Reklama

Nationale-Nederlanden: Wysoka efektywność OFE
wtorek, 31 października 2017 09:53

W 2016 roku realna stopa zwrotu z inwestycji OFE wyniosła 8,3%. Według raportu OECD „Pension Markets in Focus 2017” był to najwyższy wynik wśród wszystkich krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Spośród analizowanych państw spoza OECD lepsze okazały się jedynie fundusze emerytalne w Armenii (9%). Zdaniem ekspertów Nationale-Nederlanden PTE fundusze emerytalne są obecnie w Polsce najefektywniejszą formą zbiorowego inwestowania.

W raporcie OECD najwyższe roczne stopy zwrotu uzyskały europejskie odpowiedniki OFE. W przypadku polskich produktów emerytalnych w 2016 r. wyniosła ona 8,3%. – Wzrost zainteresowania samodzielnym oszczędzaniem na emeryturę dostrzegamy nie tylko w przyroście nowych rachunków IKZE i IKE. Co równie istotne, ci, którzy są w posiadaniu tych produktów, wpłacają do nich więcej pieniędzy. W Nationale-Nederlanden PTE zanotowaliśmy podwojenie wpłat do IKZE i IKE w pierwszym półroczu w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej – mówi Grzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Oprócz Polski wysoki wynik wypracowały irlandzkie produkty emerytalne (8,1%). Straty w inwestycjach wynikające z kryzysu finansowego zostały odzyskane w niemal wszystkich krajach OECD. Pozytywne wyniki osiągnęło 28 spośród 31 analizowanych krajów OECD i 25 z 32 państw spoza OECD.

W raporcie wskazano, że zwroty powyżej jednego roku nie do końca odzwierciedlają rzeczywistą kondycję funduszy emerytalnych.

Analizując wyniki OFE i analogicznych produktów w innych krajach, trzeba przede wszystkim brać pod uwagę perspektywę długoterminową. Dlatego roczne wyniki OFE należy traktować jako ciekawostkę, choć analizy rynkowe pokazują, że w porównaniu do innych produktów finansowych podobnego typu świetnie radzą sobie one również w długim terminie. Nie jest to bowiem rodzaj inwestycji nastawiony na krótki horyzont czasowy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat OFE osiągnęły zysk w wysokości 57,1% – argumentuje Grzegorz Chłopek. Wypracowane przez OFE wartości są wysokie głównie dzięki wzrostom wartości akcji na polskiej giełdzie, jakie odnotowujemy już od ponad roku. Warto jednak zaznaczyć, że choć warszawski parkiet w okresie wrzesień 2007 – wrzesień 2017 wzrósł o 6,5%, nadal nie pokonał jeszcze najwyższej wartości sprzed kryzysu – dodaje.

Według analizy OECD największy udział w portfelu OFE mają akcje (83%). Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych krajów. Na drugim miejscu pod tym względem znalazła się Australia z 51% udziałem, a na trzecim Finlandia (37%). – Fundusze emerytalne mogą osiągnąć wyższe zyski bez nadmiernego wzrostu ryzyka poprzez dobrze zdywersyfikowane alokacje aktywów. Jeśli te inwestycje są dobrze ze sobą skorelowane, to reagują odmiennie na różne zdarzenia rynkowe, a to dla inwestorów oznacza większe bezpieczeństwo ich funduszy – mówi Grzegorz Chłopek.  

Jak dodaje, z drugiej strony, jeśli uwzględni się, że do OFE trafia maksymalnie 15% obowiązkowej składki emerytalnej, to emerytura zależy w głównej mierze od czynników związanych z waloryzacją zapisów na kontach FUS (zmiany funduszu płac, inflacji oraz nominalnego PKB). Sytuacja taka nie zmieniła się od 1999 roku, gdyż pierwotnie składka trafiająca do OFE, wynosząca 7,3% wynagrodzenia, mogła być ulokowana maksymalnie w 40 proc. w akcjach. Obecnie maksymalna składka 2,92% może być ulokowana w całości w akcjach, a wynika to z pierwotnej wielkości limitu (2,92% = 7,3% * 0,4).
Raport analizuje również inwestycje funduszy pod kątem ich lokalizacji poza granicami macierzystego kraju. W przypadku Polski odsetek takich inwestycji wynosi jedynie 7,3% i jest to jeden z niższych wyników. Dla porównania w przypadku holenderskich produktów emerytalnych odsetek ten wynosi ponad 81%, a estońskich 75,7%. Spośród wszystkich analizowanych krajów najwyższy wynik w tym obszarze zanotowano w Kosowie (91,5%).

Analiza OCED obejmuje 85 krajów. W 2016 roku prywatne aktywa emerytalne w krajach OECD osiągnęły rekordowy poziom ponad 38 bilionów dolarów. 66% udziału w tej sumie mają produkty emerytalne w USA. Wysoki udział mają również Kanada, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Holandia oraz Szwajcaria. Udział pozostałych krajów OECD (w tym Polski) wyniósł 3,2%.
(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook