PE: Brak sprzeciwu wobec wniosku o przesunięcie wejścia w życie IDD
środa, 25 października 2017 08:30

Parlament Europejski nie zgłosił sprzeciwu wobec aktów delegowanych zgłoszonych w minionym tygodniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON).

23 października podczas pierwszego dnia sesji plenarnej PE przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji* powiadomił przewodniczącego Parlamentu o braku sprzeciwu KPK wobec propozycji ECON. W związku z tym, że w ciągu następnych 24 godzin żaden z europosłów nie zgłosił sprzeciwu, propozycje Komisji Gospodarczej i Monetarnej uznano za przyjęte przez cały PE. Teraz decyzję podejmie Komisja Europejska.

Wspomnianymi powyżej aktami były przyjęte przez ECON w dniu 16 października zalecenia dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 (o dystrybucji ubezpieczeń) w odniesieniu do:

1. wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń;
2. wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Adresatem obu aktów jest Komisja Europejska, do której ECON zwróciła się o przesunięcie terminu wejścia w życie w/w dyrektywy. Propozycja Komisji Gospodarczej i Monetarnej zakłada, że termin obowiązywania przepisów IDD zostałby przesunięty z 23 lutego na 1 października 2018 r. Uzasadniając swój wniosek, ECON stwierdziła, że pierwotna data nie zapewnia wystarczającego czasu na wdrożenie niezbędnych zmian legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych.

Zgodę na przekazanie w/w zaleceń musiał najpierw wyrazić Parlament Europejski. Teraz decyzję podejmie KE.

*Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych.
(AM, źródło: europarl.europa.eu)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy