PE: Brak sprzeciwu wobec wniosku o przesunięcie wejścia w życie IDD
środa, 25 października 2017 08:30

Parlament Europejski nie zgłosił sprzeciwu wobec aktów delegowanych zgłoszonych w minionym tygodniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON).

23 października podczas pierwszego dnia sesji plenarnej PE przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji* powiadomił przewodniczącego Parlamentu o braku sprzeciwu KPK wobec propozycji ECON. W związku z tym, że w ciągu następnych 24 godzin żaden z europosłów nie zgłosił sprzeciwu, propozycje Komisji Gospodarczej i Monetarnej uznano za przyjęte przez cały PE. Teraz decyzję podejmie Komisja Europejska.

Wspomnianymi powyżej aktami były przyjęte przez ECON w dniu 16 października zalecenia dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 (o dystrybucji ubezpieczeń) w odniesieniu do:

1. wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń;
2. wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Adresatem obu aktów jest Komisja Europejska, do której ECON zwróciła się o przesunięcie terminu wejścia w życie w/w dyrektywy. Propozycja Komisji Gospodarczej i Monetarnej zakłada, że termin obowiązywania przepisów IDD zostałby przesunięty z 23 lutego na 1 października 2018 r. Uzasadniając swój wniosek, ECON stwierdziła, że pierwotna data nie zapewnia wystarczającego czasu na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych.

Zgodę na przekazanie w/w zaleceń musiał najpierw wyrazić Parlament Europejski. Teraz decyzję podejmie KE.

*Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych.
(AM, źródło: europarl.europa.eu)

 

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...
czytaj dalej

PTR: Jacek Kugacz nowym prezesem

3 listopada rada nadzorcza Polskiego Towarzystwa Reasekuracji powołała Jacka Kugacza na stanowisko prezesa zarządu.

Jacek Kugacz jest...


czytaj dalej

Amazon: Gotowość, by zatrząść ubezpieczeniami

Amazon rekrutuje w Londynie profesjonalistów ubezpieczeniowych do nowego zespołu mającego przebojem wejść na rynek ubezpieczeniowy w Wlk....
czytaj dalej

Europa: Bez innowacji ani rusz

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na...


czytaj dalej

UFG: Stan wiedzy na temat ochrony ofiar wypadków drogowych

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) został opublikowany pełny raport z badania, w którym firma badawcza GfK...
czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy