OFE: Udany kwartał
wtorek, 27 czerwca 2017 08:48

Zapoczątkowana w drugiej połowie 2016 roku korzystna koniunktura na rynkach finansowych utrzymywała się również w I kwartale 2017 roku i pozwoliła wszystkim otwartym funduszom emerytalnym (OFE) na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu – wynika z analizy sytuacji na rynku OFE w I kw. 2017 roku, przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z danych zebranych przez KNF wynika, że przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE wyniosła 9,18%. Najlepszym rezultatem w tym okresie legitymował się Nationale-Nederlanden OFE, który uzyskał rezultat na poziomie 10,13%. Tuż za nim znalazł się Pekao OFE (10,06%).

„Nie zmieniła się istotnie struktura portfela inwestycyjnego OFE. Na koniec marca 2017 roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne stanowiły 8,3% portfela OFE, a udział instrumentów zagranicznych wyniósł 6,7%. Udział niezłotowych aktywów w portfelach OFE wynosił 10,9%, przy obowiązującym od początku 2016 roku 30% limicie zaangażowania. W I kwartale 2017 roku OFE, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości ponad 1 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS – wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Tylko trzy fundusze odnotowały dodatni bilans tych operacji w I kwartale 2017 roku” – podano w raporcie.

Z kolei łączny kwartalny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) wyniósł 86 mln zł i był o około 0,6 mln zł wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Nadzór wyjaśnia, że wzrost wyniku finansowego PTE wynika przede wszystkim ze zwiększenia się przychodów z zarządzania OFE, przewyższających wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PTE w w/w okresie.  Wszystkie towarzystwa pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE w I kwartale 2017 roku przekraczającej 3% (w skali jednego kwartału).

Cały raport można znaleźć pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy