Reklama

Concordia Ubezpieczenia: Nowe Życie Plus
czwartek, 03 marca 2016 09:48

Od początku marca Concordia Ubezpieczenia wystartowała z produktem życiowym w nowej odsłonie. W stosunku do poprzedniej wersji pojawiły się pakiety z wyższymi sumami ubezpieczenia i ujednoliconą składką, bez względu na wiek i wykonywany zawód. Teraz ochrona dostępna jest do 71. roku życia (z możliwością dożywotniej kontynuacji). W polisie nie ma też karencji na ryzyko śmierci ubezpieczonego.

Nowe Życie Plus jest ubezpieczeniem kompleksowym, łączącym w sobie obok nowych udogodnień większość zalet swojego poprzednika. Do ubezpieczenia przystąpić może każda osoba w wieku 16-60 lat. Zawarcie umowy odbywa się na podstawie oświadczenia zdrowotnego, ubezpieczyciel nie kieruje na badania, a ochrona jest dostępna już od następnego dnia po zawarciu umowy. Karencji nie przewidziano w przypadku ryzyka śmierci, co na rynku stanowi wyjątek – dominują rozwiązania z 6-miesięcznym czasem oczekiwania na początek ochrony. Karencja może również zostać zniesiona w przypadku ubezpieczonych przechodzących z innych towarzystw (o ile przerwa nie przekroczy 35 dni).

Produkt oferuje wiele możliwości dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb. Uzgodnieniu podlega też tryb opłacania składki.

- Umowa ma charakter indywidualny, dzięki czemu ubezpieczony jest „właścicielem” polisy i sam może o niej decydować – w przypadku umowy grupowej te możliwości są nieco bardziej ograniczone. Klient decyduje, kiedy rozpoczyna się ochrona, jak długo trwa, w jakich terminach i z jaką częstotliwością opłacana jest składka. I najważniejsze – jakakolwiek zmiana w umowie wymaga zgody klienta, bo to on jest ubezpieczającym, czyli stroną umowy – mówi dr Justyna Talarek, ekspert Concordii Ubezpieczenia, wykładowca akademicki.

Polisa zapewnia ochronę 24h na dobę, na całym świecie, jedynie pobyt w szpitalu jest ograniczony do UE, a assistance do Polski. Świadczenie szpitalne (w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz choroby) jest jednakowe za cały okres. Nie zmniejsza się po 14 dniach, a jako hospitalizację w przypadku tego produktu rozumie się także OIOM, rehabilitację, a nawet sanatorium. Jeżeli pobyt w szpitalu wykracza poza okres ochrony – Concordia płaci za cały pobyt do wyczerpania sumy ubezpieczenia. Produkt zapewnia szeroki zakres ochrony w ramach uszczerbku na zdrowiu, w większości przypadków orzecznictwo odbywa się jedynie na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej bez konieczności weryfikacji komisyjnej. W ramach Życie Plus ubezpieczony może liczyć na wypłatę w wyniku nietypowych dla tego rodzaju polis ryzyk jak np. przeszczepy i rekonstrukcje, pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia czy urodzenie dziecka z wadą wrodzoną.

Polisa gwarantuje też dodatkowe wypłaty przy poważnym zachorowaniu, w sytuacji udokumentowania profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowe świadczenia wypłacane są też za zapinanie pasów czy jazdę komunikacją publiczną (przy wypadku śmiertelnym w wypadku komunikacyjnym). Wypadek komunikacyjny obejmuje również motocyklistów, rowerzystów czy pieszych, którzy często wyłączeni są z ochrony w innych polisach życiowych.

- Nie stosujemy takich postanowień, których klienci nie rozumieją lub które mogłyby wprowadzić ich w błąd albo ograniczyć nasze ryzyko. W warunkach Życia Plus można znaleźć czytelne, proklienckie zapisy np.: w przypadku zgonu teściów, po wcześniejszym zgonie małżonka, odszkodowanie jest wypłacane (mimo że w świetle prawa to już nie są teściowie). Płacimy również za adopcję (przysposobienie) dziecka, bez względu na jego wiek. Partnera ubezpieczonego traktujemy tak samo jak małżonka. Rozumiemy, że nasi klienci są zwykłymi ludźmi – nie karzemy ich za wypicie lampki wina – wyłączenie odpowiedzialności jest stosowane dopiero od 0,5 promila – wyjaśnia dr Justyna Talarek.

Ze względu na doświadczenie Concordii w sektorze agro, osoby pracujące na roli w ramach Życia Plus mogą oczekiwać dodatkowych bonusów. Zawarcie polisy na życie pozwala rolnikowi, za niższą składkę, wykupić np. ubezpieczenie OC/AC lub OC rolnika. Rozbudowane są też pakiety dedykowane rolnikom – śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej, niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, w wyniku wypadku przy pracy rolniczej, czy śmierć w wyniku choroby zakaźnej w rolnictwie. Bardzo szeroko jest też rozumiane pojęcie wypadku przy pracy rolniczej.
(AM, źródło: Concordia Ubezpieczenia)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook