IGTE: OFE najskuteczniej i najtaniej pomnażają kapitał
piątek, 23 czerwca 2017 08:40

Od lutego 2014 roku OFE pomnażały kapitał w tempie wynoszącym 8,9%, uzyskując wyniki lepsze od bankowych depozytów, różnych form funduszy, jak i wybranych indeksów giełdowych. Fundusze są też najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” przygotowanego przez Analizy Online dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Analiza obejmuje okres od lutego 2014 roku, czyli od chwili umorzenia części dłużnej portfela  OFE, do maja 2017 r. W zestawieniu porównano średnie stopy zwrotu różnych grup funduszy inwestycyjnych, oprocentowanie depozytów oraz wskaźniki giełdowe, inflacji i waloryzacji składek w ZUS. Ocena wyników została oparta na wewnętrznej stopie zwrotu (IRR), która uwzględnia charakterystyczne dla oszczędzania w OFE regularne wpłaty. W symulacji wyników różnych form oszczędzania uwzględnione zostały odpowiednie średnie opłaty manipulacyjne.

W czasie pogłębionej debaty nad przemodelowaniem systemu długoterminowego oszczędzania poprzedzającej reformę kapitałowej części systemu emerytalnego postanowiliśmy zbadać efektywność funduszy emerytalnych na tle innych dostępnych rozwiązań inwestycyjnych. Wyniki tej analizy pokazują, że inwestowanie oszczędności emerytalnych na rynku kapitałowym przez dedykowane do tego instytucje przynosi oszczędzającym najwięcej korzyści – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) poszczególnych form oszczędzania


bez opłat manipulacyjnych

z opłatami manipulacyjnymi

OFE

9,98%

8,92%

fundusze akcji polskich

7,30%

5,07%

fundusze stabilnego wzrostu

2,93%

1,32%

fundusze zrównoważone

4,98%

2,78%

fundusze dłużne uniwersalne

1,85%

1,21%

fundusze gotówkowe i pieniężne

1,70%

1,60%

waloryzacja

5,48%

5,48%

inflacja

0,63%

0,63%

depozyty

1,69%

1,69%

WIG20TR

6,72%

6,72%

WIG20

4,26%

4,26%

WIG

9,55%

9,55%

subkonto ZUS

3,58%

3,58%(Dane za okres luty 2014 – maj 2017)

Interesujące wnioski płyną z zestawienia wyników OFE z rezultatami wypracowanymi przez zarządzających funduszami, których aktywa, podobnie jak w przypadku funduszy, lokowane są w akcjach polskich spółek. Wypracowane przez OFE wyniki przedstawiają się korzystniej także w zestawieniu z waloryzacją środków, jakiej podlegają składki gromadzone z ramach konta i subkonta ZUS.

Przy założeniu regularnych wpłat równych wartości składki odprowadzanej do OFE dla przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wartość kapitału zgromadzonego na hipotetycznym rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jest o 365 zł wyższa niż uśredniony wynik w grupie akcji polskich o uniwersalnej strategii.

Stopy zwrotu OFE wypadły także lepiej od indeksów największych i najbardziej płynnych spółek – zarówno w ujęciu wartościowym (WIG20), jak i dochodowym (WIG20 TR) – uwzględniającym także wypłacane przez spółki dywidendy. Indeksy te korespondują ze strukturą i poziomem kapitalizacji spółek, w które inwestują fundusze emerytalne. Jednocześnie wyniki OFE okazały się słabsze od indeksu szerokiego rynku WIG – agregującego również spółki o średniej kapitalizacji, w przypadku których wzrosty notowań na giełdzie w omawianym okresie były odczuwalnie wyższe.

Korzyści wynikające z regularnego oszczędzania (wypracowany zysk w złotych)


OFE

800

fundusze akcji polskich

444

fundusze stabilnego wzrostu

113

fundusze zrównoważone

240

fundusze dłużne uniwersalne

103

fundusze gotówkowe i pieniężne

137

waloryzacja

481

inflacja

54

depozyty

144

WIG20TR

595

WIG20

371

WIG

859

subkonto ZUS

310(Wpłacony kapitał 4955 zł, dane za okres luty 2014 – maj 2017)

Raport zawiera także prognozę przyrostu kapitału dla okresów 5, 10 i 15 lat. W zestawieniu przodują OFE, których przewaga nad innymi formami oszczędzania rośnie z długością badanego okresu. Celem uproszczonej symulacji, zakładającej kapitał początkowy zgromadzony w analizowanym okresie, brak dodatkowych wpłat oraz utrzymanie IRR, jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania.

Symulacja korzyści z różnych form oszczędzania po upływie lat (w PLN)


5

10

15

OFE

9260

14900

23976

fundusze akcji polskich

7679

10921

15533

fundusze stabilnego wzrostu

5854

6762

7812

fundusze zrównoważone

6622

8443

10764

fundusze dłużne uniwersalne

5544

6076

6659

fundusze gotówkowe i pieniężne

5540

6028

6558

waloryzacja

7096

9265

12096

inflacja

5169

5335

5506

depozyty

5544

6027

6553

WIG20TR

7683

10636

14726

WIG20

6562

8086

9962

WIG

9172

14468

22823

subkonto ZUS

6277

7483

8291OFE są nie tylko najtańszą, obok funduszy ETF, formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji, ale udało im się w pozytywny sposób wykorzystać trwająca od roku koniunkturę na GPW, dostarczając inwestorom to, co w inwestowaniu najważniejsze – premię za ryzyko. Na skutek zbliżającej się reformy emerytalnej zaczną być widoczne w zestawieniach stóp zwrotu z innymi komercyjnymi produktami o podobnej charakterystyce, co tylko uwypukli ich atuty. Zresztą ich wysoką efektywność potwierdzają zmierzone w maju br. rezultaty z całych 18 lat działania, zwrot na poziomie 335% był znacząco wyższy od wyników funduszy stabilnego wzrostu czy akcji polskich, a pokonał także WIG – podsumowuje Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.
(AM, źródło: IGTE)

 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy