KNF: Działania towarzystw po nawałnicach
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 08:48

24 sierpnia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski spotkał się z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji skutków nawałnic, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Polską. Z kolei 25 sierpnia UKNF przedstawił informację na temat działań związanych ze skutkami nawałnic z sierpnia.

Szef Komisji zwrócił się z apelem do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego dotyczącym uproszczenia oraz przyspieszenia ścieżki likwidacji szkód po nawałnicach, a także wzbogacenia oferty skierowanej do poszkodowanych. Jednocześnie podziękował zakładom za podjęte dotychczas działania. Duża liczba firm wdrożyła już specjalne procedury uproszczonej likwidacji szkód, a także znacząco zwiększyła zasoby osobowe dedykowane pomocy osobom poszkodowanym. Zakłady ubezpieczeń zadeklarowały również opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie postępowania wobec zdarzeń o podobnej skali w przyszłości.

Marek Chrzanowski poinformował, że Urząd KNF oczekuje, że zakłady przekażą informacje na temat podjętych dotychczas działań związanych z likwidacją szkód po nawałnicach, a także planu dalszych działań. Ubezpieczyciele posłuchali apelu szefa Komisji i już dzień później (25 sierpnia) na podstawie przekazanych przez nich danych UKNF mógł przedstawić informację na temat działań towarzystw oraz swoich w związku ze skutkami nawałnic z sierpnia.

Z informacji Urzędu wynika, iż ubezpieczyciele bezpośrednio po zaistnieniu zdarzeń katastroficznych podjęli szereg działań w celu jak najszybszego prowadzenia postępowań w zakresie likwidacji szkód. Wszystko to w celu przyspieszenie wypłat dla poszkodowanych i uproszczenia procesu likwidacji szkód, tak aby nie był on uciążliwy dla poszkodowanych. W ocenie nadzoru działania zakładów są proporcjonalne do skali zgłaszanych szkód, wielkości portfela ubezpieczeń mienia oraz dostosowane do potrzeb poszkodowanych.

Na podstawie zebranych informacji UKNF wskazał, że ułatwienia dla poszkodowanych obejmują przede wszystkim:

  • zwiększenie aktywności w działalności informacyjnej na terenach objętych szkodami (przekazywanie informacji telefonicznie, na stronach internetowych, w mediach elektronicznych i drukowanych, poprzez agentów wyłącznych lub pracowników pracujących bezpośrednio w terenie – mobilne biura);
  • aktywne docieranie do poszkodowanych (wykorzystanie agentów wyłącznych, brokerów i likwidatorów pracujących w terenie);
  • ułatwienia w zgłaszaniu szkód przez poszkodowanych (wydłużenie czasu pracy infolinii, zwiększenie obsady infolinii, przyjmowanie zgłoszeń przez agentów, zgłoszenia e-mailem, specjalne komunikaty na infolinii, dedykowane szybkie ścieżki w infoliniach, ułatwienia w zakresie identyfikacji umowy ubezpieczenia); 
  • zwiększenie dostępności likwidatorów (wprowadzenie nadgodzin, przesunięcia pracowników, bezpośredni kontakt do likwidatora, rzeczoznawcy mobilni); 
  • wprowadzenie wypłat zaliczkowych; 
  • przyspieszone oględziny lub specjalna ścieżka wyceny szkody (na podstawie przekazanych przez poszkodowanego zdjęć i dokumentów, w trakcie rozmowy telefonicznej); 
  • szybka ścieżka wypłaty odszkodowań (wypłaty odszkodowań do określonej kwoty na podstawie rozmowy telefonicznej, zwiększenie poziomu uprawnień dla likwidatorów do wydawania decyzji); 
  • inne ułatwienia (pomoc psychologiczna dla poszkodowanych, aplikacje mobilne na telefony).


Dodatkowo Urząd zwrócił się do banków kredytujących nieruchomości zniszczone przez nawałnice o przyspieszenie procedur związanych z cesjami umów ubezpieczenia na bank, tak aby poszkodowani mogli otrzymać odszkodowania bezpośrednio od towarzystw w możliwie najkrótszym terminie. Te ostatnie również kierują takie prośby.

Nadzór otrzymał również sygnały o rozpoczęciu na obszarach objętych szkodami działań podmiotów, które wprowadzają w błąd poszkodowanych, twierdząc, że przyjęcie kwoty bezspornej lub wypłaty zaliczkowej zamyka drogę do otrzymania odszkodowania w pełnej wysokości w późniejszym okresie.
UKNF zwrócił uwagę, że działania ubezpieczycieli i dokonywane w procesie likwidacji szkód ustalenia, w szczególności wypłaty zaliczkowe czy wypłaty kwot bezspornych, mają na celu: ograniczenie rozmiarów szkody poprzez umożliwienie zabezpieczenia mienia przed dalszym niszczeniem (wypłaty zaliczkowe), jak najszybsze rozpoczęcie odtwarzania zniszczonego mienia na podstawie wstępnego oszacowania wysokości szkody (kwota bezsporna) oraz przełożenie dokonania dokładnej wyceny poniesionej szkody i ewentualnej dopłaty do faktycznie poniesionej szkody.

Szczegółowe informacje dotyczące działań poszczególnych zakładów ubezpieczeń są dostępne pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

 

KUKE: Janusz Władyczak zatwierdzony jako prezes zarządu

24 kwietnia na trzysta osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Janusza...


czytaj dalej

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

Munich Re: Powołanie dyrektora finansowego insurtechu

Munich Re powołał globalnego dyrektora finansowego swojej spółki zależnej Digital Partners, założonej w 2016 r. w celu eksplorowania możliwości w...


czytaj dalej

Generali: Optymalizacja zasięgu

Włoski ubezpieczyciel Generali zawarł umowę sprzedaży swoich operacji w Belgii za ok. 540 mln euro. Nabywcą jest Athora Holding Ltd. Zamknięcie...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Gdzie i jak zakłady walczą z oszustami

Inwencja oszustów oraz stałe poszukiwanie przez nich nowych obszarów działania sprawia, że walka z przestępczością ubezpieczeniową nie ustaje...


czytaj dalej

Cztery multiagencje w AXA Prestige Partners Club

AXA Prestige Partners Club – taką nazwę nosi nowa inicjatywa AXA, mająca na celu wzmocnienie relacji biznesowych zakładu z sieciami...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook