Reklama

Inter Polska: Inter Medicus IT – polisa dla informatyków
czwartek, 30 listopada 2017 10:01

Inter Polska poszerzył swoją ofertę o Inter Medicus IT – ubezpieczenie na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Polisa jest skierowana do informatyków pracujących na własny rachunek.

Ubezpieczenie zapewnia otrzymanie świadczenia za każdy dzień, kiedy w wyniku choroby lub wypadku ubezpieczony nie będzie mógł wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów. Wypłata nastąpi już od pierwszego dnia niezdolności do pracy i będzie mogła trwać maksymalnie do 365 dnia. Środki na pokrycie stałych zobowiązań (np. rat kredytu) w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów mogą wynieść nawet 9 tys. zł miesięcznie. Ochrona w pełnym zakresie obowiązuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Ubezpieczony otrzyma pieniądze za każdy dzień niezdolności w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi i spędzi w szpitalu co najmniej 15 dni albo będzie na zwolnieniu lekarskim przez co najmniej 30 dni. Polisa zapewnia wypłatę niezależnie od tego, czy objęty ochroną choruje w domu, czy przebywa w szpitalu – podstawą decyzji o wypłacie świadczenia jest zwolnienie lekarskie.

Nabywając polisę, można wybrać kwotę świadczenia w wysokości 100, 200 lub 300 zł dziennie, co daje świadczenie miesięczne wynoszące odpowiednio 3000, 6000 lub 9000 zł. Ubezpieczyciel zastrzega, że wypłaca maksymalnie do 80% przychodu dziennego ubezpieczonego uzyskiwanego z wykonywanej działalności zarobkowej.

Składka w Inter Medicus IT zależy od wysokości wybranego świadczenia oraz wieku ubezpieczonego, a także od tego, czy ochrona obejmuje tylko NNW, czy także ciężką chorobę. Kwota składki zaczyna się od 31 zł miesięcznie.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook