Reklama

Ubezpieczenia społeczne: Wypłata z nowych kont będzie opodatkowana
środa, 07 czerwca 2017 08:35

Projekt ustawy przewidującej przeniesienie pieniędzy z OFE na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) pozwala na ich wypłacenie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ustawodawca zadbał jednak o kilka bezpieczników, które mają wyeliminować ryzyko masowych wypłat. Jeszcze ostrzejsze zasady przyjęto w przypadku pracowniczych programów kapitałowych (PPK) – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że według projektu ustawy po transferze do III filara do końca 2019 r. będzie obowiązywał zakaz wypłat. W latach 2020-2024 właściciele kont będą mogli wypłacić 10% zgromadzonych w nich środków, ale muszą wówczas liczyć się z koniecznością zapłacenia 75% podatku. Po tym okresie obostrzenia znikną, ale wypłatę z IKZE będzie trzeba zaliczyć do podstawy opodatkowania i zapłacić PIT. Jarosław Sadowski, analityk Expandera, zauważa, że skoro ustawodawca postanowił, iż pieniądze będą należeć do jego posiadacza, to powinien zapewnić mu swobodę w decydowaniu o nich. Gazeta zauważa, że jeszcze większe obostrzenia będą obowiązywać w przypadku środków z pracowniczych programów kapitałowych (PPK). Projekt ustawy przewiduje tylko dwa przypadki: kiedy wypłata zostanie przeznaczona na wkład własny przy kredycie zakup własnego lokum lub budowę domu, oraz w razie poważnej choroby uczestnika, jego żony czy dziecka. Ale i tu ustawodawca wprowadził pewne zabezpieczenia. Pieniądze na wkład własny można wypłacić tylko jeden raz, a na dodatek należy je zwrócić – nie wcześniej niż po 5 latach od wypłaty, ale nie później niż po 15. Inaczej wszystkie budżetowe dopłaty do konta zostaną potraktowane jako dochód, od którego należy zapłacić podatek. W drugim przypadku niezbędne jest zaświadczenie lekarza o ciężkiej chorobie, powodującej niezdolność do pracy. Akt precyzuje, o jakie choroby chodzi. Są to m.in. stwardnienie rozsiane i nowotwór złośliwy. Gazeta zauważa, że ustawa dopuszcza również trzecią możliwość wypłaty: testamentowi spadkobiercy lub uprawnieni do spadku mogą dostać na konta 25% z połowy kwoty zgromadzonej w PPK zmarłego.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 7 czerwca, Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki „Wypłata z OFE opodatkowana”, pod adresem:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook