KNF: Agenci i brokerzy w 2016 roku
poniedziałek, 02 października 2017 09:05

29 września Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dotyczące zawartości rejestrów agentów ubezpieczeniowych i brokerów na koniec ubiegłego roku.

Spadek liczby pośredników

Z raportu KNF wynika, że na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 32 298 agentów – o prawie 1 tys. mniej niż rok wcześniej (33 214). Większość z nich – 16 367 (17 008 na koniec poprzedniego roku) stanowili agenci wyłączni. Pozostałych 15 931 pośredników to multiagenci (16 206). Większość agentów wyłącznych (9 633) to pośrednicy działający w imieniu i na rzecz zakładów z działu II. Było ich jednak mniej niż na koniec 2015 r. (10 029). W przypadku pośredników z działu I wartości te kształtowały się jak 6734 do 6979.

Dominują multiagenci funkcjonujący w obu działach

Wśród 7426 multiagentów zobowiązanych do zakupu OC (działających na rzecz więcej niż jednego zakładu z tego samego sektora) zdecydowaną większość stanowili niezależni pośrednicy funkcjonujący na rynku życiowym i majątkowym – 5985 (5678). 1381 multiagentów działało w sektorze non-life (1722), a 87 – w dziale I (98). Na rynku funkcjonowało też 237 agentów wykonujących działalność agencyjną jako uzupełnienie do działalności podstawowej (288), 393 banki i 40 SKOK-ów. Na koniec 2016 roku odnotowano 87 246 agentów wykreślonych z rejestru (82 244 rok wcześniej).

Spadła liczba OFWCA

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze znajdowało się 91 870 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA) – o ponad 30 tys. mniej niż w roku poprzednim (123 770). Liczbowo największy „pomór” dotknął OFWCA pracujące dla obu działów – ich liczba zmniejszyła się o ponad 23 tys. (z 70 598 do 47 253). Pod względem wielkości wskaźnika procentowego spadku wspomniana kategoria wypadła podobnie jak dział I, gdzie liczba wspomnianych osób zmniejszyła się z 16 928 tys. do 11 940 tys. Najmniejszy spadek – zarówno liczbowy, jak i procentowy – odnotowano w dziale II (32 677 wobec 36 244).

74 420 OFWCA pracowało dla jednego agenta – o nieco mniej niż jedna trzecia ich liczby z końca 2015 r. (109 626). W rejestrze znajdowało się 34 582 osoby pracujące dla agenta obsługującego oba działy (60 349 przed rokiem), 11 059 dla pośrednika funkcjonującego tylko w dziale I (15 830), a 28 779 – tylko w dziale II (33 447). Z 10 249 do 17 450 wzrosła natomiast liczba OFWCA pracujących dla wielu agentów. Na koniec ub.r. z rejestrów wykreślonych było 32 880 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (25 766).

Brokerzy

Raport Komisji zawierał też dane na temat brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Nadzór podał, że na dzień 31 grudnia 2016 r. działało 1367 tego typu podmiotów, o 52 więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 852 stanowiły osoby fizyczne, natomiast 515 – prawne (w 2015 r. odpowiednio 838 i 477). Zdecydowaną większość – 1325 (1276 w poprzednim roku) – stanowili brokerzy ubezpieczeniowi, wśród których 842 było osobami fizycznymi, a 483 – prawnymi (828 i 448). Natomiast spośród 42 brokerów reasekuracyjnych 10 stanowiły osoby fizyczne, a 32 – prawne (10 i 29). W minionym roku wydano 92 zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (86 ubezpieczeniowej i 6 reasekuracyjnej) – najmniej na przestrzeni ostatnich 6 lat.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW PZUW: Jakub Papuga nowym członkiem zarządu

W skład władz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) wejdzie nowa osoba. Od 1 lutego funkcję...


czytaj dalej

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Turcja: Talanx przejmuje Liberty Sigorta

23 stycznia Talanx poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie nabycia 99,4% udziałów w Liberty Sigorta A.S., tureckim oddziale amerykańskiej...


czytaj dalej

Hippo: Inwestorzy finansują ekspansję insurtecha

Kalifornijska firma z sektora insurtech Hippo pozyskała 25 mln dol. z emisji Serii B od Comcast Ventures i Fifth Wall oraz innych inwestorów.

...


czytaj dalej

rankomat.pl: Stabilizacja cen OC

Ceny OC pomiędzy 2015 a 2016 rokiem wzrosły o 45%. Pomiędzy 2016 a 2017 tempo wzrostu było już niższe (24%). W ostatnim kwartale minionego roku...


czytaj dalej

Kasia Moś i The Chance będą nadal reklamować Link4

Powstaną kolejne muzyczne reklamy z udziałem Kasi Moś i zespołu The Chance. Link4 przedłużył kontrakt reklamowy z artystkami, które obecnie można...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy