Ubezpieczenia społeczne: Eksperci o zmianach w systemie emerytalnym
środa, 09 listopada 2016 10:14

„System z pewnymi dobrymi cechami, ale również z istotnymi brakami, które powinny być wyeliminowane” – taką ocenę Melbourne Mercer Global Pension Index 2016 (MMGPI) wystawił polskiemu systemowi emerytalnemu. O koniecznych zmianach i przeglądzie emerytalnym rozmawiali w PAP uczestnicy debaty Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Zdaniem dyskutujących powodzenie zmian w II i III filarze będzie zależało od szczegółów i współpracy z partnerami.

Według autorów raportu MMGPI „bez wprowadzenia zmian istnieje ryzyko niewypłacalności” systemu emerytalnego w Polsce. Szef polskiej praktyki emerytalnej Mercer Andrzej Narkiewicz podkreślił, że dla stabilności polskiego systemu potrzebna jest możliwie szeroka rozbudowa jego kapitałowej części. Jego zdaniem przy reformowaniu systemu emerytalnego w Polsce należy wykorzystać kierunkowe rekomendacje, które przedstawiono w raporcie.

- Przede wszystkim chodzi o zwiększenie powszechności dobrowolnych, prywatnych systemów, czyli w naszym przypadku Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) – powiedział Andrzej Narkiewicz. Podkreślił jednocześnie, że bez obowiązkowości część społeczeństwa nie będzie uczestniczyć w tym systemie i będzie miała niższe emerytury. Andrzej Narkiewicz zwrócił uwagę także na potrzebę ograniczania kosztów produktów emerytalnych i czynienia ich rynku bardziej transparentnym.

Antoni Kolek, dyrektor gabinetu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), stwierdził, że głównym przesłaniem tegorocznego przeglądu systemu emerytalnego 2016 jest stwierdzenie, że w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości naszych emerytur w przyszłości należy zbudować wspólnotę interesów państwa, pracodawców i samych ubezpieczonych. W jego opinii to od współpracy tych trzech grup zależy sukces gospodarczy oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu emerytur następnych pokoleń.

Przedstawiciel ZUS przypomniał, że rekomendacje przekazane 28 października do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zakładają, iż gwarantem rozwiązań emerytalnych w pierwszym filarze będzie państwo, najważniejszą rolę w drugim filarze powinni odgrywać pracodawcy, natomiast za trzeci filar będą odpowiedzialne instytucje finansowe, które mają gromadzić i pomnażać dobrowolne dodatkowe składki ubezpieczonych. Jednocześnie rekomendacje potwierdzają transfer środków zgromadzonych w OFE w 75% na IKE plus ubezpieczonych, a w 25% na Fundusz Rezerwy Demograficznej, którym ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

- Rekomendacje mają charakter wariantowy, a to jakie będą później decyzje polityczne jest w gestii rządu i ustawodawcy – podkreślił Antoni Kolek.

Prezes PFR Paweł Borys potwierdził zaawansowane prace nad realizacją Programu Budowy Kapitału Polaków, który jest jednym z kluczowych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przypomniał, że prace nad uszczegółowieniem założeń dotyczących kształtu reformy OFE oraz budowy PPK trwają od czerwca. Powstał już projekt ustawy o notowanych na polskiej giełdzie funduszach nieruchomości, tak zwanych REIT’ach.

- Zgodnie z harmonogramem do końca tego roku mają powstać założenia konkretnych zmian ustawowych i trzymamy się cały czas tego terminu – zapewnił prezes PFR. Podkreślił, że projekt jest „bardzo kompleksowy” i wymaga bardzo dużo pracy. Nawiązując do przeglądu emerytalnego ZUS, wyraził nadzieję, że do końca roku będzie znany ostateczny kształt proponowanych zmian.

Według niego najważniejsze z punktu widzenia osób oszczędzających są plany tworzenia PPK, czyli budowa nowego drugiego filaru całego systemu. – Liczymy, że 6-7 milionów osób będzie w tych programach uczestniczyło i przez to będą budowali swoje aktywa z myślą o emeryturze – powiedział prezes.

Według Macieja Bukowskiego, prezesa WiseEuropa, dobrze się stało, że „projekt zmian jest dyskutowany i rząd myśli o utworzeniu silnego filaru kapitałowego w systemie emerytalnym”, żeby – jak podkreślił – „ludzie naprawdę oszczędzali na emeryturę poprzez swoje prywatne kieszenie i na swoje własne, prywatne ryzyko”. Jego zdaniem warto poprzeć przygotowania do utworzenia odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej i prawnej, ale – jak zaznaczył – „diabeł tkwi w szczegółach” i rząd powinien wsłuchać się w głosy krytyczne, w tym związane z kwestią bardzo ograniczonego dysponowania środkami przez oszczędzających. Postulował, aby rozważyć wprowadzenie większej swobody w tym zakresie. – Mamy oszczędzać na emeryturę przez 40 lat, de facto nie mogąc w ogóle tymi środkami dysponować przez ten okres, wypłacając 25-30%, a pozostałe 70-75% dopiero w momencie przechodzenia na emeryturę - powiedział Maciej Bukowski. Takie rozwiązanie jest według niego niedobre, gdyż – jak zauważył – oszczędzający chcieliby mieć pewność, że „w sytuacji pogorszenia sytuacji życiowej lub np. pojawienia się choroby w rodzinie, będą mieli możliwość wypłacenia środków, które przez 20-30 lat akumulowali”.

Prezes WiseEuropa uznał także za niezbędne uwzględnienie zmieniającej się dynamiki gospodarki i zaledwie kilkuletni okres istnienia przeciętnej firmy. – System powinien więc umożliwić pracownikom zachowanie i przenoszenie swoich uprawnień emerytalnych w sytuacjach, gdy zmieniają firmę lub gdy ich firmy są likwidowane, albo łączą się z innymi przedsiębiorstwami – dodał.

Prezes IGTE Małgorzata Rusewicz podkreśliła, że środki zgromadzone w OFE staną się istotną częścią nowego, trzeciego filaru, a PTE przekształcone w fundusze inwestycyjne będą znaczącym interesariuszem procesu zmian w systemie. Jej zdaniem kluczowym warunkiem powodzenia reformy będzie odbudowanie zaufania do systemu emerytalnego, całościowe wprowadzenie reformy w życie oraz wypracowanie szczegółowych rozwiązań przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zgromadzonych w instytucjach finansowych.

Małgorzata Rusewicz powiedziała, że jej branża pozytywnie ocenia propozycje przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju, jednak – podkreśliła – „wszystko zależy od szczegółów”. Powodzenie reformy systemu emerytalnego z punktu widzenia polskiej gospodarki, rynku kapitałowego i emerytów zależy od spełnienia wielu warunków, a do najważniejszych zaliczyła jednoznaczne ustawowe określenie, że pieniądze z OFE staną się prywatne. Jej zdaniem w ten sposób uniknie się wątpliwości, które pojawiły się w 2013 roku w związku ze zmianami w OFE.

Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) Bartosz Dziemaszkiewicz, uważa, że podstawowym problemem rynku kapitałowego w Polsce jest bardzo słabe zainteresowanie obywateli inwestowaniem na giełdzie czy oszczędzaniem z myślą o emeryturze. Bartosz Dziemaszkiewicz uznał za krok w dobrym kierunku proponowane „zautomatyzowanie oszczędzania przy pomocy pracodawcy, który będzie musiał obowiązkowo prowadzić programy emerytalne dla pracowników, a każdy pracownik będzie na początku musiał do nich przystąpić”. Jego zdaniem powinno to zwiększyć liczbę oszczędzających i w dłuższym terminie okaże się pozytywne dla nich i dla rynku kapitałowego, a także – jak powiedział – może „pobudzić naszą giełdę, która w ostatnich kilku latach pozostaje w stagnacji i jest marginalizowana”.

Za kolejną dobrą propozycję uznał plany zmniejszenia podatku od inwestycji giełdowych. Podkreślił, że środowisko postuluje o taką zmianę od wielu lat i czeka na szczegóły.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

IFRS 17: Program do raportowania w nowym standardzie

Moody’s Analytics wypuścił program RiskIntegrityTM IFRS 17, rozwiązanie gotowe do działania w chmurze, mające pomóc ubezpieczycielom...


czytaj dalej

Insurtech: Włoska telematyka poza rosyjskim wpływem

Włoska Octo Telematics ogłosiła, że jej prezes i dyrektor generalny podpisali umowę zakupu 20% akcji Octo od rosyjskiej firmy Renova Holdings....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod znakiem nowych regulacji

Gdy w marcu Sąd Najwyższy podjął uchwały dopuszczające możliwość przyznania zadośćuczynienia bliskim osoby ciężko poszkodowanej w wypadku, stało...


czytaj dalej

Nowa polisa PZU Ja Plus dostępna w moje.pzu.pl

PZU rozszerzył ofertę ubezpieczeń dostępnych on-line o polisy na życie. Nowy produkt PZU Ja Plus jest dostępny na portalu moje.pzu.pl obok...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook