TUW „TUW”: Ruszył jesienny sezon sprzedaży polis dla rolników
piątek, 29 września 2017 08:53

TUW „TUW” jest kolejnym ubezpieczycielem, który rozpoczął jesienną akcję zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

Towarzystwo przygotowało ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, na którą składa się 20 wariantów ubezpieczenia, począwszy od zawierających tylko pojedyncze ryzyka gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, poprzez „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), a skończywszy na wariancie Pełny Plus, zapewniającym kompleksową ochronę ubezpieczeniową od wszystkich 10 ryzyk wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna obsunięcia się ziemi i lawiny.

Oferta TUW „TUW” uwzględnia także możliwość skorzystania przez rolnika z dopłaty do składki z budżetu państwa. 2017 jest pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (od 1 kwietnia 2017r.), której postanowienia umożliwiają uzyskanie pełnej wysokości dopłat do składki z budżetu państwa (65%), bez względu nawet na zastosowaną ostatecznie stawkę ubezpieczeniową – nie obowiązuje już bowiem, jak to miało miejsce w latach poprzednich, górna wysokość stawki ubezpieczeniowej (6% s.u.), powyżej której dopłata do składki z budżetu państwa nie przysługiwała (nieco inne rozwiązania obowiązują dla ubezpieczeń upraw drzew i krzewów owocowych oraz upraw truskawek). W każdym z oferowanych przez towarzystwo wariantów ubezpieczenia rolnik ma możliwość spełnienia obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (tylko tych wymienionych w ww. ustawie), będących w danym czasie „na polu”.

Towarzystwo spodziewa się, że w aktualnie trwającej jesiennej akcji akwirowania ubezpieczeń upraw rolnych, uda się objąć ochroną większy areał upraw rolnych, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.
(AM, źródło: TUW „TUW”)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

KE: Jest projekt zmian w IDD

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę (UE) 2016/97...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Polska: Wstępny bilans orkanu Fryderyka

W związku z orkanem Fryderyka, który 18 i 19 stycznia przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Laur za obsługę klienta

Multiagencja CUK Ubezpieczenia otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obsługi i zadowolenia...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy