KNF: Agenci i brokerzy w 2016 roku
poniedziałek, 02 października 2017 09:05

29 września Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dotyczące zawartości rejestrów agentów ubezpieczeniowych i brokerów na koniec ubiegłego roku.

Spadek liczby pośredników

Z raportu KNF wynika, że na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 32 298 agentów – o prawie 1 tys. mniej niż rok wcześniej (33 214). Większość z nich – 16 367 (17 008 na koniec poprzedniego roku) stanowili agenci wyłączni. Pozostałych 15 931 pośredników to multiagenci (16 206). Większość agentów wyłącznych (9 633) to pośrednicy działający w imieniu i na rzecz zakładów z działu II. Było ich jednak mniej niż na koniec 2015 r. (10 029). W przypadku pośredników z działu I wartości te kształtowały się jak 6734 do 6979.

Dominują multiagenci funkcjonujący w obu działach

Wśród 7426 multiagentów zobowiązanych do zakupu OC (działających na rzecz więcej niż jednego zakładu z tego samego sektora) zdecydowaną większość stanowili niezależni pośrednicy funkcjonujący na rynku życiowym i majątkowym – 5985 (5678). 1381 multiagentów działało w sektorze non-life (1722), a 87 – w dziale I (98). Na rynku funkcjonowało też 237 agentów wykonujących działalność agencyjną jako uzupełnienie do działalności podstawowej (288), 393 banki i 40 SKOK-ów. Na koniec 2016 roku odnotowano 87 246 agentów wykreślonych z rejestru (82 244 rok wcześniej).

Spadła liczba OFWCA

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze znajdowało się 91 870 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA) – o ponad 30 tys. mniej niż w roku poprzednim (123 770). Liczbowo największy „pomór” dotknął OFWCA pracujące dla obu działów – ich liczba zmniejszyła się o ponad 23 tys. (z 70 598 do 47 253). Pod względem wielkości wskaźnika procentowego spadku wspomniana kategoria wypadła podobnie jak dział I, gdzie liczba wspomnianych osób zmniejszyła się z 16 928 tys. do 11 940 tys. Najmniejszy spadek – zarówno liczbowy, jak i procentowy – odnotowano w dziale II (32 677 wobec 36 244).

74 420 OFWCA pracowało dla jednego agenta – o nieco mniej niż jedna trzecia ich liczby z końca 2015 r. (109 626). W rejestrze znajdowało się 34 582 osoby pracujące dla agenta obsługującego oba działy (60 349 przed rokiem), 11 059 dla pośrednika funkcjonującego tylko w dziale I (15 830), a 28 779 – tylko w dziale II (33 447). Z 10 249 do 17 450 wzrosła natomiast liczba OFWCA pracujących dla wielu agentów. Na koniec ub.r. z rejestrów wykreślonych było 32 880 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (25 766).

Brokerzy

Raport Komisji zawierał też dane na temat brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Nadzór podał, że na dzień 31 grudnia 2016 r. działało 1367 tego typu podmiotów, o 52 więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 852 stanowiły osoby fizyczne, natomiast 515 – prawne (w 2015 r. odpowiednio 838 i 477). Zdecydowaną większość – 1325 (1276 w poprzednim roku) – stanowili brokerzy ubezpieczeniowi, wśród których 842 było osobami fizycznymi, a 483 – prawnymi (828 i 448). Natomiast spośród 42 brokerów reasekuracyjnych 10 stanowiły osoby fizyczne, a 32 – prawne (10 i 29). W minionym roku wydano 92 zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (86 ubezpieczeniowej i 6 reasekuracyjnej) – najmniej na przestrzeni ostatnich 6 lat.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KUKE: Janusz Władyczak zatwierdzony jako prezes zarządu

24 kwietnia na trzysta osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Janusza...


czytaj dalej

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

Munich Re: Powołanie dyrektora finansowego insurtechu

Munich Re powołał globalnego dyrektora finansowego swojej spółki zależnej Digital Partners, założonej w 2016 r. w celu eksplorowania możliwości w...


czytaj dalej

Generali: Optymalizacja zasięgu

Włoski ubezpieczyciel Generali zawarł umowę sprzedaży swoich operacji w Belgii za ok. 540 mln euro. Nabywcą jest Athora Holding Ltd. Zamknięcie...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Gdzie i jak zakłady walczą z oszustami

Inwencja oszustów oraz stałe poszukiwanie przez nich nowych obszarów działania sprawia, że walka z przestępczością ubezpieczeniową nie ustaje...


czytaj dalej

Cztery multiagencje w AXA Prestige Partners Club

AXA Prestige Partners Club – taką nazwę nosi nowa inicjatywa AXA, mająca na celu wzmocnienie relacji biznesowych zakładu z sieciami...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook