Reklama

MF: Ruszają prace nad PPK
czwartek, 09 listopada 2017 09:54

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), będących elementem Programu Budowy Kapitału zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to efekt wspólnych prac ministerstw finansów, rozwoju oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Długoterminowe oszczędności były dotychczas „piętą achillesową” polskiej polityki społeczno-gospodarczej. Uruchomienie PPK to w konsekwencji również dostęp do tańszego kapitału dla polskich firm, zwiększony udział inwestycji rozwojowych finansowanych z krajowych źródeł i szybsze przestawienie polskiej gospodarki na bardziej konkurencyjne oraz innowacyjne tory rozwoju – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

8,5 mln przewidywanych uczestników PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Program ma być skierowany do ponad 11 mln pracowników, w tym do około 9 mln osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 mln pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (tzw. budżetówce). Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji). PPK będą dostępne dla wszystkich pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że docelowo udział w Programach wezmą przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzana jest składka na ZUS (chyba że pracodawca posiada już utworzone PPE w ramach swojej firmy, opłacając składkę na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5%). Składka pracodawcy zwolniona jest ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Zachęty

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK ma kształtować się następująco: składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł, dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł, składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% w/w podstawy, składka podstawowa oraz dodatkowa pracownika – do 2%. Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki dokonywane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto.

Firma bądź instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza składkę emerytalną do ZUS, samodzielnie dokona wyboru TFI, w którym pomnażane będą oszczędności pracownika i otworzy w Funduszu rachunek dla pracownika. Obowiązywać będzie tzw. automatyczny zapis do PPK osób zatrudnionych w wieku od 19 do 55 lat (powyżej 55 lat udział będzie dobrowolny). Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rezygnacji z korzyści takich jak: składka opłacana przez pracodawcę, dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczny bonus w wysokości 240 zł za uczestnictwo w programie. Ustawodawca zapewni też osobom zatrudnionym możliwości czasowego zawieszenia oszczędzania w PPK.

Oszczędności będą prywatne

Od momentu wpłaty pierwszej składki oszczędności pracownika uczestniczącego w Programie są prywatne, przypisane do konkretnej osoby z imienia i nazwiska oraz są dziedziczone przez osobę wskazaną przez uczestnika Programu w dokumencie rejestrowym, bądź dziedziczone według zasad prawa spadkowego. Zgromadzone środki mogą być wykorzystane na wpłatę udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania (po 5 latach karencji rozpoczyna się okres 10 lat nieoprocentowanej spłaty wykorzystanych środków z rachunku PPK). Do 25% zgromadzonych oszczędności można będzie wypłacić w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby samego pracownika, współmałżonka bądź dziecka, bez konieczności zwrotu wypłaconych środków.

Etapy uruchamiania PPK

Ze względu na skalę Programu projekt zakłada jego etapową realizację . Kolejność tworzenia PPK uzależniona będzie od wielkości lub typu pracodawcy. Z początkiem 2019 r. do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Od lipca 2019 r. program zostanie rozszerzony o firmy średnie (50-249 pracowników), od stycznia 2020 r. o firmy małe (20-49 pracowników), zaś od lipca 2020 r. o firmy mikro i sektor budżetowy.

Niskie opłaty

Instytucjami obsługującymi PPK będą zarejestrowane w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), posiadające zgody i zezwolenia na swoją działalność wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI chcących wziąć udział w PPK, jaki został zapisany w projekcie ustawy, jest minimum trzyletni okres prowadzenia działalności w Polsce. Polski Fundusz Rozwoju utworzy portal, na którym zapewni łatwy dostęp do informacji o produktach, standardach umów oraz osiąganych stopach zwrotu przez poszczególne TFI. Uregulowane będą też zasady akwizycji i reklamy, tak aby zapobiec nieetycznym zachowaniom.

W projekcie ustawy o PPK kwestia opłat za pomnażanie oszczędności pracowników oraz zarządzanie ich rachunkami, została ograniczona limitem – całkowity koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% aktywów zgromadzonych na rachunku.

Komentarze

- Nasze środowisko z wielkim zadowoleniem odnotowuje fakt konkretnych działań rządowych w kierunku zrealizowania koncepcji jednego z głównych filarów planu premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział prof. UW dr hab. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA.)

Ekspert jest przekonany, że „będzie to największa rewolucja emerytalna od 1999 roku”.

- Ustawa o PPK jest od dawna oczekiwana i wielu członków IZFiA już przygotowywało się do ich uruchomienia. Trwają cykle spotkań biznesowych z pracodawcami, nasza Izba zaś przeprowadziła szkolenia dla pracowników TFI z tego zakresu – mówi Marcin Dyl. – Z niecierpliwością oczekujemy na opublikowanie ustawy o PPK, tak abyśmy mogli poznać szczegółowe założenia tego pionierskiego i przełomowego projektu. Mam nadzieję, że za tą pierwszą informacją wkrótce pójdą następne. Ujrzymy projekt, będziemy mogli się do niego ustosunkować, a przede wszystkim rozpocząć przygotowania do utworzenia konkretnych produktów dla pracowniczych planów kapitałowych – dodaje.

- Zasadność reformy kapitałowej części systemu emerytalnego zaanonsowanej w lipcu ubiegłego roku w jej pierwotnej, spójnej i komplementarnej formie jest bezdyskusyjna. Im wcześniej zostanie wdrożona, tym szybciej zobaczymy jej efekty – podniesienie wysokości przyszłych emerytur, większą dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczenie zależności polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy – komentuje  Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). – Do wykazu prac rządu na razie nie zostało wpisane wielokrotnie anonsowane przekształcenie OFE. Reforma powinna zostać uzupełniona o ten element, by z sukcesem zrealizować postawione przed nią cele w Planie Budowy Kapitału i w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dodaje.

Ekspertka podkreśla, że PPK należy uruchomić bez zwłoki, ale jej zdaniem to wdrożenie obu komponentów reformy, tj. PPK oraz przekształcenia OFE, pozwoli długoterminowo rozwiązać wiele problemów związanych z wydolnością systemu emerytalnego i dalszym stabilnym wzrostem polskiej gospodarki.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

 

Dorota Karczewska counselem w kancelarii WKB

Mecenas Dorota Karczewska, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dołączyła jako counsel do zespołu prawa konkurencji i...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt...


czytaj dalej

HDI: Brytyjski dyrektor finansowy z RSA

Brytyjskie kierownictwo wyższego szczebla niemieckiej firmy HDI Global Specialty SE zostało uzupełnione o dyrektora finansowego i operacyjnego,...
czytaj dalej

Willis: Brak oznak ożywienia na rynku M&A

Z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) Willis Towers Watson (WTW) prowadzonego we współpracy z Cass Business...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Sprzedaż w kanale bankowym nadal spada

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski poziom, mimo stale rosnącego wyniku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Barometr lekko w górę

Z barometru cenowego Ubea.pl, sporządzonego na postawie kalkulacji wykonanych we wrześniu przez klientów porównywarki wynika, że w ubiegłym...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook