Gothaer TU: Co warto ubezpieczyć w gospodarstwie rolnym?
środa, 15 listopada 2017 09:46

Eksperci Gothaer TU podpowiadają rolnikom, jakie szkody w gospodarstwie rolnym są zgłaszane najczęściej i co warto objąć dodatkowym ubezpieczeniem.

Niezależnie od rodzaju szkody, na jaką narażony jest rolnik, warto zabezpieczyć się na każdą ewentualność, m.in. rozszerzając zakres ochrony o dodatkowe ryzyka dobrowolne. – Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Do najważniejszych można zaliczyć kompleksowość i elastyczność. Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie, rolnik powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres polisy i dostosować ją do konkretnych potrzeb i profilu swojej działalności – mówi Beata Raszkiewicz, menedżer produktu Biurze Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej każdy rolnik, który otrzymał dopłatę do gruntów rolnych powinien ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki. Obowiązek ten dotyczy m.in. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych etc. – Ubezpieczenie plonów przydaje się przede wszystkim wtedy, gdy ziemiopłody są składowane. Najczęściej rolnicy przechowują je w budynkach rolnych, piwnicach czy kopcach. Plony narażone są wtedy na szereg szkód. Ponadto do polisy można dołączyć: ruchomości domowe, narzędzia i urządzenia, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie i domowe – wyjaśnia Beata Raszkiewicz.

Każdy rolnik musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Chroni ono nie tylko rolnika, ale również osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie oraz inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Jeżeli pracownik lub inna osoba trzecia ucierpiała z winy rolnika lub w wyniku jego zaniedbania, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. – Wypłata świadczenia należy się zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i tym pracującym w oparciu o umowę o dzieło, zlecenie lub ustną, jak np. pomoc sąsiedzka – tłumaczy Beata Raszkiewicz. Jeśli zaś rolnik ulegnie wypadkowi z winy pracownika, to także może liczyć na odszkodowanie, pod warunkiem że będzie ono obejmować roszczenia związane wyłącznie z uszkodzeniem ciała. OC nie zadziała wtedy, gdy np. szkoda jest związana z czynnościami życia prywatnego, a nie z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lub jest związana z działalnością agroturystyczną. Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie, warto rozszerzyć je o ubezpieczenie NNW.

Poza OC rolników posiadacz gospodarstwa rolnego – w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Taka polisa obejmuje tylko część majątku z ograniczoną liczbą zdarzeń losowych. Nie pokryje ona strat będących wynikiem huraganu o sile niższej niż 24 m/s, przepięcia, zalania, dewastacji, działania dymu i sadzy, szkód spowodowanych upadkiem drzewa lub uderzenia pojazdu w budynek rolniczy. Nie ochroni też mienia znajdującego się wewnątrz budynków, a przede wszystkim maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych, plonów i zwierząt gospodarskich. – Każdy rolnik może rozszerzyć swoją ochronę. Decyzję o wyborze umowy ubezpieczenia powinna jednak poprzedzić analiza naszych potrzeb i oczekiwań związanych z zakresem ochrony – wyjaśnia Beata Raszkiewicz.

(AM, źródło: Gothaer TU)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook