Reklama

Prawo: Instytucje zgłoszą poprawki do projektu ustawy „dystrybucyjnej”
piątek, 29 września 2017 08:59

28 września w ramach Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych odbyła się ogólna dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Proponowane przepisy zostaną szczegółowo rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się za dwa tygodnie. Część instytucji rynkowych będzie postulowało wprowadzenie poprawek do projektu.

- Całkowicie zgadzamy się z celowością tej dyrektywy i tej ustawy, natomiast jest szereg przepisów, które naszym zdaniem powinny być doprecyzowane, gdyż często wychodzą poza dyrektywę – powiedział podczas posiedzenia Podkomisji Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przypomniał, że w przypadku IDD przyjęto zasadę minimalnej harmonizacji przepisów, więc w niektórych miejscach ustawa „nie musi być aż tak stanowcza”. – W niektórych krajach prowadzenie działalności ubezpieczeniowej będzie dużo łatwiejsze niż w Polsce po wprowadzeniu ustawy w takim kształcie, w jakim ona jest – stwierdził. Z kolei Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, ocenił, że ustawa w sposób prawidłowy i pełny oddaje postanowienia dyrektywy.

Zadeklarował, że Biuro RzF będzie uważnie monitorowało przestrzeganie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń. – Będziemy informować o wszystkich nieprawidłowościach – zapowiedział Daszewski.

Reprezentujący PIU Andrzej Gładysz (PZU SA) stwierdził natomiast, że widoczny w nowych regulacjach trend prokonsumencki zaczyna powoli działać na niekorzyść konsumentów. – Konsument dostaje tyle praw, a na firmy zostają nałożone takie obowiązki, że konsument dostaje tyle informacji, których nie jest w stanie ich przetrawić. Dostaje stosy informacji, których i tak nie czyta – zaznaczył. Wskazał, że IDD ma 45 artykułów, a polska ustawa implementująca ją do naszego porządku prawnego sto dziesięć. – My sobie dokładamy regulacji – powiedział Andrzej Gładysz. – We Francji czy we Włoszech ta dyrektywa będzie znacznie bardziej liberalna niż u nas – zauważył. Stwierdził, że cześć regulacji w ustawie będzie przeszkadzała ubezpieczycielom w prowadzeniu działalności, a część z nich jest po prostu nierealistyczna. – Na przykład w ubezpieczeniach grupowych, jeśli chcemy, żeby nadal były powszechne i tanie, to nie możemy tam wkładać takich rozwiązań, jakie są stosowane do ubezpieczeń indywidualnych – zaznaczył Andrzej Gładysz

Przewodniczący Podkomisji Jan Szewczak (PiS) zapowiedział, że na kolejnym spotkaniu (12 lub 13 października) posłowie zajmą się uwagami do projektu ustawy zgłoszonymi m.in. przez instytucje rynkowe. Z wypowiedzi Jana Grzegorza Prądzyńskiego wynika, że PIU przedstawi szereg wniosków. Również Aleksander Daszewski przyznał, że Rzecznik Finansowy ma „kilka drobnych, kosmetycznych uwag”. Jan Szewczak ujawnił, iż propozycje RzF dotyczą m.in. zawartej w artykule 4 projektu ustawy definicji klienta, która nie obejmuje osób uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia, co Rzecznik uważa za istotny mankament aktu. Uwagi instytucji dotyczą także trybu reklamacji (art. 18). Zastrzeżenia RzF budzi fakt, iż ów tryb nie dotyczy jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Natomiast Ewa Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego, zadeklarowała, że poza drobnymi technicznymi poprawkami KNF nie ma uwag do projektu. Żadnych poprawek nie zamierza zgłaszać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń*, czyli IDD (Insurance Distribution Directive), zaostrzające wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowe regulacje zastąpią obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Proponowane przepisy zawierają rozwiązania zwiększające i ujednolicające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji.

***

*Projekt ustawy częściowo implementuje również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 s. 349), w zakresie art. 91 wprowadzającego zmiany w dyrektywie 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, odnoszącego się do dodatkowych wymogów w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu. Ponadto termin rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2014/65/UE został przesunięty o rok, tj. od dnia 3 stycznia 2018 r. (na mocy dyrektywy 2016/1034).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

FRRF: Agnieszka Wachnicka nowym prezesem Fundacji

Od września Agnieszka Wachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) – organizacji, której zadaniem jest dbałość o...


czytaj dalej

Aon: organiczny wzrost w rozwiązaniach reasekuracyjnych

Dział rozwiązań reasekuracyjnych Aon odnotował w II kw. 2018 r. organiczny wzrost obrotów o 8%.

Do wzrostu przyczyniło się przede wszystkim...


czytaj dalej

Lloyd’s: Podwójna rola rynku i regulatora

Lloyd’s of London dokonuje przeglądu wszystkich aspektów swojej działalności, w tym liczącej setki lat struktury, aby potwierdzić, że jest...


czytaj dalej

Lekarz w telefonie dostępny też za granicą

Wiedza Polaków na temat możliwości zapewnienia sobie ochrony medycznej na czas zagranicznego wyjazdu systematycznie rośnie. Pokazują to badania...


czytaj dalej

MetLife: Bezpieczne Dziecko Premium ze zniżką

Z myślą o zbliżającym się nowym roku szkolnym MetLife przygotowało specjalną ofertę promocyjną. Klienci, którzy między 9 sierpnia a 13 września...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook