PE: Brak sprzeciwu wobec wniosku o przesunięcie wejścia w życie IDD
środa, 25 października 2017 08:30

Parlament Europejski nie zgłosił sprzeciwu wobec aktów delegowanych zgłoszonych w minionym tygodniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON).

23 października podczas pierwszego dnia sesji plenarnej PE przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji* powiadomił przewodniczącego Parlamentu o braku sprzeciwu KPK wobec propozycji ECON. W związku z tym, że w ciągu następnych 24 godzin żaden z europosłów nie zgłosił sprzeciwu, propozycje Komisji Gospodarczej i Monetarnej uznano za przyjęte przez cały PE. Teraz decyzję podejmie Komisja Europejska.

Wspomnianymi powyżej aktami były przyjęte przez ECON w dniu 16 października zalecenia dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 (o dystrybucji ubezpieczeń) w odniesieniu do:

1. wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń;
2. wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Adresatem obu aktów jest Komisja Europejska, do której ECON zwróciła się o przesunięcie terminu wejścia w życie w/w dyrektywy. Propozycja Komisji Gospodarczej i Monetarnej zakłada, że termin obowiązywania przepisów IDD zostałby przesunięty z 23 lutego na 1 października 2018 r. Uzasadniając swój wniosek, ECON stwierdziła, że pierwotna data nie zapewnia wystarczającego czasu na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych.

Zgodę na przekazanie w/w zaleceń musiał najpierw wyrazić Parlament Europejski. Teraz decyzję podejmie KE.

*Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych.
(AM, źródło: europarl.europa.eu)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook