Reklama

PE: Brak sprzeciwu wobec wniosku o przesunięcie wejścia w życie IDD
środa, 25 października 2017 08:30

Parlament Europejski nie zgłosił sprzeciwu wobec aktów delegowanych zgłoszonych w minionym tygodniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON).

23 października podczas pierwszego dnia sesji plenarnej PE przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji* powiadomił przewodniczącego Parlamentu o braku sprzeciwu KPK wobec propozycji ECON. W związku z tym, że w ciągu następnych 24 godzin żaden z europosłów nie zgłosił sprzeciwu, propozycje Komisji Gospodarczej i Monetarnej uznano za przyjęte przez cały PE. Teraz decyzję podejmie Komisja Europejska.

Wspomnianymi powyżej aktami były przyjęte przez ECON w dniu 16 października zalecenia dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 (o dystrybucji ubezpieczeń) w odniesieniu do:

1. wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń;
2. wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Adresatem obu aktów jest Komisja Europejska, do której ECON zwróciła się o przesunięcie terminu wejścia w życie w/w dyrektywy. Propozycja Komisji Gospodarczej i Monetarnej zakłada, że termin obowiązywania przepisów IDD zostałby przesunięty z 23 lutego na 1 października 2018 r. Uzasadniając swój wniosek, ECON stwierdziła, że pierwotna data nie zapewnia wystarczającego czasu na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych.

Zgodę na przekazanie w/w zaleceń musiał najpierw wyrazić Parlament Europejski. Teraz decyzję podejmie KE.

*Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych.
(AM, źródło: europarl.europa.eu)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook