Nowela dotycząca CEPiK 2.0 już obowiązuje
poniedziałek, 13 listopada 2017 09:59

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela zawiera przepisy umożliwiające wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w zakresie przebudowy i modernizacji centralnej ewidencji pojazdów (CEP), co ma przyczynić się do poprawy jakości danych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i obrotu pojazdami.

W nowelizacji doprecyzowano i zwiększono zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zdecydowano, że do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. Nowelizowane przepisy zakładają też, że obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie zobowiązany do przekazywania do CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”* przypomniał, że dotychczasowe regulacje mówiły o obowiązku informowania CEP o polisach OC, a nie o szkodach. Teraz zaś pojawi się obowiązek informowania o szkodzie istotnej. Zdaniem eksperta zwiększy to pewność obrotu pojazdami, pozwoli na bardziej miarodajne zaznajomienie się z faktyczną historią pojazdu. „DGP” zastrzega, że informacje o szkodach istotnych zaczną pojawiać się na portalu historiapojazdu.gov.pl od 4 czerwca 2018 r., czyli od momentu dostosowania się poszczególnych ubezpieczycieli do komunikacji z CEPiK 2.0. Ministerstwo Cyfryzacji przyznało też, że zainteresowani będą mogli sprawdzić dane o szkodach dopiero po rozszerzeniu zakresu danych udostępnianych w ramach usługi. Stanie się to w drugiej połowie przyszłego roku.

*„Dziennik Gazeta Prawna” z 13 listopada, Piotr Szymaniak „Ważne zmiany dla kierowców”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/5175/gazeta-prawna.html#page/6

(AM, źródło: gu.com.pl, Dziennik Gazeta Prawna”)


 

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...
czytaj dalej

PTR: Jacek Kugacz nowym prezesem

3 listopada rada nadzorcza Polskiego Towarzystwa Reasekuracji powołała Jacka Kugacza na stanowisko prezesa zarządu.

Jacek Kugacz jest...


czytaj dalej

Amazon: Gotowość, by zatrząść ubezpieczeniami

Amazon rekrutuje w Londynie profesjonalistów ubezpieczeniowych do nowego zespołu mającego przebojem wejść na rynek ubezpieczeniowy w Wlk....
czytaj dalej

Europa: Bez innowacji ani rusz

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na...


czytaj dalej

UFG: Stan wiedzy na temat ochrony ofiar wypadków drogowych

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) został opublikowany pełny raport z badania, w którym firma badawcza GfK...
czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy