Europa: Bez innowacji ani rusz
piątek, 17 listopada 2017 08:41

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia europejskich firm ubezpieczeniowych uważa się za bardzo innowacyjne. Z drugiej jednak strony, już 70% ubezpieczycieli jest zdania, że brak innowacji ograniczy możliwości rozwoju lub będzie miał wpływ na pozostanie w tyle za konkurencją.

84% badanych stwierdziło, że ma sformalizowaną strategię innowacyjności, wspieraną przez dedykowane zespoły, procesy i budżety. Około 60% uznało, że zwiększenie zaangażowania klientów jest głównym celem strategii innowacyjnej. Zdaniem autorów raportu z badania, te odpowiedzi pokazują, w jaki sposób ubezpieczyciele w okresie stagnacji wzrostu szukają nowych sposobów zwiększania lojalności swoich klientów i możliwości przejęć nowych od konkurencji.

Najczęściej wskazywaną barierą dla innowacji są regulacje. Jedna trzecia respondentów wskazała na starzenie się technologii i infrastruktury jako najpoważniejszą przeszkodę. Co ciekawe, 2/3 badanych przyznało, że mniej niż połowa ich aplikacji biznesowych jest w dobrej kondycji i jest w stanie wspierać ich przyszłą strategię cyfrową.

- Sektor ubezpieczeniowy doświadcza obecnie silnego nacisku ze strony ubezpieczycieli internetowych, witryn agregujących i zmieniającego się zapotrzebowania na produkty. Innowacja ma kluczowe znaczenie dla określenia właściwej reakcji na szybko zmieniający się rynek, a tylko takie innowacyjne firmy ubezpieczeniowe będą przyszłymi liderami na tym rynku – powiedział Kraig Rutland, szef działu ubezpieczeń BAE Systems Applied Intelligence. – Ubezpieczyciele muszą skoncentrować się na umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków, w tym na strategiach wykraczania poza tradycyjne technologie informacyjne i znacznie inteligentniejszym wykorzystaniu danych oraz kanałów cyfrowych. Ta transformacja musi być przeprowadzona szybko, ale jednocześnie nie naruszając integralności, dostępności ani bezpieczeństwa systemów i danych, których dotyczy – dodał.

O badaniu:

Stworzony przez niezależną europejską firmę badawczo-konsultingową Pierre Audoin Consultants (PAC) we współpracy z TIA Technology raport „Wykorzystanie innowacji wśród europejskich ubezpieczycieli” opiera się na rozmowach z 200 pracownikami wyższego szczebla i IT w dużych firmach z sektora ubezpieczeń życiowych i majątkowych z Europy Zachodniej.

Streszczenie raportu można znaleźć na stronie:

https://www.pac-online.com/...

(AM, źródło: TIA Technology) 

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

Liberty Specialty Markets rozwija ochronę budów i dzieł sztuki

Liberty Specialty Markets, część Liberty Mutual Insurance, zamierza poszerzyć zakres linii produktowych obsługiwanych we Francji i zwiększyć...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zakłady komentują zmiany terminów IDD

14 lutego Rada UE podjęła decyzję o przesunięciu terminu transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Więcej czasu na przygotowania

Siedem i pół miesiąca – tyle czasu otrzymała dodatkowo polska branża ubezpieczeniowa na adaptację do nowych wymogów w zakresie dystrybucji...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy