Reklama

TUW „TUW”: Ruszył jesienny sezon sprzedaży polis dla rolników
piątek, 29 września 2017 08:53

TUW „TUW” jest kolejnym ubezpieczycielem, który rozpoczął jesienną akcję zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

Towarzystwo przygotowało ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, na którą składa się 20 wariantów ubezpieczenia, począwszy od zawierających tylko pojedyncze ryzyka gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, poprzez „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), a skończywszy na wariancie Pełny Plus, zapewniającym kompleksową ochronę ubezpieczeniową od wszystkich 10 ryzyk wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna obsunięcia się ziemi i lawiny.

Oferta TUW „TUW” uwzględnia także możliwość skorzystania przez rolnika z dopłaty do składki z budżetu państwa. 2017 jest pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (od 1 kwietnia 2017r.), której postanowienia umożliwiają uzyskanie pełnej wysokości dopłat do składki z budżetu państwa (65%), bez względu nawet na zastosowaną ostatecznie stawkę ubezpieczeniową – nie obowiązuje już bowiem, jak to miało miejsce w latach poprzednich, górna wysokość stawki ubezpieczeniowej (6% s.u.), powyżej której dopłata do składki z budżetu państwa nie przysługiwała (nieco inne rozwiązania obowiązują dla ubezpieczeń upraw drzew i krzewów owocowych oraz upraw truskawek). W każdym z oferowanych przez towarzystwo wariantów ubezpieczenia rolnik ma możliwość spełnienia obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (tylko tych wymienionych w ww. ustawie), będących w danym czasie „na polu”.

Towarzystwo spodziewa się, że w aktualnie trwającej jesiennej akcji akwirowania ubezpieczeń upraw rolnych, uda się objąć ochroną większy areał upraw rolnych, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.
(AM, źródło: TUW „TUW”)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook