Ubezpieczenia społeczne: Wypłata z nowych kont będzie opodatkowana
środa, 07 czerwca 2017 08:35

Projekt ustawy przewidującej przeniesienie pieniędzy z OFE na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) pozwala na ich wypłacenie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ustawodawca zadbał jednak o kilka bezpieczników, które mają wyeliminować ryzyko masowych wypłat. Jeszcze ostrzejsze zasady przyjęto w przypadku pracowniczych programów kapitałowych (PPK) – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że według projektu ustawy po transferze do III filara do końca 2019 r. będzie obowiązywał zakaz wypłat. W latach 2020-2024 właściciele kont będą mogli wypłacić 10% zgromadzonych w nich środków, ale muszą wówczas liczyć się z koniecznością zapłacenia 75% podatku. Po tym okresie obostrzenia znikną, ale wypłatę z IKZE będzie trzeba zaliczyć do podstawy opodatkowania i zapłacić PIT. Jarosław Sadowski, analityk Expandera, zauważa, że skoro ustawodawca postanowił, iż pieniądze będą należeć do jego posiadacza, to powinien zapewnić mu swobodę w decydowaniu o nich. Gazeta zauważa, że jeszcze większe obostrzenia będą obowiązywać w przypadku środków z pracowniczych programów kapitałowych (PPK). Projekt ustawy przewiduje tylko dwa przypadki: kiedy wypłata zostanie przeznaczona na wkład własny przy kredycie zakup własnego lokum lub budowę domu, oraz w razie poważnej choroby uczestnika, jego żony czy dziecka. Ale i tu ustawodawca wprowadził pewne zabezpieczenia. Pieniądze na wkład własny można wypłacić tylko jeden raz, a na dodatek należy je zwrócić – nie wcześniej niż po 5 latach od wypłaty, ale nie później niż po 15. Inaczej wszystkie budżetowe dopłaty do konta zostaną potraktowane jako dochód, od którego należy zapłacić podatek. W drugim przypadku niezbędne jest zaświadczenie lekarza o ciężkiej chorobie, powodującej niezdolność do pracy. Akt precyzuje, o jakie choroby chodzi. Są to m.in. stwardnienie rozsiane i nowotwór złośliwy. Gazeta zauważa, że ustawa dopuszcza również trzecią możliwość wypłaty: testamentowi spadkobiercy lub uprawnieni do spadku mogą dostać na konta 25% z połowy kwoty zgromadzonej w PPK zmarłego.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 7 czerwca, Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki „Wypłata z OFE opodatkowana”, pod adresem:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook