TUW „TUW”: Ruszył jesienny sezon sprzedaży polis dla rolników
piątek, 29 września 2017 08:53

TUW „TUW” jest kolejnym ubezpieczycielem, który rozpoczął jesienną akcję zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

Towarzystwo przygotowało ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, na którą składa się 20 wariantów ubezpieczenia, począwszy od zawierających tylko pojedyncze ryzyka gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, poprzez „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), a skończywszy na wariancie Pełny Plus, zapewniającym kompleksową ochronę ubezpieczeniową od wszystkich 10 ryzyk wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna obsunięcia się ziemi i lawiny.

Oferta TUW „TUW” uwzględnia także możliwość skorzystania przez rolnika z dopłaty do składki z budżetu państwa. 2017 jest pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (od 1 kwietnia 2017r.), której postanowienia umożliwiają uzyskanie pełnej wysokości dopłat do składki z budżetu państwa (65%), bez względu nawet na zastosowaną ostatecznie stawkę ubezpieczeniową – nie obowiązuje już bowiem, jak to miało miejsce w latach poprzednich, górna wysokość stawki ubezpieczeniowej (6% s.u.), powyżej której dopłata do składki z budżetu państwa nie przysługiwała (nieco inne rozwiązania obowiązują dla ubezpieczeń upraw drzew i krzewów owocowych oraz upraw truskawek). W każdym z oferowanych przez towarzystwo wariantów ubezpieczenia rolnik ma możliwość spełnienia obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (tylko tych wymienionych w ww. ustawie), będących w danym czasie „na polu”.

Towarzystwo spodziewa się, że w aktualnie trwającej jesiennej akcji akwirowania ubezpieczeń upraw rolnych, uda się objąć ochroną większy areał upraw rolnych, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.
(AM, źródło: TUW „TUW”)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook