Reklama

Prawo: Decyzja w sprawie opóźnienia stosowania IDD zapadnie 16 grudnia
środa, 06 grudnia 2017 09:56

5 grudnia, podczas pierwszej części 51. posiedzenia Senatu rozpatrywany był projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ze względu na poprawki zgłoszone podczas debaty projekt został skierowany do komisji, która uwzględniła część propozycji. W trakcie dyskusji ujawniono też, kiedy zapadnie rozstrzygnięcie w kwestii ewentualnego przesunięcia w czasie stosowania dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Przedstawiając sprawozdanie z prac senackiej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu, jej przewodniczący, a zarazem sprawozdawca Grzegorz Bierecki (PiS) wskazał, że choć komisja zarekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek, to on sam w trakcie debaty złoży dwie poprawki o charakterze technicznym, ułatwiające funkcjonowanie regulacji. – Poprawki pojawiły się już po zakończeniu prac komisji, stąd też nie mogły być na tamtym etapie przedmiotem dyskusji – wyjaśnił senator.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) pytał, czy w trakcie prac nad projektem komisja i Ministerstwo Finansów pochylały się nad art. 30, a zwłaszcza nad ust. 1 pkt. 2 i 5 tego przepisu. Argumentował, że przedsiębiorcy wykonujący działalność brokerską sygnalizowali, iż „przepis ten niekoniecznie jest implementacją dyrektywy, a raczej wychodzi poza nią” i może on stanowić utrudnienie dla działalności brokerskiej, bo może oznaczać „że brokerzy nie będą mogli świadczyć usług w zakresie niezwiązanym z dystrybucją ubezpieczeń za pośrednictwem agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, np. w zakresie ubezpieczeń pracowników, dealerów samochodowych czy banków”. – Zwracający się do mnie dowodzą, że firmy zagraniczne będą uprzywilejowane w stosunku do polskich brokerów – mówił senator.

Decyzja ws. IDD za 10 dni

W odpowiedzi Grzegorz Bierecki wskazywał, że do komisji nie wpłynęło żadne pismo od organizacji zrzeszających brokerów dotyczące wspomnianej materii, a uczestniczący w posiedzeniu prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń także nie podnosił tej kwestii. – Jedyna uwaga ze środowiska ubezpieczeniowego, która wpłynęła do nas i była bardzo rzetelnie weryfikowana przez komisję przed posiedzeniem, to informacja o przewidywanym przesunięciu terminu wejścia w życie dyrektywy, o co wnioskuje kilka państw – powiedział senator. Dodał, że decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta na poziomie Rady Europejskiej najprawdopodobniej 16 grudnia. Z kolei Leszek Skiba, wiceminister finansów, przyznał, że art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 5 rzeczywiście nie występuje w IDD, ale inicjatorem jego wprowadzenia do ustawy była Komisja Nadzoru Finansowego. – Uznaliśmy, że KNF jako regulator ma wystarczającą wiedzę do tego, aby we właściwy sposób zaprojektować przepisy prawa, tak aby unikać sytuacji, które (nadzór – AM) definiuje jako niebezpieczne dla klientów – powiedział. Dodał, że resort został przekonany do w/w przepisu argumentacją KNF wskazującą na potrzebę przyjęcia takiej regulacji. – Ten przepis prawa jest uniwersalny, to znaczy dotyczy wszystkich podmiotów, które funkcjonują na rynku polskim, niezależnie od tego, czy są one pochodzenia zagranicznego, czy krajowego – powiedział Leszek Skiba. Przyznał jednocześnie, że warto poruszyć tę kwestię podczas obrad senackiej komisji i zapytać przedstawiciela KNF o motywy, jakie skłoniły nadzór do zaproponowania regulacji.

KNF: art. 30 „zakończy fikcję”

Podczas odbywającego się 6 grudnia posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Budżetu, na którym rozpatrywano poprawki zgłoszone przez Grzegorza Biereckiego i Mieczysława Augustyna, Tomasz Zagórski z KNF stwierdził, że poprawki zgłoszone przez drugiego z senatorów do art. 30 prowadzą do zaniku podziału na agentów i brokerów ubezpieczeniowych i spowodują, że broker przestanie być pośrednikiem niezależnym od zakładu ubezpieczeń i w bezstronny sposób reprezentującym interesy klienta. Przypomniał, że rozdzielność agentów i brokerów funkcjonuje już od lat 90. ubiegłego wieku i jak do tej pory nie budziła kontrowersji. – Podstawowym celem tych regulacji było zapewnienie bezstronnego i niezależnego działania w imieniu klienta ze strony brokera ubezpieczeniowego – podkreślił Tomasz Zagórski. Pośrednicy nauczyli się omijać w prosty sposób te ograniczenia poprzez przenikanie się struktur właścicielskich i obecnie projektowane przepisy mają temu zaradzić – dodał. Przedstawiciel KNF zaznaczył, że wykonywanie działalności brokerskiej wiąże się z szeregiem obowiązków wobec klienta o charakterze pro konsumenckim, z których zwolniony jest agent, np. przygotowanie rekomendacji. – W praktyce nadzorczej zetknęliśmy się z sytuacjami, w których klient był obsługiwany zarówno przez brokera, jak i agenta, lub obsługę przejmował sam agent, a klient był przekonany, że jest obsługiwany przez brokera – wskazał. Dodał, że projektowana ustawa likwiduje „tę fikcję”. W głosowaniu komisja odrzuciła wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek oraz poprawki zgłoszone przez senatora Augustyna. Przyjęła natomiast poprawki zgłoszone przez senatora Biereckiego. Projekt będzie głosowany w Senacie jeszcze dziś. Sprawozdanie z prac komisji przedstawi Grzegorz Bierecki.

***

*Art. 30. 1. Broker ubezpieczeniowy nie może:
pkt 2) pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające;
pkt 5) posiadać akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook