Pośrednictwo: Miliard złotych prowizji brokerów
środa, 22 listopada 2017 09:53

W ubiegłym roku przychody brokerów z prowizji od ubezpieczycieli ponownie były wyższe niż w roku poprzednim. Honoraria dla samych brokerów działających jako osoby prawne przekroczyły pułap 1 mld zł – wynika z „Raportu o stanie rynku brokerskiego w 2016 roku” opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Z danych zebranych przez nadzór wynika, że na koniec ubiegłego roku działalność brokerską w Polsce wykonywało 1365 podmiotów – o 3,8% więcej niż rok wcześniej (1315). Zdecydowana większość brokerów (1323 wobec 1276 przed rokiem; 96,92% ogólnej liczby) to podmioty wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń. Pozostałych 42 brokerów działało w obszarze reasekuracji (39 na koniec 2015 r.; 3,08%). 62,42% brokerów stanowiły osoby fizyczne, a pozostałych 37,58% – prawne.

W 2016 r. znacząco spadła (o blisko 32% r/r) liczba zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej. Mazowieckie obroniło pozycję województwa, w którym działa najwięcej brokerów. Z raportu KNF wynika, że w 2016 r. do kas brokerów trafiło łącznie 1139,34 mln zł z tytułu prowizji od ubezpieczycieli – o 8,94% więcej niż w roku poprzednim (1045,8 mln zł). Rynek brokerski jest wciąż mocno skoncentrowany jeśli chodzi o wpływy z prowizji. W ub.r. 25 brokerów o najwyższych przychodach prowizyjnych osiągnęło wynik 700,44 mln zł, co stanowiło 61,9% całkowitych przychodów rynku. W 2016 roku odnotowano wzrost wartości prowizji wypłaconej brokerom przez zakłady ubezpieczeń z obu sektorów działalności. Wartość składek ulokowanych w zakładach ubezpieczeń za pośrednictwem brokerów w 2016 r. wyniosła 7615,21 mln zł.

Cały artykuł ukaże się w dodatku „BROKER” do „Gazety Ubezpieczeniowej” nr 48 z datą wydawniczą 28 listopada.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy