DRB: 65-krotnie wyższe odszkodowanie za kolizję drogową
środa, 30 sierpnia 2017 08:47

Centrum Odszkodowań DRB opisuje sprawę, w której poszkodowany na etapie sądowym uzyskał kwotę ponad 65-krotnie wyższą, niż początkowo proponowało towarzystwo ubezpieczeń.

Do zdarzenia będącego przedmiotem sprawy doszło, gdy sprawca, wyjeżdżając ze swojej posesji i nie zachowując należytej ostrożności, wjechał w poprawnie jadący pojazd poszkodowanego. Początkowo ten ostatni sam zgłosił szkodę z OC sprawcy, w wyniku czego otrzymał od ubezpieczyciela sprawcy nieco ponad 600 zł. – Poszkodowany nie zgodził się z rażąco zaniżonym odszkodowaniem i zlecił wykonanie niezależnej opinii. Rzeczoznawca wskazał, że koszt naprawy pojazdu wynosi ponad 19 tys. zł. W związku z powyższym wykazaliśmy w pozwie szereg nieprawidłowości w dokonanej wycenie, w szczególności w zakresie szkód, do jakich doszło w pojeździe – mówi Joanna Diomin, ekspert DRB.

W odpowiedzi na pozew zakład argumentował, że nie mogło dojść do uszkodzenia pojazdu w deklarowanych okolicznościach i wniósł o oddalenie powództwa. Powołano biegłych, którzy wykazali wysoką wartość naprawy pojazdu. Pierwszy z nich wskazał, że koszt naprawy pojazdu jest większy o ponad 17 tys. zł od roszczenia, z czym nie zgodził się ubezpieczyciel. Sąd dopuścił także dowód z kolejnej opinii, z której jednoznacznie wynikało, że wartość naprawy pojazdu opiewa na kwotę ponad 41 tys. zł i taką kwotę zasądzono na rzecz poszkodowanego. Sprawa zakończyła się na etapie I instancji sądu – pozwany nie apelował.
(AM, źródło: DRB)

 

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...
czytaj dalej

PTR: Jacek Kugacz nowym prezesem

3 listopada rada nadzorcza Polskiego Towarzystwa Reasekuracji powołała Jacka Kugacza na stanowisko prezesa zarządu.

Jacek Kugacz jest...


czytaj dalej

Amazon: Gotowość, by zatrząść ubezpieczeniami

Amazon rekrutuje w Londynie profesjonalistów ubezpieczeniowych do nowego zespołu mającego przebojem wejść na rynek ubezpieczeniowy w Wlk....
czytaj dalej

Europa: Bez innowacji ani rusz

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na...


czytaj dalej

UFG: Stan wiedzy na temat ochrony ofiar wypadków drogowych

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) został opublikowany pełny raport z badania, w którym firma badawcza GfK...
czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy