi -4,7. Najlepszym OFE w tym okresie był OFE PZU <Złota Jesień> oraz Metlife OFE z wynikami około -2,9%. Najsłabiej natomiast zachowywał się fundusz Generali OFE, który stracił -7,15%. Tak słabe wyniki funduszy emerytalnych nie dają dobrych argumentów w kontekście otwarcia w 2016 r. tzw. okienka transferowego, dla osób które chciałyby dołączyć do OFE” – napisano w podsumowaniu Analiz Online.

Analitycy zwracają uwagę, że w ostatnim miesiącu ub.r. o -2,8 mld zł (2% wszystkich środków) spadły aktywa OFE. Zdaniem AO w dużej mierze odpowiada za to ujemny wynik zarządzania portfelem, szacowany przez analityków na ok. -2,7 mld. W skali roku aktywa funduszy emerytalnych zmniejszyły się o -8,5 mld (-5,75%), plasując się ostatecznie na poziomie 140,5 mld zł. Według Analiz Online, oprócz słabszej koniunktury na polskim rynku finansowym, negatywny wpływ na wartość zgromadzonych w OFE środków wywiera również utrzymująca się od wielu miesięcy przewaga wypłat nad wpłatami.

„W grudniu wartość środków przelanych z ZUS do OFE wyniosła +182,5 mln zł. W całym 2015 r. do OFE trafiło tylko +2,5 mld zł, co stanowi spadek o -66% w stosunku do poprzedniego roku. W rekordowym roku 2010 wielkość wpłat była prawie dziesięciokrotnie większa niż obecnie i wynosiła +22,5 mld. Jest to więc najsłabszy rok pod względem wpływu środków w ostatnim dziesięcioleciu. Jednocześnie otwarte fundusze emerytalne przelały do ZUS środki w ramach tzw. suwaka o wartości -298 mln zł. Łączna wartość środków przekazana do ZUS w 2015 r. z tego tytułu wyniosła -4,1 mld i jest zgodna z prognozami ZUS. W najbliższych latach oczekiwany jest wzrost tych transferów do około 4,2 mld” – napisali analitycy.

Biorąc pod uwagę wartość aktywów poszczególnych funduszy, najwięcej środków w ujęciu zarówno procentowym (2,3%), jak i nominalnym (736 mln zł) odpłynęło z Aviva OFE. Aktywa funduszu wynoszą obecnie niecałe 31 mld zł. AO podkreślają, że ogólnie nominalny spadek odnotowały najmocniej dotknął fundusze, które zarządzają aktywami o największej wartości. Przykładowo: aktywa Nationale-Nederlanden OFE spadły o -0,6 mld zł do 34,2 mld zł.
(AM, za: Analiz Online)

 

AXA: Artur Maliszewski zatwierdzony na stanowisku prezesa

21 listopada na trzysta siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura...


czytaj dalej

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...


czytaj dalej

Euler Hermes: Turcja – silny wzrost gospodarczy w 2017 r.

Analitycy Euler Hermes oczekują, że tegoroczny wzrost PKB w Turcji podskoczy do 5,2% dzięki wysokim wydatkom publicznym i inwestycjom oraz odbiciu...
czytaj dalej

Wellmo: Cyfrowe usługi zdrowotne

Fińska mobilna platforma opieki zdrowotnej Wellmo zapowiedziała, że pomoże niemieckiemu dostawcy usług telemedycznych Sanvartis w opracowaniu dla...
czytaj dalej

UKNF: Propozycje Forum Zadośćuczynień

Tabela wartości zadośćuczynień dla poszczególnych uprawnionych i ustawowe ograniczenie ich kręgu – to najważniejsze efekty prac nad uregulowaniem...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: „Tak” dla zniżek zależnych od punktów karnych

Z drugiej edycji badania „Polacy o ubezpieczeniach”, przeprowadzonego na zlecenie multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że polscy kierowcy chcą...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy