OFE: Udany kwartał
wtorek, 27 czerwca 2017 08:48

Zapoczątkowana w drugiej połowie 2016 roku korzystna koniunktura na rynkach finansowych utrzymywała się również w I kwartale 2017 roku i pozwoliła wszystkim otwartym funduszom emerytalnym (OFE) na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu – wynika z analizy sytuacji na rynku OFE w I kw. 2017 roku, przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z danych zebranych przez KNF wynika, że przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE wyniosła 9,18%. Najlepszym rezultatem w tym okresie legitymował się Nationale-Nederlanden OFE, który uzyskał rezultat na poziomie 10,13%. Tuż za nim znalazł się Pekao OFE (10,06%).

„Nie zmieniła się istotnie struktura portfela inwestycyjnego OFE. Na koniec marca 2017 roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne stanowiły 8,3% portfela OFE, a udział instrumentów zagranicznych wyniósł 6,7%. Udział niezłotowych aktywów w portfelach OFE wynosił 10,9%, przy obowiązującym od początku 2016 roku 30% limicie zaangażowania. W I kwartale 2017 roku OFE, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości ponad 1 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS – wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Tylko trzy fundusze odnotowały dodatni bilans tych operacji w I kwartale 2017 roku” – podano w raporcie.

Z kolei łączny kwartalny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) wyniósł 86 mln zł i był o około 0,6 mln zł wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Nadzór wyjaśnia, że wzrost wyniku finansowego PTE wynika przede wszystkim ze zwiększenia się przychodów z zarządzania OFE, przewyższających wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PTE w w/w okresie.  Wszystkie towarzystwa pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE w I kwartale 2017 roku przekraczającej 3% (w skali jednego kwartału).

Cały raport można znaleźć pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Aviva: Iwona Czech odpowiada za marketing

Od lipca Iwona Czech kieruje Działem Komunikacji i Zarządzania Marką w grupie Aviva. Zastąpiła Dariusza Maciołka, który zakończył pracę dla...


czytaj dalej

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

Charted Insurance: Nierówność zarobków mężczyzn i kobiet

Charted Insurance Institute zanalizował dane na temat zarobków opublikowane przez 192 ubezpieczycieli, pośredników, dostawców usług, doradców...


czytaj dalej

MetLife: Lucep zwycięzcą konkursu collab 3.0 EMEA

MetLife ogłosił wyniki konkursu collab 3.0 EMEA, w którym insurtechy rywalizowały o kontrakt o wartości 100 tys. dolarów na zrealizowanie...


czytaj dalej

Grupa Europa: Ochrona telefonu za pośrednictwem Simapki

Grupa Europa rozpoczęła współpracę z firmą Team4U – właścicielem aplikacji mobilnej Simapka, za pośrednictwem której zaoferuje ubezpieczenie...


czytaj dalej

Link4: Pół miliona zł premii na liczniku Kasa Wraca

Telematyczni kierowcy ubezpieczeni w Link4 wygenerowali już ponad pół miliona zł premii w programie Kasa Wraca. Rekordzista obniżył cenę polisy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook