Prawo: Instytucje zgłoszą poprawki do projektu ustawy „dystrybucyjnej”
piątek, 29 września 2017 08:59

28 września w ramach Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych odbyła się ogólna dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Proponowane przepisy zostaną szczegółowo rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się za dwa tygodnie. Część instytucji rynkowych będzie postulowało wprowadzenie poprawek do projektu.

- Całkowicie zgadzamy się z celowością tej dyrektywy i tej ustawy, natomiast jest szereg przepisów, które naszym zdaniem powinny być doprecyzowane, gdyż często wychodzą poza dyrektywę – powiedział podczas posiedzenia Podkomisji Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przypomniał, że w przypadku IDD przyjęto zasadę minimalnej harmonizacji przepisów, więc w niektórych miejscach ustawa „nie musi być aż tak stanowcza”. – W niektórych krajach prowadzenie działalności ubezpieczeniowej będzie dużo łatwiejsze niż w Polsce po wprowadzeniu ustawy w takim kształcie, w jakim ona jest – stwierdził. Z kolei Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, ocenił, że ustawa w sposób prawidłowy i pełny oddaje postanowienia dyrektywy.

Zadeklarował, że Biuro RzF będzie uważnie monitorowało przestrzeganie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń. – Będziemy informować o wszystkich nieprawidłowościach – zapowiedział Daszewski.

Reprezentujący PIU Andrzej Gładysz (PZU SA) stwierdził natomiast, że widoczny w nowych regulacjach trend prokonsumencki zaczyna powoli działać na niekorzyść konsumentów. – Konsument dostaje tyle praw, a na firmy zostają nałożone takie obowiązki, że konsument dostaje tyle informacji, których nie jest w stanie ich przetrawić. Dostaje stosy informacji, których i tak nie czyta – zaznaczył. Wskazał, że IDD ma 45 artykułów, a polska ustawa implementująca ją do naszego porządku prawnego sto dziesięć. – My sobie dokładamy regulacji – powiedział Andrzej Gładysz. – We Francji czy we Włoszech ta dyrektywa będzie znacznie bardziej liberalna niż u nas – zauważył. Stwierdził, że cześć regulacji w ustawie będzie przeszkadzała ubezpieczycielom w prowadzeniu działalności, a część z nich jest po prostu nierealistyczna. – Na przykład w ubezpieczeniach grupowych, jeśli chcemy, żeby nadal były powszechne i tanie, to nie możemy tam wkładać takich rozwiązań, jakie są stosowane do ubezpieczeń indywidualnych – zaznaczył Andrzej Gładysz

Przewodniczący Podkomisji Jan Szewczak (PiS) zapowiedział, że na kolejnym spotkaniu (12 lub 13 października) posłowie zajmą się uwagami do projektu ustawy zgłoszonymi m.in. przez instytucje rynkowe. Z wypowiedzi Jana Grzegorza Prądzyńskiego wynika, że PIU przedstawi szereg wniosków. Również Aleksander Daszewski przyznał, że Rzecznik Finansowy ma „kilka drobnych, kosmetycznych uwag”. Jan Szewczak ujawnił, iż propozycje RzF dotyczą m.in. zawartej w artykule 4 projektu ustawy definicji klienta, która nie obejmuje osób uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia, co Rzecznik uważa za istotny mankament aktu. Uwagi instytucji dotyczą także trybu reklamacji (art. 18). Zastrzeżenia RzF budzi fakt, iż ów tryb nie dotyczy jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Natomiast Ewa Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego, zadeklarowała, że poza drobnymi technicznymi poprawkami KNF nie ma uwag do projektu. Żadnych poprawek nie zamierza zgłaszać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń*, czyli IDD (Insurance Distribution Directive), zaostrzające wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowe regulacje zastąpią obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Proponowane przepisy zawierają rozwiązania zwiększające i ujednolicające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji.

***

*Projekt ustawy częściowo implementuje również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 s. 349), w zakresie art. 91 wprowadzającego zmiany w dyrektywie 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, odnoszącego się do dodatkowych wymogów w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu. Ponadto termin rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2014/65/UE został przesunięty o rok, tj. od dnia 3 stycznia 2018 r. (na mocy dyrektywy 2016/1034).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW PZUW: Jakub Papuga nowym członkiem zarządu

W skład władz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) wejdzie nowa osoba. Od 1 lutego funkcję...


czytaj dalej

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Turcja: Talanx przejmuje Liberty Sigorta

23 stycznia Talanx poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie nabycia 99,4% udziałów w Liberty Sigorta A.S., tureckim oddziale amerykańskiej...


czytaj dalej

Hippo: Inwestorzy finansują ekspansję insurtecha

Kalifornijska firma z sektora insurtech Hippo pozyskała 25 mln dol. z emisji Serii B od Comcast Ventures i Fifth Wall oraz innych inwestorów.

...


czytaj dalej

rankomat.pl: Stabilizacja cen OC

Ceny OC pomiędzy 2015 a 2016 rokiem wzrosły o 45%. Pomiędzy 2016 a 2017 tempo wzrostu było już niższe (24%). W ostatnim kwartale minionego roku...


czytaj dalej

Kasia Moś i The Chance będą nadal reklamować Link4

Powstaną kolejne muzyczne reklamy z udziałem Kasi Moś i zespołu The Chance. Link4 przedłużył kontrakt reklamowy z artystkami, które obecnie można...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy